Video

Ví dụ về kết quả nhiều định dạng có chứa video và video trong kết quả tìm kiếm hình ảnh

Hãy đánh dấu nội dung video của bạn bằng dữ liệu có cấu trúc để giúp mọi người tìm thấy và xem video của bạn trên Google Tìm kiếm. Bạn có thể cung cấp các chi tiết như phần mô tả, URL hình thu nhỏ, ngày tải lên và thời lượng. Google có thể sử dụng đánh dấu của bạn để cung cấp kết quả cho băng chuyền (ví dụ: băng chuyền Tin bài hàng đầu với AMP). Mục đánh dấu video sẽ kích hoạt một huy hiệu trên hình ảnh trong kết quả tìm kiếm hình ảnh trên thiết bị di động. Huy hiệu này có thể khuyến khích nhiều người dùng nhấp vào nội dung của bạn.

Ví dụ

Đây là một ví dụ về dữ liệu có cấu trúc video cho AMP bằng JSON-LD.

Đây là một ví dụ về đánh dấu video thông thường bằng JSON-LD.

Định nghĩa kiểu dữ liệu có cấu trúc

Định nghĩa đầy đủ về VideoObject có sẵn tại schema.org/VideoObject. Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Thuộc tính bắt buộc
description

Text

Mô tả về video.

name

Text

Tiêu đề của video

thumbnailUrl

Trường trùng lặp với URL hoặc ImageObject

URL trỏ đến tệp hình thu nhỏ của video.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

  • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ co và độ phân giải.
  • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
  • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
  • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
  • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 500.000 pixel khi nhân chiều rộng và chiều cao) với các tỷ lệ co sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:

"image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
uploadDate

Date

Ngày xuất bản video lần đầu, ở định dạng ISO 8601.

Thuộc tính nên có
contentUrl

URL

URL trỏ đến tệp đa phương tiện video thực tế.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

duration

Duration

Thời lượng của video ở định dạng ISO 8601.

embedUrl

URL

URL trỏ đến trình phát cho một video cụ thể. Thông thường, đây là thông tin trong phần tử src của thẻ <embed>.

Hãy nhớ làm theo các phương pháp hay nhất về video của chúng tôi.

expires

Text

Nếu có thì đây là ngày mà sau đó video sẽ không xem được nữa, ở định dạng ISO 8601. Không cung cấp thông tin này nếu video của bạn không có ngày hết hạn.

interactionCount

Text

Số lần video được xem.

Gửi phản hồi về...