ตั้งค่า Merchant Center

เนื่องจาก Content API ช่วยให้คุณโต้ตอบกับ Google Merchant Center แบบเป็นโปรแกรมได้ ขั้นตอนแรกในการใช้ Content API คือการตั้งค่าและทดสอบบัญชี Merchant Center

หากต้องการสร้างและทดสอบบัญชี Merchant Center ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการสร้างบัญชี Merchant Center ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนในลงชื่อสมัครใช้ Google Merchant Center
 2. ใน Merchant Center ให้กำหนดการตั้งค่าบัญชีต่อไปนี้
  1. ยืนยันและอ้างสิทธิ์ URL ของเว็บไซต์ บัญชีผู้ขายที่มี CSS บุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติไม่จำเป็นต้องอ้างสิทธิ์เว็บไซต์
  2. ตั้งค่าภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 3. ใน Merchant Center ให้ค้นหารหัสผู้ขาย ซึ่งเป็นหมายเลขที่มุมบนขวาของหน้า เหนืออีเมลของบัญชี
 4. ใน API Explorer สำหรับเมธอด products.list:

  1. ป้อนmerchantId
  1. ในส่วนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เลือก Google OAuth 2.0 และคีย์ API
  2. คลิกปุ่มดำเนินการ
  3. หากได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Merchant Center

หากบัญชี Merchant Center ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คำขอจะสำเร็จและแสดงผลรหัสการตอบกลับ HTTP 200 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณเพิ่งสร้างบัญชีใหม่ เมธอด products.list จึงไม่แสดงผลิตภัณฑ์ใดๆ คุณจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ภายหลังในคู่มือนี้แล้วเรียกใช้ products.list อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าดำเนินการสำเร็จแล้ว