Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Một bộ công cụ để quản lý tài khoản và chiến dịch Google Ad Manager của bạn.

Cung cấp các phương thức để quản lý khoảng không quảng cáo, tạo đơn đặt hàng, lấy báo cáo và làm nhiều việc khác.
Cho phép kiếm tiền từ các ứng dụng Android, iOS và Flutter bằng quảng cáo.