ตรวจสอบว่า Googlebot ไม่ได้ถูกบล็อก

การบล็อกไม่ให้ Googlebot เข้าถึงเว็บไซต์อาจส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของ Google ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีเนื้อหาของเว็บไซต์ และอาจนำไปสู่การสูญเสียอันดับในผลการค้นหาของ Google

เมื่อ Google ตรวจพบปัญหานี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบว่ามีการบล็อก Googlebot

คุณดูหน้าเว็บทั้งหมดที่ถูกบล็อกในเว็บไซต์ของคุณได้ในรายงานการครอบคลุมของดัชนีหรือทดสอบหน้าใดหน้าหนึ่งได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL