ตั้งค่า Merchant Center

เนื่องจาก Content API ช่วยให้คุณโต้ตอบกับ Google Merchant Center แบบเป็นโปรแกรมได้ ขั้นตอนแรกในการใช้ Content API คือการตั้งค่าและทดสอบบัญชี Merchant Center

หากต้องการสร้างและทดสอบบัญชี Merchant Center ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการสร้างบัญชี Merchant Center ใหม่ ให้ทําตามขั้นตอนในหัวข้อลงชื่อสมัครใช้ Google Merchant Center
 2. ใน Merchant Center ให้กําหนดการตั้งค่าบัญชีต่อไปนี้
  1. ยืนยันและอ้างสิทธิ์ URL ของเว็บไซต์ บัญชีผู้ขายที่มี CSS บุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติไม่จําเป็นต้องอ้างสิทธิ์เว็บไซต์
  2. ตั้งค่าภาษี (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 3. ใน Merchant Center ให้ค้นหารหัสผู้ขาย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มุมขวาบนของหน้าเหนืออีเมลบัญชี
 4. ในเมธอด API Explorer สําหรับเมธอด products.list ให้ทําดังนี้

  1. ป้อน merchantId
  1. ในส่วนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เลือก Google OAuth 2.0 และคีย์ API
  2. คลิกปุ่มดําเนินการ
  3. หากได้รับข้อความแจ้ง ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Merchant Center

หากบัญชี Merchant Center ได้รับการกําหนดค่าอย่างถูกต้อง คําขอจะประสบความสําเร็จและส่งคืนโค้ดตอบกลับ HTTP 200 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณเพิ่งสร้างบัญชีใหม่ วิธี products.list จึงไม่แสดงผลิตภัณฑ์ใดๆ ในคู่มือนี้คุณจะต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์และโทรหา products.list อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าการดําเนินการสําเร็จ