Karuzele

Za pomocą uporządkowanych danych możesz udostępniać wyniki z elementami rozszerzonymi do wyświetlenia w postaci listy nazywanej karuzelą. Karuzele pojawiają się zazwyczaj tylko na urządzeniach mobilnych i wyłącznie w przypadku określonych typów treści, zgodnie z opisem poniżej. Jeśli znacznik karuzeli zastosujesz przy typach treści, których ten format obecnie nie obsługuje, nie spowoduje to błędu. Informacje i tak się wyświetlą, ale nie w karuzeli.

W niektórych przypadkach wyszukiwarka Google może wyświetlić wynik z elementami rozszerzonymi w karuzeli, nawet jeśli strona nie zawiera danych strukturalnych listy. Na przykład przepis kulinarny może pojawić się w karuzeli przepisów pochodzących z wielu różnych witryn.

Przykład

Oto lista pochodzących z jednej witryny przepisów na kurczaka wyświetlona w karuzeli:

Karuzela z wynikami z elementami rozszerzonymi dotyczącymi przepisów

Wytyczne

Oprócz standardowych wskazówek dotyczących uporządkowanych danych w przypadku wszystkich znaczników list obowiązują też te wytyczne:

 • Wszystkie elementy na liście muszą być tego samego typu, na przykład Article lub Recipe.
 • Tekst, który zobaczy użytkownik, musi przypominać informacje zawarte w uporządkowanych danych na stronie.
 • Elementy w formacie listy wyświetlą się w kolejności określonej przez właściwość position.
 • Format listy jest obecnie obsługiwany w przypadku tych typów treści: Recipe (Przepis), Course (Kurs), Article (Artykuł), Restaurant (Restauracja), Movie (Film).

Format listy można zaimplementować na potrzeby uporządkowanych danych na dwa sposoby:

 • strona podsumowania + wiele stron z pełnymi informacjami,
 • lista zawierająca wszystkie informacje na jednej stronie.

Strona podsumowania + wiele stron z pełnymi informacjami

Strona podsumowania zawiera krótki opis poszczególnych elementów listy. Każdy opis kieruje na osobną stronę ze szczegółowymi informacjami poświęconą wyłącznie jednemu elementowi.

Strona podsumowania Strona ze szczegółowymi informacjami
Definiuje element ItemList. Każdy element ListItem ma tylko trzy właściwości: @type (ustawioną na „ListItem”), position (oznaczającą pozycję na liście) oraz url (oznaczającą URL strony ze szczegółowymi informacjami o elemencie). Definiuje element uporządkowanych danych odpowiedni do typu listy.
Pseudokod strony best_dessert_recipes.html:

ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   url: http://example.com/coffee_cake.html
  },
  {
   @type: ListItem
   position:2
   url: http://example.com/apple_pie.html,
  },
  ... more recipes ...
 ]
Pseudokod strony coffee_cake.html:

@type: Recipe
name: Party Coffee Cake
author: George Smith
.... more properties ...

Przykładowy kod:

Przykładowy kod:

Lista zawierająca wszystkie informacje na jednej stronie

Na jednej stronie zawarte są wszystkie informacje dotyczące listy, m.in. pełny opis poszczególnych elementów. Przykładem może być galeria umieszczonych na jednej stronie przepisów na różne rodzaje muffinek.

Pojedyncza strona
Definiuje element ItemList. Każdy element to ListItem o właściwości item, którą wypełniają uporządkowane dane związane z tym typem elementu schema.org –np. Movie (Film) lub Course (Kurs). Strona powinna zawierać tekst widoczny dla użytkowników i kotwice odpowiadające poszczególnym elementom ListItem.

Pseudokod strony best_dessert_recipes.html:


ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_1
    name: George's Cherry Pie
    author: George Smith
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  {
   @type: ListItem
   position: 2
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_2
    name: Party Coffee Cake
    author: Mary Stone
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  ... more recipes ...
 ]
Przykładowy kod:

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby określić listę, musisz zdefiniować element ItemList zawierający co najmniej dwa znaczniki ListItems. Aby treści mogły wyświetlać się w wynikach z elementami rozszerzonymi, musisz dołączyć do nich wymagane właściwości. Możesz też dodać do nich właściwości zalecane, by wzbogacić informacje o treściach i zwiększyć w ten sposób komfort użytkowników.

