ขอให้ Google รวบรวมข้อมูล URL อีกครั้ง

หากเพิ่งเพิ่มหรือแก้ไขหน้าในเว็บไซต์ คุณขอให้ Google จัดทำดัชนีหน้าเว็บอีกครั้งได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ที่นี่ คุณไม่สามารถขอการจัดทําดัชนีสําหรับ URL ที่คุณไม่ได้จัดการ

หลักเกณฑ์ทั่วไป

  • การรวบรวมข้อมูลอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2-3 วันไปจนถึง 2-3 สัปดาห์ โปรดรอและตรวจสอบความคืบหน้าโดยใช้รายงานสถานะดัชนีหรือเครื่องมือตรวจสอบ URL
  • ทุกวิธีการที่อธิบายไว้ที่นี่มีเวลาในการดำเนินการเท่าๆ กัน
  • ระบบกำหนดโควต้าการส่ง URL แต่ละรายการ
  • การขอให้รวบรวมข้อมูลใหม่หลายครั้งสำหรับ URL หรือแผนผังเว็บไซต์เดิมนั้นไม่ช่วยให้ระบบรวบรวมข้อมูลได้เร็วขึ้น

วิธีการขอให้รวบรวมข้อมูล

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL (กรณีที่มี URL เพียงไม่กี่รายการ)

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อขอให้รวบรวมข้อมูล URL แต่ละรายการ โปรดทราบว่าหากมี URL จำนวนมาก ให้ส่งแผนผังเว็บไซต์แทน

วิธีส่ง URL ไปยังดัชนี

  1. ทำตามหลักเกณฑ์ทั่วไป
  2. ตรวจสอบ URL โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL
  3. เลือกขอรับการจัดทำดัชนี เครื่องมือจะทำการทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริงของ URL เพื่อดูว่ามีปัญหาการจัดทำดัชนีที่ชัดเจนหรือไม่ หากไม่มี หน้านั้นจะเข้าคิวรอการจัดทำดัชนี หากเครื่องมือพบปัญหาเกี่ยวกับหน้าเว็บ ให้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ส่งแผนผังเว็บไซต์ (URL หลายรายการพร้อมกัน)

แผนผังเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Google พบ URL ในเว็บไซต์ และอาจมีข้อมูลเมตาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันภาษาทางเลือกและหน้าสำหรับวิดีโอ รูปภาพ หรือข่าวสารโดยเฉพาะด้วย ดูวิธีสร้างและส่งแผนผังเว็บไซต์