Najczęstsze pytania

Strona z najczęstszymi pytaniami (FAQ) zawiera listę pytań i odpowiedzi dotyczących wybranego tematu. Prawidłowo oznaczone strony z najczęstszymi pytaniami mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania z elementami rozszerzonymi i w Akcji Asystenta Google, dzięki czemu Twoja witryna może dotrzeć do odpowiednich użytkowników. Oto przykład wyniku z elementami rozszerzonymi typu FAQ:

Zdjęcie wyniku wyszukiwania z elementami rozszerzonymi typu FAQ

Dostępność funkcji

Wyniki z elementami rozszerzonymi typu FAQ są dostępne we wszystkich krajach i językach, w których działa wyszukiwarka Google. Funkcja ta jest dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Przykłady

JSON-LD

Oto przykład danych FAQPage zapisanych w postaci kodu JSON-LD:

Mikrodane

Oto przykład danych FAQPage zapisanych w postaci mikrodanych:

Wytyczne

Aby Twoja strona z najczęstszymi pytaniami mogła pojawiać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz uwzględnić te wytyczne:

Wskazówki dotyczące treści

 • Korzystaj z danych FAQPage tylko wtedy, gdy Twoja strona zawiera listę pytań i odpowiedzi. Jeśli na stronie jest jedno pytanie i użytkownicy mogą przesyłać alternatywne odpowiedzi, zamiast tego użyj danych QAPage. Oto kilka przykładów:

  Prawidłowe użycie:

  • Strona z najczęstszymi pytaniami, która została przygotowana przez autorów witryny i nie daje użytkownikom możliwości przesyłania alternatywnych odpowiedzi
  • Strona pomocy związanej z danym produktem, która zawiera listę najczęstszych pytań, ale nie daje użytkownikom możliwości przesyłania alternatywnych odpowiedzi

  Nieprawidłowe użycie:

  • Strona forum, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie
  • Strona pomocy związanej z danym produktem, na której użytkownicy mogą przesyłać odpowiedzi na pojedyncze pytanie
  • Pojedyncza strona produktu, na której użytkownicy mogą zamieszczać wiele pytań i odpowiedzi
 • Nie używaj znaczników FAQPage w celach reklamowych.
 • Zadbaj o to, aby znaczniki Question obejmowały całą treść pytania, a znaczniki Answer – całą treść odpowiedzi. Pozwala to wyświetlić całą treść pytania i odpowiedzi.
 • Pytania i odpowiedzi mogą nie pojawić się w wynikach z elementami rozszerzonymi, jeśli zawierają jakiekolwiek treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, treści wulgarne, obsceniczne, przedstawiające przemoc, propagujące niebezpieczne lub nielegalne działania, szerzące nienawiść albo mające na celu nękanie innych.
 • Wszystkie treści FAQ muszą być widoczne dla użytkowników na stronie źródłowej.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz w nich zastosować wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje podane w uporządkowanych danych i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.

Aby zweryfikować uporządkowane dane i wyświetlić ich podgląd, użyj naszego Testu wyników z elementami rozszerzonymi.

FAQPage

Pełną definicję typu FAQPage znajdziesz na schema.org.

Typ FAQPage wskazuje, że dana strona jest stroną z najczęstszymi pytaniami, na które udzielono odpowiedzi. Każda strona musi zawierać jedną definicję typu FAQPage.

Właściwości wymagane
mainEntity Question

Tablica elementów Question zawierających listę pytań, na które udzielono odpowiedzi, dotyczących tematyki danej strony FAQPage.

Question

Pełną definicję typu Question znajdziesz na schema.org.

Typ Question określa pytanie z jedną odpowiedzią w najczęstszych pytaniach. Każde wystąpienie typu Question musi być zawarte w tablicy właściwości mainEntity dostępnej na schema.org/FAQPage.

Właściwości wymagane
acceptedAnswer Answer

Odpowiedź na pytanie. Każde pytanie musi zawierać jedną odpowiedź.

name Text

Pełna treść pytania, np. „Jak długo trwa przetworzenie zwrotu środków?”

Answer

Pełną definicję typu Answer znajdziesz na schema.org.

Typ Answer określa zaakceptowaną odpowiedź (acceptedAnswer) na każde pytanie (Question) na danej stronie.

Właściwości wymagane
text Text

Pełna odpowiedź na pytanie, która może zawierać treść HTML, taką jak linki i listy. Prawidłowe tagi HTML: od <h1> do <h6>, <br>, <ol>, <ul>, <li>, <a>, <p>, <div>, <b>, <strong>, <i><em>.