นโยบายผู้กระทำความผิดซ้ำของ Google Safe Browsing

Google Safe Browsing ช่วยปกป้องผู้ใช้โดยแสดงคำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือไฟล์ดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย Google Safe Browsing จะแจ้งเจ้าของเว็บไซต์เมื่อเว็บไซต์ถูกผู้ประสงค์ร้ายบุกรุก รวมถึงช่วยวินิจฉัยและแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปลอดภัยอยู่เสมอ

เว็บไซต์ที่มีการทำงานสลับระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดกับการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในช่วงเวลาสั้นๆ ซ้ำหลายครั้งจะได้รับการจัดประเภทเป็น "ผู้กระทำความผิดซ้ำ"

เมื่อเว็บไซต์ถูกกำหนดให้อยู่ในประเภท "ผู้กระทำความผิดซ้ำ" เจ้าของเว็บไซต์จะได้รับแจ้งทางอีเมล Search Console ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อ Google Safe Browsing กำหนดเว็บไซต์หนึ่งๆ เป็น "ผู้กระทำความผิดซ้ำ" เจ้าของเว็บไซต์จะไม่สามารถขอรับการตรวจสอบผ่าน Search Console ได้อีก สถานะ "ผู้กระทำความผิดซ้ำ" จะยังคงอยู่เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าของเว็บไซต์จะขอรับการตรวจสอบได้