Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa Điểm số giao diện người dùng (UX) của PageSpeed Insights và kết quả Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động là gì?
Quy trình Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động (MFT) sử dụng Googlebot để tìm nạp trang. PageSpeed Insights không sử dụng Googlebot mà tìm nạp trang theo cách giống như cách mà một người dùng thực sự sẽ tải trang.

Điều này có nghĩa là MFT tuân theo quy tắc trong robots.txt còn PSI thì không. Nếu Googlebot bị chặn tìm nạp trang, JavaScript, CSS hoặc các tài nguyên khác, MFT có thể không phát hiện được liệu một trang có thân thiện với thiết bị di động hay không.

Nếu muốn biết liệu một trang có đủ điều kiện để được gắn nhãn thân thiện với thiết bị di động trong Google Tìm kiếm hay không, bạn cần sử dụng quy trình Kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động.
Tôi có một trang web riêng cho thiết bị di động trên m.example.com, trong khi trang web cho máy tính để bàn của tôi nằm tại www.example.com. Tôi nên làm gì với những trang cho thiết bị di động trên m.example.com mà không có trang tương đương cho máy tính để bàn trên www.example.com?
Sẽ không có vấn đề gì khi bạn chỉ có trang dành cho thiết bị di động mà không có trang tương đương cho máy tính để bàn (chỉ cần đảm bảo rằng các trang này không bao gồm phần tử rel="canonical" đến một phiên bản không tương đương cho máy tính để bàn). Xin lưu ý rằng các trang chỉ dành cho thiết bị di động sẽ cần tự xây dựng uy tín (ví dụ như chứa nội dung độc đáo, được nhiều trang khác trên trang web của bạn hoặc trên web liên kết) vì chúng sẽ không nhận được tín hiệu lập chỉ mục chung từ phiên bản cho máy tính để bàn hiện có của trang.
Có ổn không nếu một số trang của tôi sử dụng thiết kế đáp ứng trong khi những trang khác sử dụng tính năng phân phát động?
Có, sẽ không vấn đề gì nếu bạn sử dụng nhiều hơn một cấu hình cho trang web của mình. Chỉ cần kiểm tra để đảm bảo rằng ở cấp trang, mỗi cấu hình đều cung cấp chỉ dẫn thích hợp cho các công cụ tìm kiếm (ví dụ: trang đáp ứng có thông tin @media only screen and (max-width: 600px) {...} còn trang phân phát động sử dụng tiêu đề Vary: HTTP). Hoặc nếu bạn sử dụng thiết kế đáp ứng kết hợp (nghĩa là thiết kế đáp ứng nhưng hình ảnh được phân phát động), chúng tôi vẫn sẽ xem cấu hình đó là thiết kế đáp ứng vì trang gần như không có gì thay đổi – hãy giữ lại mục đánh dấu @media only screen and (max-width: 600px) {...} và bỏ qua tiêu đề Vary HTTP nếu bạn đã xác định riêng tiêu đề đó cho Googlebot. Nếu bạn đang sử dụng hình ảnh đáp ứng, hãy bao gồm phần tử <picture>.
Tôi có cả một trang web cho thiết bị di động và một ứng dụng gốc. Google có lời khuyên nào không?
Có. Trước tiên, hãy xây dựng trang web cho thiết bị di động và ứng dụng gốc của bạn với liên kết sâu hoặc URI trỏ đến các khu vực nội dung cụ thể (so với nội dung Flash chỉ có thể truy cập từ màn hình bắt đầu). Liên kết sâu và URI có thể giúp doanh nghiệp của bạn thu được tỷ lệ chuyển đổi lớn hơn thông qua Tìm kiếm hoặc tính năng chia sẻ trên mạng xã hội. Thứ hai, hãy xem phần Lập chỉ mục ứng dụng cho Google Tìm kiếm để biết thêm thông tin về việc thúc đẩy lưu lượng truy cập đến ứng dụng gốc của bạn từ Google Tìm kiếm.

Gửi phản hồi về...