Dzielenie dużych map witryn

Jeśli masz wiele map witryn, możesz użyć pliku indeksu map witryn, by przesłać je równocześnie. Format XML pliku indeksu jest bardzo podobny do formatu XML pliku mapy witryny. Plik indeksu map witryn korzysta z tych tagów XML:

 • sitemapindex – tag nadrzędny obejmujący całą zawartość pliku,
 • sitemap – tag nadrzędny każdej mapy witryny wymienionej w pliku (element podrzędny tagu sitemapindex),
 • loc – lokalizacja mapy witryny (element podrzędny tagu sitemap).

Więcej informacji o składni znajdziesz na stronie protokołu Sitemap.

Ten przykład pokazuje indeks map witryn w formacie XML zawierający 2 mapy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
 </sitemapindex>

Po utworzeniu i zapisaniu pliku indeksu zgłoś go do Google – gdy tylko prześlesz wszystkie mapy witryn i zapiszesz je w tej samej lokalizacji na serwerze. W ustawieniach każdej witryny na koncie możesz zgłosić do 500 plików indeksu map witryn.

Zarządzanie mapami wielu witryn

Jeśli masz wiele witryn, możesz uprościć proces tworzenia i przesyłania ich map, tworząc i zapisując w wybranym miejscu 1 lub więcej map witryn z adresami URL wszystkich zweryfikowanych witryn. Wszystkie witryny muszą być zweryfikowane w Search Console. Możesz wybrać te opcje:

 • Pojedyncza mapa witryny zawierająca adresy URL wielu witryn (w tym należących do różnych domen). Na przykład mapa witryny zapisana w lokalizacji http://host1.example.com/sitemap.xml może zawierać te adresy URL:
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • Poszczególne mapy witryn (po 1 na każdą witrynę) przechowywane w tej samej lokalizacji.
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Pamiętaj, że zgłoszenia wielu witryn działają tylko po zweryfikowaniu wszystkich tych witryn w Search Console.

Aby przechowywać mapy różnych witryn w 1 lokalizacji, wykonaj te czynności:

 1. Upewnij się, że własność wszystkich witryn została zweryfikowana.
 2. Utwórz mapę witryny zawierającą adresy URL wszystkich witryn, które chcesz uwzględnić. Możesz utworzyć pojedynczą mapę witryny zawierającą adresy URL wszystkich witryn albo utworzyć 1 lub kilka osobnych map każdej witryny.
 3. Prześlij mapy witryn, korzystając z Search Console.