Tổng quan về API phân phát nhóm DAI

Tính năng phân phát nhóm cho phép bạn chèn quảng cáo phía máy chủ với quảng cáo của Google mà không cần gửi nội dung của bạn đến máy chủ DAI của Google. Bạn có thể làm việc với Đối tác kỹ thuật video hiện tại để điều khiển tệp kê khai hoặc triển khai máy chủ thao tác tệp kê khai của riêng mình bằng cách sử dụng API Phân phát nhóm DAI (Trực tiếp hoặc VOD).

Bạn có thể sử dụng SDK DAI cho Quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác (IMA) để phát triển các ứng dụng khách cho các nền tảng web và thiết bị di động tương tác liền mạch với API phân phát nhóm DAI. Để định cấu hình SDK IMA DAI với API phân phát nhóm DAI, hãy tham khảo hướng dẫn dành riêng cho các nền tảng của ứng dụng khách của bạn (Android, Chromecast, HTML5, iOS, Roku, tvOS) cho định dạng phát trực tiếp hoặc VOD.

Nếu có các yêu cầu đặc biệt mà SDK IMA DAI không hỗ trợ, bạn có thể làm theo hướng dẫn về trình phát video ứng dụng (Trực tiếp hoặc VOD) để phát triển các ứng dụng của riêng bạn.

Thành phần phân phát nhóm DAI (Chèn quảng cáo động)

Quá trình triển khai API phân phát nhóm DAI bao gồm ba thành phần chính:

Google Ad Manager là một dịch vụ được lưu trữ có chức năng tạo và quản lý các phiên phát trực tuyến của người dùng, chọn quảng cáo để phân phát, mã hoá chúng dưới dạng phân đoạn phát trực tuyến và phân phối chúng đến trình phát video của ứng dụng khi có yêu cầu.

Trong sự kiện phát trực tiếp, quảng cáo được chèn theo thời gian thực khi các phân đoạn cụ thể được trình phát video của ứng dụng yêu cầu và được phân phối đến trình phát dưới dạng URL chuyển hướng cho các phân đoạn nội dung nghe nhìn đó.

Trong luồng VOD, quảng cáo được chọn trước khi bắt đầu phát và được phân phối đến trình thao tác tệp kê khai dưới dạng một tập hợp các tệp kê khai của luồng tương ứng với từng nhóm quảng cáo.

Trình thao tác tệp kê khai

Trình thao tác tệp kê khai là một máy chủ nhận được mã phiên phát trực tuyến từ trình phát video của ứng dụng khách, sử dụng mã này để liên kết quảng cáo với luồng đó và nhúng các quảng cáo đó vào tệp kê khai của luồng phát.

Đối với luồng trực tiếp HLS, trình thao tác tệp kê khai không giao tiếp trực tiếp với Ad Manager. Thay vào đó, trình phát này sẽ đặt các phân đoạn nội dung nghe nhìn quảng cáo vào tệp kê khai luồng với URL Ad Manager để trình phát video của ứng dụng có thể yêu cầu tệp phân đoạn nội dung nghe nhìn quảng cáo.

Đối với luồng VOD, trình thao tác tệp kê khai sẽ giao tiếp trực tiếp với Ad Manager để yêu cầu quảng cáo và nhận một tập hợp các tệp kê khai truyền trực tuyến để hợp nhất với luồng nội dung. Sau đó, tệp kê khai kết hợp được gửi tới trình phát video của ứng dụng để phát.

Trình phát video của ứng dụng

Trình phát video của ứng dụng là ứng dụng hoặc trang web sẽ phát lại luồng video có chứa quảng cáo. Trước khi thực hiện, trình phân tích cú pháp sẽ yêu cầu một mã luồng từ Ad Manager, sau đó truyền mã đó đến trình thao tác tệp kê khai để nhận một tệp kê khai phát trực tuyến để phát. Ngoài ra, hệ thống này còn chịu trách nhiệm xem siêu dữ liệu trong luồng và kích hoạt các sự kiện theo dõi quảng cáo.

Phân phát nhóm video theo yêu cầu trong sự kiện phát trực tiếp so với phân phát nhóm video theo yêu cầu

Về tổng thể, việc phân phát nhóm sự kiện phát trực tiếp và VOD có thể rất giống nhau. Tuy nhiên, có một số khác biệt đáng kể giữa hai quy trình này.

Phân phát nhóm trong sự kiện phát trực tiếp Phân phát nhóm VOD
Trình phát video của ứng dụng yêu cầu quảng cáo từ Ad Manager khi cần trong quá trình phát. Bạn có thể chọn sẵn những quảng cáo này bằng cách sử dụng thông báo chèn quảng cáo sớm. Trình thao tác tệp kê khai yêu cầu tất cả quảng cáo từ Ad Manager trước khi bắt đầu phát.
Với luồng HLS, trình thao tác tệp kê khai không tương tác trực tiếp với Ad Manager mà sẽ tạo URL phân đoạn quảng cáo để trình phát video của khách hàng yêu cầu khi cần. Trình thao tác tệp kê khai trực tiếp yêu cầu quảng cáo từ Ad Manager trước khi tạo tệp kê khai luồng cho trình phát video của ứng dụng.
Ad Manager có thể chèn phương tiện chặn nếu nhóm quảng cáo ngắn hơn một điểm chèn quảng cáo được chỉ định. Phương tiện chặn là không cần thiết hoặc không được hỗ trợ.
Bạn phải đăng ký sự kiện phát trực tiếp và hồ sơ mã hoá bằng Ad Manager trước khi có thể yêu cầu quảng cáo. Bạn không cần thiết lập trong Ad Manager trước khi có thể yêu cầu quảng cáo. Tuy nhiên, trình thao tác tệp kê khai phải cung cấp hồ sơ mã hoá và thẻ quảng cáo có liên quan cho luồng của bạn trong mỗi yêu cầu quảng cáo.

Bạn cần lưu ý đến những khác biệt này khi tiến hành phân phát nhóm Trực tiếp hoặc VOD.