Wydarzenie

Dodaj znaczniki do informacji o organizowanych przez siebie wydarzeniach, by umożliwić użytkownikom ich odkrywanie w wynikach wyszukiwania Google i w innych usługach Google, np. w Mapach. Znaczniki możesz stosować w przypadku wydarzeń dowolnego rodzaju – od występów słynnych artystów aż po prowadzone po sąsiedzku kursy salsy. Gdy do informacji o wydarzeniach dodasz uporządkowane dane, użytkownicy łatwiej znajdą dane wydarzenie i będą mogli wziąć w nim udział.

Jeśli masz w witrynie informacje o zaledwie kilku wydarzeniach, możesz użyć Markera danych.

Przykład wydarzenia w wynikach wyszukiwania

Dostępność w poszczególnych regionach i językach

Z przyjemnością udostępniamy w kolejnych regionach interfejs Google do znajdowania wydarzeń. Obecnie można z niego korzystać w tych regionach i językach:

Przykład

Oto przykład znacznika Eventzapisanego w postaci kodu JSON-LD. Możesz też używać składni zgodnej z mikrodanymi lub standardem RDFa.

Wskazówki

Zastosuj się do tych wskazówek, by Twoje materiały pojawiały się w interfejsie do znajdowania wydarzeń.

Wskazówki techniczne

 • Strona docelowa musi zawierać elementy uporządkowanych danych pochodzące z typów Event na schema.org.
 • Każde wydarzenie MUSI mieć niepowtarzalny adres URL (stronę leaf page) umieszczony w odpowiednich znacznikach.

Wskazówki dotyczące treści

 • Informacje o wydarzeniu muszą obejmować jego dokładną nazwę oraz termin rozpoczęcia i lokalizację.
 • Nie oznaczaj jako wydarzenia czegoś, co nim nie jest:
  • Nie promuj jako wydarzeń produktów ani usług niezwiązanych z wydarzeniami, takich jak „Wycieczka zorganizowana: Kraków – Wieliczka – Oświęcim, 7 dni”.
  • Nie podawaj informacji o krótkoterminowych rabatach lub okazjach zakupowych, takich jak „Koncert – kup bilet już teraz” czy „Koncert – do soboty rabat 50%”.
  • Nie oznaczaj godzin pracy jako wydarzeń – nie pisz „Park przygodowy czynny od 8:00 do 17:00”.
  • Nie oznaczaj kuponów ani voucherów jako wydarzeń – nie będzie wydarzeniem „Rabat 5% na pierwsze zamówienie”.
 • Prawidłowo oznaczaj wydarzenia trwające kilka dni:
  • Jeśli informacje dotyczą wydarzenia trwającego kilka dni, określ datę zarówno jego początku, jak i końca.
  • Jeśli w każdym dniu mają miejsce inne występy, na które oferowane są osobne bilety, dodaj po jednym elemencie Event odpowiadającym każdemu występowi.

Definicje typów uporządkowanych danych

Pełną definicję znaczników Event znajdziesz na schema.org/Event.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach dla wygody użytkowników.

Właściwości wymagane
location

Place

Zagnieżdżony typ Place. Przykład:


"location": {
 "@type": "Place",
 "name": "Snickerpark Stadium",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "100 West Snickerpark Dr",
  "addressLocality": "Snickertown",
  "postalCode": "19019",
  "addressRegion": "PA",
  "addressCountry": "US"
 }
}
location.address

PostalAddress

Dokładny adres lokalizacji wydarzenia.

Niezalecany: Sydney

Zalecany: Bennelong Point, Sydney NSW 2000, Australia

Sprawdzone metody:

 • Jeśli wydarzenie ma miejsce przy kilku ulicach, wskaż lokalizację początkową i podaj pełne szczegóły w opisie.
 • Jeśli wydarzenie nie ma ściśle określonej lokalizacji, użyj nazwy miasta lub najbardziej reprezentatywnego miejsca.
 • Jeśli wydarzenie odbywa się w kilku miejscach naraz, utwórz osobne wydarzenie w przypadku każdej lokalizacji.
name

Text

Pełny tytuł wydarzenia.

Niezalecany: **OGRANICZONY CZAS PROMOCJI – koncert Marty Gębskiej – 20 zł**

Zalecany: XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze

Zalecany: XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze – Młodość i Romantyzm

Sprawdzone metody:

 • Nie używaj typu wydarzenia jako nazwy wydarzenia.
 • Nie podawaj zbędnych informacji, np. adresu URL, cen, nazwisk wykonawców. Zamiast tego użyj właściwości przeznaczonych dla tych wartości.
 • Podaj w nazwie wyróżniający się aspekt wydarzenia. Pomaga to użytkownikom szybciej podejmować decyzje (np. „sesja pytań i odpowiedzi z udziałem wykonawcy”).
 • Nie podawaj informacji na temat krótkoterminowych promocji (np. „kup bilet już teraz”).
startDate

DateTime

Data i godzina rozpoczęcia wydarzenia w formacie ISO-8601. Podaj zarówno datę, jak i godzinę, by użytkownicy mogli wyszukiwać wydarzenia pasujące do ich planu dnia, np.:


"startDate": "2025-07-21T19:00"

Jeśli nie znasz godziny rozpoczęcia wydarzenia albo ma ono potrwać cały dzień, nie wpisuj nieprawdziwej godziny ani 00:00 (00:00 oznacza, że wydarzenie rozpocznie się o północy). Zamiast tego podaj tylko datę rozpoczęcia.

