แก้ไขข้อบกพร่องในการแสดงผล

หากคุณสงสัยว่าเนื้อหาไม่ได้รับการประมวลผลหรือแสดงผลไม่ถูกต้องใน Google Search โปรดอ่านเคล็ดลับในการแก้ไขข้อบกพร่อง และลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อทดสอบและแก้ปัญหา

 1. ใช้เครื่องมือดึงข้อมูลและแสดงผลแบบ Google ใน Search Console เพื่อทดสอบวิธีที่ Google รวบรวมข้อมูลและแสดง URL ในเว็บไซต์ของคุณ คุณจะขอ "ดึงข้อมูลและแสดงผล" สำหรับ URL ที่เจาะจง ตรวจสอบส่วนหัวการตอบสนองของ HTTP และดูภาพตัวอย่างของหน้าในแบบที่ Google มองเห็นได้
 2. ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการเรียกใช้ JavaScript ด้วยการบันทึกข้อผิดพลาด ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลโค้ดตัวอย่างที่แสดงวิธีบันทึกข้อผิดพลาด JavaScript ที่บันทึกลงในเครื่องจัดการ onerror ร่วม
window.addEventListener('error', function(e) {
  var errorText = [
    e.message,
    'URL: ' + e.filename,
    'Line: ' + e.lineno + ', Column: ' + e.colno,
    'Stack: ' + (e.error && e.error.stack || '(no stack trace)')
  ].join('\n');

  // Example: log errors as visual output into the host page.
  // Note: you probably don’t want to show such errors to users, or
  //    have the errors get indexed by Googlebot; however, it may
  //    be a useful feature while actively debugging the page.
  var DOM_ID = 'rendering-debug-pre';
  if (!document.getElementById(DOM_ID)) {
    var log = document.createElement('pre');
    log.id = DOM_ID;
    log.style.whiteSpace = 'pre-wrap';
    log.textContent = errorText;
    if (!document.body) document.body = document.createElement('body');
    document.body.insertBefore(log, document.body.firstChild);
  } else {
    document.getElementById(DOM_ID).textContent += '\n\n' + errorText;
  }

  // Example: log the error to remote service.
  // Note: you can log errors to a remote service, to understand
  //    and monitor the types of errors encountered by regular users,
  //    Googlebot, and other crawlers.
  var client = new XMLHttpRequest();
  client.open('POST', 'https://example.com/logError');
  client.setRequestHeader('Content-Type', 'text/plain;charset=UTF-8');
  client.send(errorText);

});

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือสำหรับผู้ดูแลเว็บ