Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Article

Dodanie uporządkowanych danych Article do stron z wiadomościami, blogiem lub artykułem o sporcie może pomóc Google lepiej zrozumieć stronę internetową i wyświetlić tekst tytułu, obrazy oraz datę związaną z artykułem w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google i innych usługach (np. w Wiadomościach Google i Asystencie Google). Aby móc korzystać z funkcji Wiadomości Google takich jak Najważniejsze artykuły, nie trzeba spełnić żadnych wymagań związanych ze znacznikami. Możesz jednak dodać Article, aby wyraźnie wskazać Google, o czym są Twoje treści (na przykład, że jest to artykuł z wiadomościami, kto jest autorem, jaki jest tytuł).

Wynik z elementami rozszerzonymi dotyczący artykułu

Przykład

Oto przykład strony z uporządkowanymi danymi Article.


<html>
 <head>
  <title>Title of a News Article</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "NewsArticle",
   "headline": "Title of a News Article",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "datePublished": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "dateModified": "2015-02-05T09:20:00+08:00",
   "author": [{
     "@type": "Person",
     "name": "Jane Doe",
     "url": "https://example.com/profile/janedoe123"
    },{
     "@type": "Person",
     "name": "John Doe",
     "url": "https://example.com/profile/johndoe123"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

Wytyczne

Przestrzegaj tych wskazówek, by uporządkowane dane kwalifikowały się do wyświetlenia w wynikach wyszukiwania Google.

Wskazówki techniczne

 • W przypadku artykułów o rozbudowanej zawartości link rel=canonical powinien kierować do każdej strony lub całości artykułu (a nie do pierwszej strony rozbudowanego materiału). Dowiedz się więcej o wyborze strony kanonicznej.
 • Jeśli dostęp do Twojej witryny wymaga subskrypcji lub rejestracji, spróbuj dodać uporządkowane dane opisujące treści płatne lub dostępne w ramach subskrypcji.

Definicje typów uporządkowanych danych

Aby pomóc Google w lepszym poznaniu treści strony, umieść w niej jak najwięcej właściwości zalecanych. Nie są wymagane żadne właściwości. Dodaj właściwości pasujące do Twoich treści.

Obiekty Article

Obiekty Article muszą być oparte na jednym z tych typów schema.org: Article, NewsArticle, BlogPosting.

Właściwości zalecane
author

Person lub Organization

Autor artykułu. Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu autorów w różnych funkcjach, postępuj zgodnie ze sprawdzonymi metodami dodawania znaczników autora.

author.name

Text

Imię i nazwisko autora.

author.url

URL

Link do strony internetowej, która jednoznacznie wskazuje autora artykułu. Może to być na przykład profil autora w mediach społecznościowych czy strona z informacjami o autorze lub z biografią.

dateModified

DateTime

Data i godzina ostatniej modyfikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Właściwość dateModified stosuj, jeśli chcesz podać Google dokładniejsze informacje o dacie. Test wyników z elementami rozszerzonymi nie wyświetla ostrzeżenia w przypadku tej właściwości, ponieważ jest ona zalecana tylko wtedy, gdy uznasz, że ma zastosowanie do Twojej witryny.

datePublished

DateTime

Data i godzina pierwszej publikacji artykułu podana w formacie ISO 8601.

Właściwość datePublished stosuj, jeśli chcesz podać Google dokładniejsze informacje o dacie. Test wyników z elementami rozszerzonymi nie wyświetla ostrzeżenia w przypadku tej właściwości, ponieważ jest ona zalecana tylko wtedy, gdy uznasz, że ma zastosowanie do Twojej witryny.

headline

Text

Tytuł artykułu. Wartość nie może przekraczać 110 znaków.

image

Powtórzone pole ImageObject lub URL

Adres URL obrazu symbolizującego artykuł. Używaj obrazów, które pasują do artykułu, a nie logo czy napisów.

Dodatkowe wytyczne dotyczące obrazów:

 • Na każdej stronie musi się znajdować co najmniej jeden obraz (niezależnie od tego, czy są do niego dodane znaczniki). Google wybierze obraz najlepiej pasujący do wyników wyszukiwania pod względem rozdzielczości i współczynnika proporcji.
 • Adresy URL obrazów muszą być dostępne do pobrania i zindeksowania. Aby sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do Twoich adresów URL, użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL.
 • Obrazy muszą symbolizować treści objęte znacznikami.
 • Obrazy muszą być w formacie obsługiwanym przez Grafikę Google.
 • Najlepsze efekty zapewni użycie wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości (o iloczynie szerokości i wysokości wynoszącym co najmniej 50 tys. pikseli) i o tych współczynnikach proporcji: 16:9, 4:3 i 1:1.

Przyklad:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]

Przykład:


{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "NewsArticle",
 "image": [
  "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
  "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
 ]
}

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Aby pomóc Google w lepszym rozpoznawaniu i prezentowaniu autorów treści, podczas określania autorów w znacznikach korzystaj z tych sprawdzonych metod:

Sprawdzone metody dotyczące znaczników autora

Uwzględnij w znacznikach wszystkich autorów

Upewnij się, że wszyscy autorzy przedstawiani jako autorzy na stronie internetowej są również uwzględnieni w znacznikach.

Określanie kilku autorów

Aby wskazać kilku autorów, umieść każdego w osobnym polu author:


"author": [
 {"name": "Willow Lane"},
 {"name": "Regula Felix"}
]

Nie podawaj kilku autorów w tym samym polu author:


"author": {
 "name": "Willow Lane, Regula Felix"
}

Użyj dodatkowych pól

Aby ułatwić Google rozpoznanie autora treści, koniecznie używaj właściwości type i url (lub sameAs). Używaj prawidłowych adresów URL we właściwościach url lub sameAs.

Jeśli na przykład autorem jest osoba, możesz dodać link do strony autora zawierającej informacje na jego temat.


"author": [
 {
  "@type": "Person",
  "name": "Willow Lane",
  "url": "http://www.example.com/staff/willow_lane"
 }
]

Jeśli autor jest organizacją, możesz podać link do strony głównej tej organizacji.


"author":
 [
  {
   "@type":"Organization",
   "name": "Some News Agency",
   "url": "https://www.example.com/"
 }
]

We właściwości author.name podawaj tylko imię i nazwisko autora

We właściwości author.name określ tylko imię i nazwisko autora. Nie dodawaj żadnych innych informacji, w szczególności tych:

 • Nazwa wydawcy. Zamiast tego użyj właściwości publisher.
 • Stanowisko służbowe autora. Jeśli chcesz wskazać te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (jobTitle).
 • Grzecznościowy prefiks lub sufiks. Jeśli chcesz określić te informacje, użyj odpowiedniej właściwości (honorificPrefix lub honorificSuffix).
 • Słowa wprowadzające (na przykład nie dodawaj słów typu „wysłane przez”).

"author":
 [
  {
   "name": "Echidna Jones",
   "honorificPrefix": "Dr",
   "jobTitle": "Editor in Chief"
  }
 ],
"publisher":
 [
  {
   "name": "Bugs Daily"
  }
 ]
}

Użyj odpowiedniej właściwości Type

Używaj typu Person dla osób i typu Organization dla organizacji. Nie używaj typu Thing ani nie używaj nieprawidłowego typu (np. typu Organization dla osoby).

W tym przykładzie zastosowano sprawdzone metody dotyczące znaczników autora:

"author":
 [
  {
   "@type": "Person",
   "name": "Willow Lane",
   "jobTitle": "Journalist",
   "url":"https://www.example.com/staff/willow-lane"
  },
  {
   "@type":"Person",
   "name": "Echidna Jones",
   "jobTitle": "Editor in Chief",
   "url":"https://www.example.com/staff/echidna-jones"
  }
 ],
"publisher":
 {
  "name": "The Daily Bug",
  "url": "https://www.example.com"
 },
 // + Other fields related to the article...
}

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problem z zastosowaniem lub debugowaniem uporządkowanych danych, skorzystaj z tych rozwiązań: