จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ธุรกิจในพื้นที่

เมื่อผู้ใช้ค้นหาธุรกิจใน Google Search หรือ Maps ผลการค้นหาของ Search อาจแสดงการ์ดความรู้ที่เด่นชัดของ Google ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรงกับคำค้นหา เมื่อผู้ใช้ค้นหาประเภทธุรกิจ (เช่น "ร้านอาหารที่ดีที่สุดในนิวยอร์ก") ผู้ใช้อาจเห็นภาพหมุนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อความค้นหา คุณใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับธุรกิจในพื้นที่เพื่อบอก Google เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น เวลาทำการ แผนกต่างๆ รีวิว และข้อมูลอื่นได้ คุณช่วยผู้ใช้ให้จองหรือสั่งซื้อสินค้าโดยตรงในผลการค้นหาได้โดยใช้ Maps Booking API ในการเปิดใช้การจอง การชำระเงิน และการดำเนินการอื่นๆ

ตัวอย่าง

ชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่อย่างง่าย

ตัวอย่างชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่อย่างง่ายซึ่งใช้ JSON-LD

ชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจในพื้นที่ใน Google Search


<html>
 <head>
  <title>Dave's Steak House</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Restaurant",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "name": "Dave's Steak House",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "148 W 51st St",
    "addressLocality": "New York",
    "addressRegion": "NY",
    "postalCode": "10019",
    "addressCountry": "US"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "4",
     "bestRating": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Lillian Ruiz"
    }
   },
   "geo": {
    "@type": "GeoCoordinates",
    "latitude": 40.761293,
    "longitude": -73.982294
   },
   "url": "https://www.example.com/restaurant-locations/manhattan",
   "telephone": "+12122459600",
   "servesCuisine": "American",
   "priceRange": "$$$",
   "openingHoursSpecification": [
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": [
      "Monday",
      "Tuesday"
     ],
     "opens": "11:30",
     "closes": "22:00"
    },
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": [
      "Wednesday",
      "Thursday",
      "Friday"
     ],
     "opens": "11:30",
     "closes": "23:00"
    },
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": "Saturday",
     "opens": "16:00",
     "closes": "23:00"
    },
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": "Sunday",
     "opens": "16:00",
     "closes": "22:00"
    }
   ],
   "menu": "https://www.example.com/menu",
   "acceptsReservations": "True"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

ตัวอย่างภาพหมุนร้านอาหาร ปัจจุบันภาพหมุนร้านอาหารยังจำกัดอยู่ในหมู่ผู้ให้บริการร้านอาหารจำนวนไม่มาก หากต้องการเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนแจ้งความสนใจในฟอร์มของเรา

<html>
 <head>
  <title>Trattoria Luigi</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Restaurant",
   "name": "Trattoria Luigi",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
    "priceRange": "$$$",
    "servesCuisine": "Italian",
    "address": {
     "@type": "PostalAddress",
     "streetAddress": "148 W 51st St",
     "addressLocality": "New York",
     "addressRegion": "NY",
     "postalCode": "10019",
     "addressCountry": "US"
    }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

เวลาทำการ

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีการมาร์กอัปเวลาทำการประเภทต่างๆ

เวลาทำการมาตรฐาน

การไม่รวมพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough หมายถึงเวลาทำการนี้มีผลตลอดทั้งปี ตัวอย่างนี้กำหนดธุรกิจที่เปิดวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น. และวันสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น.

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Monday",
   "Tuesday",
   "Wednesday",
   "Thursday",
   "Friday"
  ],
  "opens": "09:00",
  "closes": "21:00"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": [
   "Saturday",
   "Sunday"
  ],
  "opens": "10:00",
  "closes": "23:00"
 }
]
เวลาทำการช่วงค่ำ

สำหรับเวลาทำการหลังเที่ยงคืน ให้กำหนดเวลาเปิดและเวลาปิดโดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ OpeningHoursSpecification เดียว ตัวอย่างนี้จะกำหนดเวลาทำการตั้งแต่วันเสาร์เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์เวลา 3.00 น.

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "dayOfWeek": "Saturday",
 "opens": "18:00",
 "closes": "03:00"
}
เวลาทำการแบบตลอดทั้งวัน

หากต้องการแสดงว่าธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมง ให้ตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ open เป็น "00:00" และพร็อพเพอร์ตี้ closes เป็น "23:59" หากต้องการแสดงว่าธุรกิจปิดทั้งวัน ให้ตั้งค่าทั้งพร็อพเพอร์ตี้ opens และ closes เป็น "00:00" ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจเปิดทั้งวันในวันเสาร์และปิดทั้งวันในวันอาทิตย์

"openingHoursSpecification": [
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Saturday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "23:59"
 },
 {
  "@type": "OpeningHoursSpecification",
  "dayOfWeek": "Sunday",
  "opens": "00:00",
  "closes": "00:00"
 }
]
เวลาทำการตามเทศกาล

โปรดใช้ทั้งพร็อพเพอร์ตี้ validFrom และ validThrough เพื่อกำหนดเวลาทำการตามเทศกาล ตัวอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจปิดช่วงวันหยุดฤดูหนาว

"openingHoursSpecification": {
 "@type": "OpeningHoursSpecification",
 "opens": "00:00",
 "closes": "00:00",
 "validFrom": "2015-12-23",
 "validThrough": "2016-01-05"
}

หลายแผนก

สำหรับธุรกิจที่มีแผนก เช่น แผนกที่มีพร็อพเพอร์ตี้เฉพาะ เช่น เวลาทำการหรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณอาจมาร์กอัปพร็อพเพอร์ตี้ department ที่มีเอลิเมนต์สำหรับแต่ละแผนก โปรดกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่ต่างจากร้านหลักในเอลิเมนต์ของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง

<html>
 <head>
  <title>Dave's Department Store</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Store",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "name": "Dave's Department Store",
   "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "1600 Saratoga Ave",
    "addressLocality": "San Jose",
    "addressRegion": "CA",
    "postalCode": "95129",
    "addressCountry": "US"
   },
   "geo": {
    "@type": "GeoCoordinates",
    "latitude": 37.293058,
    "longitude": -121.988331
   },
   "url": "https://www.example.com/store-locator/sl/San-Jose-Westgate-Store/1427",
   "priceRange": "$$$",
   "telephone": "+14088717984",
   "openingHoursSpecification": [
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": [
      "Monday",
      "Tuesday",
      "Wednesday",
      "Thursday",
      "Friday",
      "Saturday"
     ],
     "opens": "08:00",
     "closes": "23:59"
    },
    {
     "@type": "OpeningHoursSpecification",
     "dayOfWeek": "Sunday",
     "opens": "08:00",
     "closes": "23:00"
    }
   ],
   "department": [
    {
     "@type": "Pharmacy",
     "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
     "name": "Dave's Pharmacy",
     "address": {
      "@type": "PostalAddress",
      "streetAddress": "1600 Saratoga Ave",
      "addressLocality": "San Jose",
      "addressRegion": "CA",
      "postalCode": "95129",
      "addressCountry": "US"
     },
     "priceRange": "$",
     "telephone": "+14088719385",
     "openingHoursSpecification": [
      {
       "@type": "OpeningHoursSpecification",
       "dayOfWeek": [
        "Monday",
        "Tuesday",
        "Wednesday",
        "Thursday",
        "Friday"
       ],
       "opens": "09:00",
       "closes": "19:00"
      },
      {
       "@type": "OpeningHoursSpecification",
       "dayOfWeek": "Saturday",
       "opens": "09:00",
       "closes": "17:00"
      },
      {
       "@type": "OpeningHoursSpecification",
       "dayOfWeek": "Sunday",
       "opens": "11:00",
       "closes": "17:00"
      }
     ]
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของธุรกิจในพื้นที่

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้และการใช้งานสำหรับธุรกิจในพื้นที่และประเภทการดำเนินการสำหรับธุรกิจโดยอิงตามคำจำกัดความทั้งหมดที่ schema.org/LocalBusiness

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

คุณเพิ่ม Structured Data LocalBusiness ลงในหน้าใดก็ได้ในเว็บไซต์ แต่การใส่หน้าต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณอาจเหมาะสมกว่า

LocalBusiness

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ LocalBusiness ได้ที่ schema.org/LocalBusiness กำหนดสถานที่ตั้งของธุรกิจในพื้นที่แต่ละแห่งเป็นประเภท LocalBusiness โปรดใช้ประเภทย่อยของ LocalBusiness ที่เจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น Restaurant, DaySpa, HealthClub เป็นต้น หากมีหลายประเภท ให้ระบุเป็นอาร์เรย์ (ไม่รองรับ additionalType) ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจของคุณให้บริการหลายอย่าง

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["Electrician", "Plumber", "Locksmith"],
 ....
}
พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
address

PostalAddress

สถานที่ตั้งจริงของธุรกิจ ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "148 W 51st St Suit 42 Unit 7",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
}
name

Text

ชื่อของธุรกิจ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
aggregateRating

AggregateRating

สําหรับเว็บไซต์ที่รวบรวมรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจในพื้นที่อื่นๆ: คะแนนเฉลี่ยของธุรกิจในพื้นที่โดยอิงตามคะแนนหรือรีวิวหลายรายการ โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิว และรายการพร็อพเพอร์ตี้คะแนนแบบรวมที่จำเป็นและแนะนำ

department

LocalBusiness

รายการที่ฝังของแผนกเดี่ยว คุณกำหนดได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ใดก็ได้ในตารางนี้สำหรับแผนก

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

 • ใส่ชื่อร้านพร้อมชื่อแผนกในรูปแบบ {store name} {department name} ตัวอย่างเช่น gMart และ gMart Pharmacy
 • หากชื่อแผนกมีแบรนด์ที่ชัดเจน ให้ระบุชื่อแผนกด้วยแบรนด์นั้น ตัวอย่างเช่น Best Buy และ Geek Squad
geo

GeoCoordinates

พิกัดทางภูมิศาสตร์ของธุรกิจ

geo.latitude

Number

ละติจูดของที่ตั้งธุรกิจ ต้องใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

geo.longitude

Number

ลองจิจูดของที่ตั้งธุรกิจ ต้องใช้ทศนิยมอย่างน้อย 5 ตำแหน่งเพื่อความแม่นยำ

menu

URL

URL ที่สมบูรณ์ในตัวเองของเมนูสำหรับสถานประกอบการเกี่ยวกับอาหาร

openingHoursSpecification

อาร์เรย์หรือออบเจ็กต์เดี่ยว (รองรับทั้ง 2 แบบ) ของ OpeningHoursSpecification

ช่วงเวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิดทำการ

openingHoursSpecification.closes

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.dayOfWeek

Text

ต้องเป็นค่าต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ค่า

 • จันทร์
 • อังคาร
 • พุธ
 • พฤหัสบดี
 • ศุกร์
 • เสาร์
 • อาทิตย์
openingHoursSpecification.opens

Time

เวลาที่ที่ตั้งธุรกิจเปิด ในรูปแบบ hh:mm:ss

openingHoursSpecification.validFrom

Date

วันที่เริ่มต้นของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

openingHoursSpecification.validThrough

Date

วันที่สิ้นสุดของการปิดทำการตามเทศกาลของธุรกิจ ในรูปแบบ YYYY-MM-DD

priceRange

Text

ช่วงราคาโดยเทียบเคียงของธุรกิจ ซึ่งโดยปกติจะระบุด้วยช่วงตัวเลข (เช่น "฿300-450") หรือสัญลักษณ์สกุลเงินเรียงต่อกันแบบมาตรฐาน (เช่น "฿฿฿")

ช่องนี้มีอักขระได้ไม่เกิน 100 ตัว หากเกิน 100 ตัว Google จะไม่แสดงช่วงราคาสำหรับธุรกิจนั้น

review

รีวิว

สําหรับเว็บไซต์ที่มีรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจในพื้นที่อื่นๆ: รีวิวธุรกิจในพื้นที่ ทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้รีวิวที่จำเป็นและแนะนำ

servesCuisine

servesCuisine

ประเภทอาหารที่ร้านอาหารให้บริการ

telephone

Text

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจที่จะใช้เป็นวิธีติดต่อหลักสำหรับลูกค้า อย่าลืมใส่รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ในหมายเลขโทรศัพท์ด้วย

url

URL

URL ที่สมบูรณ์ในตัวเองของที่ตั้งธุรกิจที่เจาะจง URL นี้ต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้

หากคุณมีร้านอาหารหลายแห่งแสดงในเว็บไซต์และต้องการให้ร้านเหล่านั้นมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์ ให้เพิ่มออบเจ็กต์ภาพหมุน นอกเหนือจากพร็อพเพอร์ตี้ภาพหมุนมาตรฐาน ให้กำหนดพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ในออบเจ็กต์ภาพหมุน แม้ว่าพร็อพเพอร์ตี้ภาพหมุนจะไม่จำเป็น แต่คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้หากต้องการให้ร้านอาหารมีสิทธิ์แสดงเป็นภาพหมุนของโฮสต์

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
image

URL หรือ ImageObject ที่ซ้ำ

รูปภาพร้านอาหาร 1 ภาพขึ้นไป

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพ

 • ทุกหน้าต้องมีรูปภาพอย่างน้อย 1 รูป (ไม่ว่าคุณจะใส่มาร์กอัปหรือไม่) Google จะเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดเพื่อแสดงในผลการค้นหาของ Search โดยอิงตามสัดส่วนภาพและความละเอียด
 • URL รูปภาพต้องรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีได้ หากต้องการตรวจสอบว่า Google เข้าถึง URL ได้หรือไม่ ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL
 • รูปภาพต้องแสดงถึงเนื้อหาที่มาร์กอัป
 • รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Google รูปภาพรองรับ
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดจัดเตรียมรูปภาพความละเอียดสูงไว้หลายๆ รูป (อย่างน้อย 50,000 พิกเซลเมื่อคำนวณความกว้างคูณความสูง) และมีสัดส่วนภาพต่อไปนี้ 16x9, 4x3 และ 1x1

เช่น

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

ชื่อร้านอาหาร

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
address

PostalAddress

สถานที่ตั้งจริงของธุรกิจ ให้รวมพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ไว้ให้มากที่สุด ยิ่งคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้มากเท่าใด ผลการค้นหาก็จะยิ่งมีคุณภาพสำหรับผู้ใช้มากขึ้นเท่านั้น เช่น


"address": {
 "@type": "PostalAddress",
 "streetAddress": "148 W 51st St",
 "addressLocality": "New York",
 "addressRegion": "NY",
 "postalCode": "10019",
 "addressCountry": "US"
}
servesCuisine

servesCuisine

ประเภทอาหารที่ร้านอาหารให้บริการ

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้