Chuẩn bị cho tính năng ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động

Ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động nghĩa là chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng phiên bản cho thiết bị di động của nội dung trong quá trình lập chỉ mục và xếp hạng. Lúc trước, chỉ mục của Google chủ yếu sử dụng phiên bản cho máy tính để bàn của nội dung một trang khi đánh giá mức độ phù hợp của trang đó với truy vấn của người dùng. Vì hiện tại, phần lớn người dùng truy cập Google thông qua thiết bị di động, nên từ giờ trở đi, chỉ mục của Google sẽ chủ yếu sử dụng phiên bản di động của nội dung trang. Chúng tôi sẽ không tạo chỉ mục riêng cho thiết bị di động. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng một chỉ mục duy nhất.

Theo chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, Googlebot chủ yếu thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang bằng tác nhân người dùng cho điện thoại thông minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục hiển thị URL phù hợp nhất với người dùng (cho dù đó là URL cho máy tính để bàn hay thiết bị di động) trong kết quả Tìm kiếm.

Như đã nói ở đây, chúng tôi chuyển đổi các trang web từ từ để đảm bảo cung cấp trải nghiệm tốt cho cả chủ sở hữu và người dùng trang web. Chúng tôi đánh giá từng trang web về mức độ sẵn sàng cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động dựa trên các phương pháp hay nhất và chuyển đổi trang web khi trang đã sẵn sàng.

Sẽ có những thay đổi gì

If you have this type of site...

Chỉ dành cho máy tính để bàn

Trang web của bạn chỉ dành cho máy tính để bàn và không có phiên bản thân thiện với thiết bị di động.

Sẽ không có thay đổi nào. The mobile version is the same as the desktop version.

Thiết kế web đáp ứng

Trang web của bạn điều chỉnh theo kích thước màn hình.

Sẽ không có thay đổi nào. The mobile version is the same as the desktop version.

AMP chính tắc

All your web pages are created in AMP HTML.

Sẽ không có thay đổi nào. The mobile version is the same as the desktop version.

URL riêng biệt

Mỗi URL cho máy tính để bàn đều có một URL tương đương khác mà sẽ hiển thị nội dung được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Loại trang web này còn được gọi là trang m-dot.

Google ưu tiên lập chỉ mục URL cho thiết bị di động. Để chuẩn bị cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Phân phát động

Trang web của bạn phân phát nội dung khác nhau dựa trên thiết bị của người dùng. Người dùng sẽ chỉ thấy một URL.

Google ưu tiên lập chỉ mục nội dung được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Để chuẩn bị cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Trang AMP và không phải AMP

Your site has both AMP and non-AMP versions of a page. Users see two different URLs.

Google ưu tiên lập chỉ mục phiên bản cho thiết bị di động của URL không phải AMP. Nếu phiên bản cho thiết bị di động của trang không phải AMP của bạn sử dụng tính năng phân phát động hoặc URL riêng biệt, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Phương pháp hay nhất về tính năng phân phát động và URL riêng biệt

Nếu trang web của bạn có nội dung riêng cho máy tính để bàn và thiết bị di động, nghĩa là bạn triển khai tính năng phân phát động hoặc URL riêng biệt (còn gọi là m-dot), thì hãy đảm bảo bạn tuân theo các phương pháp hay nhất bên dưới để chuẩn bị cho chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động.

  • Trang web cho thiết bị di động của bạn phải có cùng nội dung với phiên bản cho máy tính để bàn. Nếu trang web cho thiết bị di động có ít nội dung hơn phiên bản cho máy tính để bàn, thì bạn nên cân nhắc cập nhật trang web cho thiết bị di động để nội dung chính trên trang cũng tương đương với trang cho máy tính để bàn. Điều này bao gồm văn bản, hình ảnh (với thuộc tính alt) và video – ở định dạng thông thường, có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
  • Bạn phải sử dụng dữ liệu có cấu trúc trên cả hai phiên bản, Đảm bảo các URL trong dữ liệu có cấu trúc trên phiên bản cho thiết bị di động được cập nhật thành các URL dành cho thiết bị di động. Nếu bạn sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để cung cấp dữ liệu có cấu trúc, hãy thường xuyên kiểm tra bảng điều khiển Công cụ đánh dấu dữ liệu để biết lỗi trích xuất.
  • Phải có siêu dữ liệu trên cả hai phiên bản của trang web. Đảm bảo rằng tiêu đề và phần mô tả meta trên cả hai phiên bản thống nhất với nhau.

Phương pháp hay nhất bổ sung cho URL riêng biệt

Nếu trang web của bạn có các URL riêng biệt (còn gọi là m-dot), thì có các phương pháp hay nhất khác mà bạn nên làm theo.

  • Xác minh cả hai phiên bản trang web của bạn trong Search Console để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào dữ liệu và thông báo cho cả hai phiên bản. Có thể sẽ xảy ra việc chuyển dữ liệu trên trang web của bạn khi Google triển khai chính sách ưu tiên lập chỉ mục thiết bị di động với trang web của bạn.
  • Kiểm tra liên kết hreflang trên các URL riêng biệt. Khi bạn sử dụng rel=hreflang rel=hreflang cho việc quốc tế hóa, hãy liên kết giữa các URL cho thiết bị di động và máy tính để bàn một cách riêng biệt. Phần tử hreflang trong URL cho thiết bị di động phải trỏ đến các URL cho thiết bị di động, và tương tự như vậy, hreflang trong URL cho máy tính để bàn phải trỏ đến các URL cho máy tính để bàn.
  • Đảm bảo máy chủ của bạn có đủ dung lượng để xử lý tốc độ thu thập dữ liệu lớn hơn trên phiên bản cho thiết bị di động.
  • Xác minh rằng các lệnh trong tệp robots.txt của bạn hoạt động đúng như dự định cho cả hai phiên bản trang web. Tệp robots.txt cho phép chủ sở hữu trang web chỉ định liệu Google có được thu thập dữ liệu một phần trên trang web hay không. Trong phần lớn trường hợp, các trang web nên sử dụng cùng một lệnh cho cả phiên bản cho thiết bị di động và máy tính để bàn của trang web đó.
  • Đảm bảo rằng bạn sử dụng phần tử liên kết rel=canonicalrel=alternate chính xác giữa phiên bản cho máy tính để bàn và thiết bị di động.

Gửi phản hồi về...