DAI kết hợp nội dung video và quảng cáo của bạn thành một luồng duy nhất, độc lập với trang web hoặc ứng dụng, rồi loại bỏ quy trình yêu cầu quảng cáo và phản hồi quảng cáo ra khỏi SDK. Điều này làm giảm khả năng xảy ra lỗi phía máy khách và tạo ra trải nghiệm liền mạch giống như truyền hình, mà không bị trễ hoặc tải chậm giữa nội dung và quảng cáo.

Với DAI, bạn có thể nhắm mục tiêu quảng cáo riêng lẻ cho chương trình truyền hình trực tiếp truyền thống và video theo yêu cầu, có được phạm vi tiếp cận đa màn hình với sự hỗ trợ thiết bị rộng và tận dụng lợi thế kiếm tiền có lập trình trên tất cả các thiết bị có Ad Exchange cho video. Bất kể định dạng nội dung ban đầu của bạn là gì, thì một khi nội dung trở thành định dạng kỹ thuật số, DAI có thể chèn các quảng cáo dạng video được nhắm mục tiêu tùy chỉnh vào chương trình phát trực tiếp, dựa vào từng người dùng xem nội dung.

Với DAI đầy đủ dịch vụ, các nhóm quảng cáo được Google Ad Manager chọn và ghép trực tiếp vào luồng nội dung của bạn.
Với quy trình phân phát nhóm DAI, các nhóm quảng cáo do Google Ad Manager cung cấp, nhưng việc ghép quảng cáo được thực hiện bởi một trình kiểm soát tệp kê khai riêng biệt.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề khi triển khai tính năng Chèn quảng cáo động, hãy trao đổi với người quản lý tài khoản của bạn hoặc đăng lên diễn đàn hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi.