Xem di động trên điện thoại phổ thông

Bạn đang tìm cách chuyển mã trên điện thoại thông minh? Xem ở đây.

Tìm kiếm trên web của Google trên điện thoại phổ thông cho phép người dùng tìm kiếm tất cả các nội dung trong chỉ mục của Google dành cho trình duyệt web trên máy tính để bàn. Vì nội dung này không được viết riêng cho điện thoại và thiết bị phổ thông và vì thế có thể không hiển thị chính xác, kết quả tìm kiếm trên web được xem qua bộ chuyển mã của chúng tôi. Bộ chuyển mã này phân tích mã HTML gốc và chuyển nó thành định dạng thân thiện với thiết bị di động. Để đảm bảo trang web dễ sử dụng nhất và có chất lượng cao nhất được hiển thị trên điện thoại hay thiết bị di động của bạn, Google có thể định cỡ lại, điều chỉnh hay chuyển hình ảnh, định dạng văn bản và/hoặc các khía cạnh nhất định của chức năng trang web.

Nếu bạn không muốn Google chuyển mã trang web của bạn trên điện thoại phổ thông, thì bạn có thể yêu cầu Google chuyển hướng người dùng đến một trang thay thế mỗi khi người dùng cố gắng xem trang đó thông qua trình chuyển mã. Bạn có thể làm như vậy bằng cách bổ sung dòng sau trong phần <head> của tệp HTML cho trang của mình:

<link rel="alternate" media="handheld" href="alternate_page.htm" />

Trang thay thế phải là một phiên bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động của trang gốc hoặc một thông báo cho người dùng biết rằng trang web không dùng được trên điện thoại.