Event

Omówienie

Przykład wydarzenia w wynikach wyszukiwania

Dodaj znaczniki do informacji o organizowanych przez siebie wydarzeniach, by umożliwić użytkownikom ich odkrywanie w wynikach wyszukiwania Google i w innych usługach Google, np. w Mapach Google.

Znaczniki możesz stosować w przypadku wydarzeń dowolnego rodzaju – od występów słynnych artystów aż po prowadzone po sąsiedzku kursy salsy. Gdy do informacji o wydarzeniach dodasz uporządkowane dane, użytkownicy łatwiej znajdą dane wydarzenie i będą mogli wziąć w nim udział.

Jeśli masz w witrynie informacje o zaledwie kilku wydarzeniach, możesz użyć Markera danych.

Przykład

Na obrazie po prawej stronie widać wyniki wyszukiwania wydarzeń za pomocą zapytania „jazz concerts this weekend” (koncerty jazzowe w ten weekend). Zobacz kod JSON-LD odpowiadający temu przykładowi zapisany w narzędziu do testowania uporządkowanych danych. Możesz też używać składni zgodnej z mikrodanymi lub standardem RDFa.

Wytyczne

Aby umożliwić wyświetlanie informacji o wydarzeniu w wynikach wyszukiwania, musisz zapewnić ich zgodność z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi uporządkowanych danych oraz ze wskazówkami technicznymi. Uporządkowane dane Event muszą też być zgodne z tymi wytycznymi.

Wskazówki techniczne

 • Strona docelowa musi zawierać elementy uporządkowanych danych pochodzące z typów Event w schema.org.
 • Każde wydarzenie MUSI mieć niepowtarzalny adres URL (stronę leaf page) umieszczony w odpowiednich znacznikach.

Wskazówki dotyczące treści

 • Informacje o wydarzeniu muszą podawać jego dokładną nazwę oraz termin rozpoczęcia i lokalizację.
 • Nie oznaczaj jako wydarzenia czegoś, co nim nie jest:
  • Nie promuj jako wydarzeń produktów ani usług niezwiązanych z wydarzeniami, np. „Wycieczka zorganizowana: Kraków – Wieliczka – Oświęcim, 7 dni”.
  • Nie podawaj informacji o krótkoterminowych rabatach lub okazjach zakupowych, np. „Koncert – kup bilet już teraz” czy „Koncert – do soboty rabat 50%”.
  • Nie oznaczaj godzin pracy jako wydarzeń, np. „Park przygodowy czynny od 8:00 do 17:00”.
  • Nie oznaczaj kuponów ani voucherów jako wydarzeń, np. „Rabat 5% na pierwsze zamówienie”.
 • Prawidłowo oznaczaj wydarzenia trwające kilka dni:
  • Jeśli informacje dotyczą wydarzenia trwającego kilka dni, określ datę zarówno jego początku, jak i końca.
  • Jeśli w każdym dniu mają miejsce inne występy, na które oferowane są osobne bilety, dodaj po jednym elemencie Event odpowiadającym każdemu występowi.

Definicje typów uporządkowanych danych

Pełna definicja znaczników Event znajduje się na schema.org/Event.

Aby treści mogły się wyświetlać w rozszerzonych wynikach wyszukiwania, musisz w nich stosować wymagane właściwości. Możesz też dodawać do nich właściwości zalecane, by wzbogacać informacje o treściach i zwiększać w ten sposób komfort użytkowników.

Właściwości wymagane
location

Place

Zagnieżdżony typ Place, np.:

"location": {
 "@type": "Place",
 "name": "Santa Clara City Library"
}
location.address

PostalAddress

Dokładny adres lokalizacji wydarzenia, np.:

"location": {
 "@type": "Place",
 "name": "Santa Clara City Library",
 "address": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "2635 Homestead Rd",
  "addressLocality": "Santa Clara",
  "postalCode": "95051",
  "addressRegion": "CA",
  "addressCountry": "US"
 }
}

Sprawdzone metody:

 • Jeśli wydarzenie ma miejsce przy kilku ulicach, wskaż lokalizację początkową i podaj pełne szczegóły w opisie.
 • Jeśli wydarzenie nie ma ściśle określonej lokalizacji, użyj nazwy miasta lub najbardziej reprezentatywnego miejsca.
 • Jeśli wydarzenie odbywa się w kilku miejscach naraz, utwórz osobne wydarzenie w przypadku każdej lokalizacji.
name

