Get Started

Việc tích hợp SDK quảng cáo trên điện thoại di động của Google là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) và thực hiện theo các bước để triển khai định dạng.

Điều kiện tiên quyết

 • Sử dụng Android Studio 3.2 trở lên
 • minSdkVersion 16 trở lên
 • compileSdkVersion 28 trở lên

Nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Các ứng dụng có thể nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách sử dụng phần phụ thuộc Gradle trỏ đến kho lưu trữ Maven của Google. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng google() được tham chiếu trong mục allprojects của tệp build.gradle cấp dự án.

Ví dụ về tệp build.gradle cấp dự án (phần trích dẫn)

allprojects {
  repositories {
    google()
  }
}

Tiếp theo, hãy mở tệp build.gradle ở cấp ứng dụng cho ứng dụng của bạn và tìm mục "phần phụ thuộc".

Ví dụ về tệp build.gradle cấp ứng dụng (phần trích dẫn)

dependencies {
  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.0.2'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0'
}

Thêm dòng in đậm ở trên để hướng dẫn Gradle tải phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động và các phần phụ thuộc khác có liên quan. Sau khi thực hiện xong, hãy lưu tệp và thực hiện đồng bộ hóa Gradle.

Cập nhật tệp AndroidManifest.xml

Khai báo rằng ứng dụng của bạn là ứng dụng Ad Manager bằng cách thêm thẻ <meta-data> sau đây vào tệp AndroidManifest.xml.

<manifest>
  <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.AD_MANAGER_APP"
      android:value="true"/>
  </application>
</manifest>

Chọn định dạng quảng cáo

Giờ thì bạn đã nhập xong SDK quảng cáo trên thiết bị di động và sẵn sàng triển khai quảng cáo. Ad Manager cung cấp nhiều định dạng quảng cáo khác nhau để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo có thể tùy chỉnh là quảng cáo phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo, do đó bố cục quảng cáo sẽ phù hợp hơn với thiết kế ứng dụng của bạn.

Trong Google Ad Manager, bạn có 2 cách để triển khai quảng cáo gốc: Kiểu gốc và Tính năng hiển thị tùy chỉnh.

Kiểu gốc được thiết kế để giúp đơn giản hóa việc triển khai quảng cáo gốc và bạn nên chọn cách này nếu mới sử dụng định dạng này. Tính năng hiển thị tùy chỉnh được thiết kế để tối đa hóa khả năng tạo bản trình bày của bạn.

Triển khai kiểu gốc Triển khai tính năng hiển thị tùy chỉnh

Quảng cáo có tặng thưởng

Loại quảng cáo này tặng thưởng cho người dùng khi họ xem những đoạn video ngắn và tương tác với bản khảo sát hoặc quảng cáo có thể chơi. Phù hợp để kiếm tiền từ người dùng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng Triển khai quảng cáo có tặng thưởng (API mới)