ItemList

ItemList to kontener na wszystkie elementy listy. Jeśli zastosujesz go na stronie podsumowania, wszystkie adresy URL z listy muszą wskazywać różne strony w tej samej domenie. Jeśli zastosujesz go do listy zawierającej wszystkie informacje na jednej stronie, wszystkie adresy URL muszą wskazywać stronę z uporządkowanymi danymi listy.

Pełną definicję znaczników ItemList znajdziesz na schema.org/ItemList.

Właściwości wymagane
itemListElement

ListItem

Lista elementów. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz ListItem.

ListItem

ListItem zawiera szczegółowe informacje o jednym z elementów listy.

 • Na stronie podsumowania element ListItem powinien uwzględniać tylko właściwości type, positionurl.
 • Na liście zawierającej wszystkie informacje na jednej stronie element ListItem powinien uwzględniać wszystkie dodatkowe właściwości schema.org związane z typem opisywanych danych (np. obiekty Recipe lub Course).

Pełną definicję znaczników ListItem znajdziesz na schema.org/ListItem.

Przykład elementu prostej listy z podsumowaniem (JSON-LD):

{
 "@type":"ListItem",
 "position":1,
 "url":"http://example.com/desserts/apple-pie"
}

Przykład elementu listy zawierającej wszystkie informacje (JSON-LD):

{
 "@type": "ListItem",
 "position": 1,
 "item": {
  "@type": "Recipe",
  "url": "http://example.com/desserts/pies/#apple-pie",
  "name": "Apple Pie",
  "image": "https://example.com/300px-Apple_pie.jpg",
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "6",
   "reviewCount": "32"
  },
  "recipeYield": "8 servings",
  "recipeIngredient": [
   "Pastry crust for bottom and top",
   "1/2 cup unsalted butter",
   "3 tablespoons all-purpose flour",
   "1/4 cup water",
   "1/4 cup white sugar",
   "1/2 cup brown sugar",
   "10 cups peeled, chopped green apples"
  ], ... snip ...
 }
}
Właściwości wymagane
item

Thing

Właściwość używana tylko w przypadku list zawierających wszystkie informacje na jednej stronie. Jest wymagana na wszystkich listach tego typu. Nie stosuj jej na stronach podsumowania. Wpisz podane niżej wartości i wszystkie dodatkowe wartości związane z opisywanym typem uporządkowanych danych:

 • item.name
 • item.url
 • Wszystkie pozostałe właściwości wymagane w przypadku tego typu danych, zgodnie ze standardem schema.org i zasadami podanymi w tych dokumentach dotyczących określonego typu treści – np. Article (Artykuł) lub Book (Książka). Na przykład w przypadku książki na liście podaj właściwości bookFormatisbn, a w przypadku przepisu – właściwości prepTimeimage.
item.name

Text

Nazwa ciągu tekstowego elementu wyświetlana w renderowanej galerii. Formatowanie HTML jest ignorowane. Ta właściwość jest wymagana na wszystkich listach zawierających wszystkie informacje na jednej stronie. Nie stosuj jej na stronach podsumowania.

item.url

URL

Pełny URL + kotwica do tego elementu na stronie. Ta właściwość jest wymagana na wszystkich listach zawierających wszystkie informacje na jednej stronie. Nie stosuj jej na stronach podsumowania. URL musi być adresem bieżącej strony. W pobliżu tekstu widocznego dla użytkowników na stronie musisz też umieścić kotwicę HTML (tag <a> lub wartość name albo id). Przykład: https://example.org/recipes/pies#apple_pie.

position

Integer

Pozycja elementu w karuzeli. Liczba od 1 wzwyż.

url

URL

Właściwość używana tylko w przypadku list na stronach podsumowania. Jest wymagana na tych stronach. Nie stosuj jej w przypadku list zawierających wszystkie informacje na jednej stronie. Kanoniczny URL strony szczegółów elementu. Wszystkie adresy URL na liście muszą być unikalne, ale muszą działać w obrębie tej samej domeny (tej samej domeny lub subdomeny/superdomeny co strona bieżąca).