รายการสถานที่ยอดนิยม

หากธุรกิจของคุณอยู่ในรายการ "สถานที่ยอดนิยม" ใดก็ตามทางออนไลน์ Google อาจแสดงรายการดังกล่าวในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย ตัวอย่างเช่น หากร้านอาหารที่คุณดำเนินการปรากฏในรายการ "ร้านอาหารจีนยอดนิยม 10 อันดับแรกในกรุงเทพฯ" และ "ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมือง" ในเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายการเหล่านี้จะแสดงในผลการค้นหาธุรกิจของคุณ ฟีเจอร์นี้มีไว้สำหรับธุรกิจที่มีสถานที่ตั้งจริงเท่านั้น

รายการสถานที่ยอดนิยมสําหรับผลการค้นหาร้านอาหาร

ข้อกำหนดสำหรับเว็บไซต์ที่แสดงรายการ

หากต้องการให้รายการ "สถานที่ยอดนิยม" ในเว็บไซต์ของคุณมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหารายการสถานที่ยอดนิยม รายการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • รายการนั้นต้องมีการดูแลจัดการโดยผู้ให้บริการเนื้อหา เป็นข้อมูลจริง มีการดำเนินการอย่างอิสระ และไม่ได้รับเงินสนับสนุน
  • รายการนั้นต้องไม่มีประโยคจากเทมเพลตที่สร้างขึ้นจากข้อมูลหรือเมตริกอัตโนมัติ
  • รายการนั้นต้องไม่มีภาษาที่หยาบคายหรืออาจไม่เหมาะสม

ป้องกันไม่ให้รายการในเว็บไซต์ของคุณปรากฏในฟีเจอร์รายการสถานที่ยอดนิยม

หากไม่ต้องการให้รายการจากเว็บไซต์ของคุณปรากฏในรายการสถานที่ยอดนิยม ให้เลือกไม่แสดงใน Google Local รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google