หนังสือ

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือทำให้ Google Search เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบหนังสือและผู้แต่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Search ซื้อหนังสือที่ตนค้นพบจากผลการค้นหาของ Search ได้โดยตรงทันที ในฐานะผู้ให้บริการ eBook คุณอาจจัดเตรียมฟีดข้อมูลให้ Google โดยใช้สคีมาข้อมูลที่มีโครงสร้างด้านล่าง

ตัวอย่าง

คำค้นหาของผู้ใช้อาจแสดงถึงความตั้งใจในการหาหนังสือ เช่น ชื่อหนังสืออย่าง The Catcher in the Rye หรือหนังสือของ J.D. Salinger สำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง เราอาจแสดงการ์ดกราฟความรู้ของหนังสือ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลกราฟความรู้ การดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านซึ่งรวมอยู่ในการ์ดจะแสดงตัวเลือกในการรับเนื้อหาของหนังสือ และจะส่งผู้ใช้จากการ์ดกราฟความรู้ไปยังหน้าหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปของคุณโดยตรงผ่านลิงก์ที่ระบุไว้

หลักเกณฑ์

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้ว โปรดทำตามหลักเกณฑ์ที่เจาะจงสำหรับหนังสือและการดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านเหล่านี้

 • หากคุณมีหน้าซ้ำกันสำหรับเนื้อหาที่เหมือนกัน ลิงก์ควรเป็น Canonical URL ที่มีชื่อหนังสือและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับหนังสือ
 • เมื่อคลิกลิงก์การดำเนินการเกี่ยวกับการอ่าน ต้องมีการนำทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่รองรับการได้รับเนื้อหาของหนังสือโดยตรง
 • ลิงก์การดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านต้องชี้ไปยังหน้าเว็บที่ผู้ใช้จะได้รับเนื้อหา และต้องไม่ชี้ไปยังหน้าเว็บที่ต้องคลิกหน้าอื่นๆ เพิ่มเติมจึงจะได้รับเนื้อหาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น หน้าผลการค้นหาหรือหน้าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ และจะใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยก็ได้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Book

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Book ได้ที่ schema.org/Book แต่มีเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ด้านล่างเท่านั้นที่คุณต้องกำหนดความหมาย คุณต้องกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นต่อไปนี้สำหรับหนังสือทุกเล่มในเว็บไซต์ของคุณ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
author Person

ผู้แต่งหนังสือ คุณต้องระบุเอนทิตี Person เฉพาะสำหรับผู้แต่งแต่ละคนที่ระบุชื่อไว้ในรายการ ดู Person

name Text

ชื่อของหนังสือ หากมีหนังสือหลายฉบับ ให้ใช้ชื่อของหนังสือฉบับนั้นๆ

url URL

URL ของหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหนังสือ หน้าเว็บอาจมีรายชื่อหนังสือทุกฉบับ

workExample Book

ฉบับต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ ดูพร็อพเพอร์ตี้ย่อยสำหรับ workExample

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
@id URL

รหัสส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของงานในรูปแบบ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ระบบจะจัดการ URL เหมือนเป็นสตริงที่คลุมเครือและ URL ไม่จำเป็นต้องระบุหน้าเว็บจริง

sameAs URL

หน้าข้อมูลอ้างอิงที่ระบุตัวตนของหน้งสืออย่างชัดเจน เช่น URL หน้า Wikipedia, หน้า Freebase หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหนังสือ

Country

ชุดย่อยของ Offer นี้จะกำหนดรหัสประเทศแบบตัวอักษร 2 ตัวที่มีสิทธิ์ใช้ Offer

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name Text

ชื่อของประเทศที่เป็นไปตามมาตรฐาน Alpha-2 3166

EntryPoint

EntryPoint ทำหน้าที่เป็นกลไกให้คุณระบุลิงก์ในรายละเอียดไปยังหนังสือของคุณ คุณระบุลิงก์ในรายละเอียดได้ตามประเภทของแพลตฟอร์มที่จะแสดงลิงก์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
actionPlatform Text

แพลตฟอร์มที่ลิงก์ทำงาน โดยต้องเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

 • http://schema.org/DesktopWebPlatform: ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ในเดสก์ท็อป
 • http://schema.org/MobileWebPlatform: ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • http://schema.org/AndroidPlatform: ทำงานในแอป Android ที่มาพร้อมเครื่อง
 • http://schema.org/IOSPlatform: ทำงานในแอป iOS ที่มาพร้อมเครื่อง

คุณละเว้นพร็อพเพอร์ตี้นี้ได้สำหรับลิงก์ในรายละเอียดที่มีสคีมา Android ที่กำหนดเอง

urlTemplate URL

ลิงก์ไปยังเนื้อหา

Offer

ข้อเสนอจะกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
price Number

ราคาที่เสนอของผลิตภัณฑ์ สกุลเงินจะกำหนดไว้ในพร็อพเพอร์ตี้ priceCurrency

priceCurrency Text

สกุลเงิน (ในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว)

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
@id URL

รหัสส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของข้อเสนอ

availability ItemAvailability

ความพร้อมจำหน่ายสินค้า เช่น InStock, OutOfStock หรือ PreOrder

eligibleRegion Country

ประเทศที่ใช้ข้อเสนอนี้ได้

ineligibleRegion Country

ประเทศที่ใช้ข้อเสนอนี้ไม่ได้ (อาจลบล้างภูมิภาคที่มีสิทธิ์หากประเทศปรากฏอยู่ในทั้งภูมิภาคที่มีสิทธิ์และภูมิภาคที่ไม่มีสิทธิ์ที่ตั้งค่าไว้)

Person

Google ใช้ประเภท Person สำหรับผู้แต่ง

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name Text

ชื่อของบุคคล

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
sameAs URL

หน้าข้อมูลอ้างอิงที่ระบุตัวตนของสินค้ารายการนั้นอย่างชัดเจน เช่น URL หน้า Wikipedia, หน้า Freebase หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสินค้ารายการนั้น

ReadAction

พร็อพเพอร์ตี้ ReadAction จะระบุทั้งแพลตฟอร์มสำหรับเนื้อหารวมถึงเงื่อนไขที่การดำเนินการจะเกิดขึ้นได้ เช่น การซื้อเนื้อหาก่อนที่จะเริ่มอ่านได้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
expectsAcceptanceOf Offer

คอนเทนเนอร์ของเงื่อนไขการดำเนินการ

target EntryPoint

คอนเทนเนอร์ของเป้าหมายการดำเนินการ

workExample

ฉบับที่เจาะจงของงานเขียนหรือลำดับของผลงาน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
bookFormat BookFormatType

รูปแบบของหนังสือซึ่งใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • EBook
 • Hardcover
 • Paperback
 • AudioBook
isbn Text

ISBN ของเล่ม ISBN อาจเป็นเลข 10 หรือ 13 หลักแต่เราขอแนะนำให้ใช้เลข 13 หลัก หากมี โปรดใช้ ISBN ของหนังสือที่ตีพิมพ์แทนหากไม่มี ISBN ของฉบับที่กำลังอธิบาย เช่น ฉบับ Kindle

potentialAction ReadAction

การดำเนินการอ่านสำหรับหนังสือ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
@id URL

รหัสส่วนกลางที่ไม่ซ้ำกันของลำดับงานเขียนในรูปแบบของ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และต้องต่างจากรหัสที่ใช้สำหรับหนังสือ ระบบจะจัดการ URL เหมือนเป็นสตริงที่คลุมเครือและ URL ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ทำงานได้

author Person

ผู้แต่งของเล่ม โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้หากผู้แต่งของเล่มนี้ต่างจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง และระบุเอนทิตี Person 1 รายการต่อผู้แต่งแต่ละคน

bookEdition Text

ฉบับของหนังสือ

datePublished Date

วันที่จัดพิมพ์เล่มนี้เป็นครั้งแรก

name Text

ชื่อของเล่ม โปรดใช้พร็อพเพอร์ตี้นี้สำหรับชื่อของเล่มหากชื่อต่างจากชื่อหนังสือ

sameAs URL

หน้าข้อมูลอ้างอิงที่ระบุตัวตนของสินค้ารายการนั้นอย่างชัดเจน เช่น URL หน้า Wikipedia, หน้า Freebase หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรายการนั้น

url URL

URL เฉพาะของฉบับนี้หากมี