Bắt đầu sử dụng SDK IMA DAI

SDK IMA giúp bạn dễ dàng tích hợp quảng cáo đa phương tiện vào trang web và ứng dụng của mình. SDK IMA có thể yêu cầu quảng cáo từ bất kỳ máy chủ quảng cáo tuân thủ VAST nào và quản lý việc phát quảng cáo trong các ứng dụng của bạn. Với SDK IMA DAI, ứng dụng tạo một yêu cầu phát trực tuyến cho quảng cáo và video nội dung – VOD hoặc nội dung trực tiếp. Sau đó, SDK sẽ trả về một luồng video kết hợp để bạn không phải quản lý việc chuyển đổi giữa video quảng cáo và video nội dung trong ứng dụng của mình.

Chọn giải pháp DAI mà bạn quan tâm