Zalecane: "startDate": "2025-07-21"

Niezalecane: "startDate": "2019-08-15T00:00:00+00:00"

Niezalecane: "startDate": "2019-07-20T00:00:00"

Strefy czasowe

Określ strefę czasową, podając różnicę w stosunku do czasu UTC lub GMT. Jeśli wydarzenie rozpoczyna się 5 września o godzinie 19:00 w Nowym Jorku, wartość startDate to GMT/UTC-5 w przypadku czasu standardowego i GMT/UTC-4 w przypadku czasu letniego. W czasie standardowym wartość startDate wynosiłaby odpowiednio "2019-09-05T19:00:00-05:00" lub "2019-09-05T19:00:00-04:00". Jeśli nie podasz żadnej wartości, Google użyje strefy czasowej lokalizacji wydarzenia określonej w polu location.

Oto kilka przykładów pokazujących, jak Google interpretuje datę i godzinę rozpoczęcia:

Uporządkowane dane Interpretacja
2019-08-15T00:00:00+00:00 Google interpretuje właściwość startTime jako 2019-08-14T17:00:00-07:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Kalifornia”) lub 2019-08-15T09:00:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Korea”).
2019-08-15T23:59:59+00:00 Nie oznacza to końca dnia 2019-08-15, chyba że wydarzenie nastąpi w strefie czasowej GMT. Google interpretuje właściwość startTime jako 2019-08-15T16:59:59-07:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Kalifornia”) lub 2019-08-16T08:59:59 (jeśli pole location zawiera wartość „Korea”).
2019-07-10 Oznacza to datę niezależnie od strefy czasowej. Jeśli zostanie użyta w polu startDate, oznacza to, że wydarzenie zaczyna się w określonej lokalizacji location o którejś godzinie tego dnia. Jeśli zostanie użyta w polu endDate, oznacza to, że wydarzenie kończy się w lokalizacji location o którejś godzinie tego dnia.
2019-07-20T00:00:00 Oznacza to północ dnia 2019-07-20 w strefie czasowej, w której odbywa się wydarzenie. Jest to prawdopodobnie błąd, chyba że wydarzenie miało rozpocząć się o północy.

Przykład zakresu dat

Jeśli wydarzenie odbywa się w ciągu kilku dni, określ datę zarówno jego początku, jak i końca. Nie podawaj godziny, jeśli jej nie znasz.

Zalecane:


"startDate": "2019-07-01T10:00:00",
"endDate": "2019-07-26T17:00:00"

Zalecane:


"startDate": "2019-07-01",
"endDate": "2019-07-26"

Niezalecane:


"startDate": "2019-07-01T00:00:00+00:00",
"endDate": "2019-07-26T23:59:59+00:00"
Właściwości zalecane
description

Text

Opis wydarzenia. Przedstaw wszystkie szczegóły wydarzenia, by użytkownicy mogli łatwiej poznać jego charakter i wziąć w nim udział.

Sprawdzone metody:

 • Dodaj zrozumiały i krótki opis konkretnego wydarzenia.
 • Skup się na szczegółach wydarzenia, a nie na funkcjach witryny.
 • Nie powtarzaj informacji takich jak data czy lokalizacja, które należy podać w innych polach właściwości.
endDate

DateTime

Data i godzina zakończenia wydarzenia w formacie ISO-8601. Użyj tego samego formatu co w polu startDate. Podaj zarówno datę, jak i godzinę, by użytkownicy mogli wyszukiwać wydarzenia pasujące do ich planu dnia, np.:


"endDate": "2025-07-21T23:00"

Jeśli nie znasz godziny zakończenia wydarzenia albo ma ono potrwać cały dzień, nie wpisuj nieprawdziwej godziny ani 00:00 (00:00 oznacza, że wydarzenie rozpocznie się o północy). Zamiast tego podaj tylko datę zakończenia.

Zalecane: "endDate": "2025-07-21"

Niezalecane: "endDate": "2019-08-15T00:00:00+00:00"

Niezalecane: "endDate": "2019-07-20T00:00:00"

Strefy czasowe

Określ strefę czasową, podając różnicę w stosunku do czasu UTC lub GMT. Jeśli wydarzenie zakończy się 5 września o godzinie 19:00 w Nowym Jorku, wartość endDate to GMT/UTC-5 w przypadku czasu standardowego i GMT/UTC-4 w przypadku czasu letniego. W czasie standardowym wartość endDate wynosiłaby odpowiednio "2019-09-05T19:00:00-05:00" lub "2019-09-05T19:00:00-04:00". Jeśli nie podasz żadnej wartości, Google użyje strefy czasowej lokalizacji wydarzenia określonej w polu location.