Text

Nazwa wydarzenia, np.:

"name": "Jan Lieberman Concert Series: Journey in Jazz"

Sprawdzone metody:

 • Podaj pełny tytuł wydarzenia.
 • Podaj w nazwie wyróżniający się aspekt wydarzenia. Pomaga to użytkownikom szybciej podejmować decyzje (np. „sesja pytań i odpowiedzi z udziałem wykonawcy”).
 • Nie podawaj informacji na temat krótkoterminowych promocji (np. „kup bilet już teraz”).
 • Nie podawaj cen w nazwie. Zamiast tego użyj właściwości price.
startDate

DateTime

Podaj datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia w lokalnej strefie czasowej, np.:

"startDate": "2018-03-21T16:00"

Ten termin możesz też podać w strefie czasowej UTC w formacie ISO 8601, np.:

"startDate": "2018-03-21T16:00"

Jeśli nie znasz godziny rozpoczęcia, nie wpisuj nieprawdziwej godziny ani 00:00. Zamiast tego podaj tylko datę rozpoczęcia, np.:

"startDate": "2018-03-21"
Właściwości zalecane
description

Text

Opis wydarzenia. Przedstaw wszystkie szczegóły wydarzenia, by użytkownicy mogli łatwiej poznać jego charakter i wziąć w nim udział.

endDate

DateTime

Data i godzina końca wydarzenia. Użyj takiego samego formatu jak w przypadku właściwości startDate, np.:

"endDate": "2017-04-24T23:00"

Jeśli nie znasz godziny zakończenia, nie podawaj nieprawdziwej godziny ani 00:00. Zamiast tego podaj tylko datę zakończenia, np.:

"endDate": "2017-04-24"
image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu lub logo symbolizującego wydarzenie bądź trasę. Zalecamy obrazy o szerokości 1920 pikseli (co najmniej 720 pikseli).

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi znajdować się co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie JPG, PNG lub GIF.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (składających się z co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Na przykład:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
location.name

Text

Dokładna nazwa lokalizacji wydarzenia, np.:

"location": {
 "@type": "Place",
 "name": "Santa Clara City Library, Central Park Library"
}
offers

Offer

Zagnieżdżone typy Offer, po jednym dla każdego rodzaju biletów, np.:
"offers": {
 "@type": "Offer"
}
offers.availability

Text

Jedna z tych wartości:

Na przykład:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "availability": "https://schema.org/InStock"
}
offers.price

Number

Najniższa dostępna cena za ten rodzaj biletu obejmująca opłaty manipulacyjne, np.:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "30"
}
offers.priceCurrency

Text

Trzyliterowy kod waluty, np.:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "priceCurrency": "USD"
}
offers.validFrom

DateTime

Data i godzina wejścia biletów do sprzedaży (wymagane tylko w przypadku ofert ograniczonych czasowo) podane w formacie ISO 8601, np.:

"offers": {
 "@type": "Offer",
 "validFrom": "2017-01-20T16:20-08:00"
}
offers.url

URL

Adres URL strony, na której można kupić bilety, np.:
"offers": {
 "@type": "Offer",
 "url": "https://www.example.com/event_offer/123"
}

Adres URL musi:

 • Kierować użytkowników na stronę docelową, która wyraźnie służy głównie do publicznej sprzedaży biletów uprawniających do udziału w tym konkretnym wydarzeniu.
 • Mieć postać linku, który użytkownik może kliknąć na stronie internetowej z informacjami o wydarzeniu.
 • Być dostępny do zindeksowania przez Googlebota (nie może być blokowany przez plik robots.txt).
performer

Person

Zagnieżdżone typy PerformingGroup lub Person, po jednym dla każdego wykonawcy, np.:

"performer": {
 "@type": "PerformingGroup"
}
performer.name

Text

Imię i nazwisko wykonawcy, np.:

"performer": {
 "@type": "PerformingGroup",
 "name": "Andy Lagunoff"
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w Twojej witrynie brak opcji zakupu biletów, wykonaj te czynności:

 1. Upewnij się, że w swoich uporządkowanych danych masz właściwość offers.url .
 2. Upewnij się, że adres URL podany przez Ciebie we właściwości offers.url spełnia jej wymagania dotyczące adresów URL.
 3. Poproś Google o ponowne zindeksowanie Twojej witryny.
 4. Prześlij prośbę o (ponowną) weryfikację.

Wyślij opinię na temat...