Oto kilka przykładów pokazujących, jak Google interpretuje datę i godzinę zakończenia:

Uporządkowane dane Interpretacja
2019-08-15T00:00:00+00:00 Google interpretuje właściwość endDate jako 2019-08-14T17:00:00-07:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Kalifornia”) lub 2019-08-15T09:00:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Korea”).
2019-08-15T23:59:59+00:00 Nie oznacza to końca dnia 2019-08-15, chyba że wydarzenie nastąpi w strefie czasowej GMT. Google interpretuje właściwość endDate jako 2019-08-15T16:59:59-07:00 (jeśli pole location zawiera wartość „Kalifornia”) lub 2019-08-16T08:59:59 (jeśli pole location zawiera wartość „Korea”).
2019-07-10 Oznacza to datę niezależnie od strefy czasowej. Jeśli zostanie użyta w polu startDate, oznacza to, że wydarzenie zaczyna się w określonej lokalizacji location o którejś godzinie tego dnia. Jeśli zostanie użyta w polu endDate, oznacza to, że wydarzenie kończy się w lokalizacji location o którejś godzinie tego dnia.
2019-07-20T00:00:00 Oznacza to północ dnia 2019-07-20 w strefie czasowej, w której odbywa się wydarzenie. Jest to prawdopodobnie błąd, chyba że wydarzenie miało zakończyć się o północy.

Przykład zakresu dat

Jeśli wydarzenie odbywa się w ciągu kilku dni, określ datę zarówno jego początku, jak i końca. Nie podawaj godziny, jeśli jej nie znasz.

Zalecane:


"startDate": "2019-07-01T10:00:00",
"endDate": "2019-07-26T17:00:00"

Zalecane:


"startDate": "2019-07-01",
"endDate": "2019-07-26"

Niezalecane:


"startDate": "2019-07-01T00:00:00+00:00",
"endDate": "2019-07-26T23:59:59+00:00"
image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu lub logo symbolizującego wydarzenie bądź trasę. Dołączenie obrazu pomaga użytkownikom lepiej zrozumieć charakter wydarzenia i rozbudza ich zainteresowanie. Zalecamy obrazy o szerokości 1920 pikseli (co najmniej 720 pikseli).

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przykład:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
location.name

Text

Dokładna nazwa miejsca, w którym odbywa się wydarzenie.

Niezalecana: Gdańsk

Zalecana: ERGO Arena

Sprawdzone metody:

 • Nie podawaj nazwy miasta, chyba że jest to wydarzenie obejmujące całe miasto.
 • Właściwość location.name to nazwa miejsca, w którym odbywa się wydarzenie – nie powtarzaj tu nazwy samego wydarzenia. Jeśli nie znasz nazwy miejsca, nie używaj tej właściwości.
offers

Offer

Zagnieżdżone typy Offer, po jednym dla każdego rodzaju biletów, np.:

"offers": {
 "@type": "Offer"
}
offers.availability

Text

Jedna z tych wartości:

Przykład:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "availability": "https://schema.org/InStock"
}
offers.price

Number

Najniższa dostępna cena biletów obejmująca opłaty manipulacyjne. Pamiętaj, by ją zaktualizować w przypadku zmiany cen lub wyprzedania wszystkich biletów, np.:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "30"
}
offers.priceCurrency

Text

Trzyliterowy kod waluty, np.:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceCurrency": "USD"
}
offers.validFrom

DateTime

Data i godzina wejścia biletów do sprzedaży (wymagane tylko w przypadku ofert ograniczonych czasowo) podane w formacie ISO 8601, np.:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "validFrom": "2024-05-21T12:00"
}
offers.url

URL

Adres URL strony, na której można kupić bilety, np.:


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "url": "https://www.example.com/event_offer/12345_201803180430"
}

Adres URL musi:

 • Kierować użytkowników na stronę docelową, która wyraźnie służy głównie do publicznej sprzedaży biletów uprawniających do udziału w tym konkretnym wydarzeniu.
 • Mieć postać linku, który użytkownik może kliknąć na stronie internetowej z informacjami o wydarzeniu.
 • Być dostępny do zindeksowania przez Googlebota (nie może być blokowany przez plik robots.txt).
performer

Person

Wykonawcy uczestniczący w wydarzeniu, np. artyści i komicy. Użyj zagnieżdżonych typów PerformingGroup lub Person, po jednym dla każdego wykonawcy, np.:


"performer": {
 "@type": "PerformingGroup"
}
performer.name

Text

Imiona i nazwiska lub nazwy wykonawców uczestniczących w wydarzeniu, np. artystów czy komików, np.:


"performer": {
 "@type": "PerformingGroup",
 "name": "Kira and Morrison"
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w Twojej witrynie brak opcji zakupu biletów, wykonaj te czynności:

 1. Upewnij się, że w swoich uporządkowanych danych masz właściwość offers.url .
 2. Upewnij się, że URL podany przez Ciebie we właściwości offers.url spełnia wymagania dotyczące adresu URL.
 3. Poproś Google o ponowne zindeksowanie Twojej witryny.
 4. Prześlij prośbę o (ponowną) weryfikację.