Đăng nhập vào Google Cloud Console

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tổng quan

Gói Google Maps Platform Premium bao gồm quyền truy cập vào các API mà bạn quản lý trong Cloud Console. Để bắt đầu, bạn phải đăng nhập được vào Cloud Console bằng Tài khoản Google.

Bạn không nên sử dụng tài khoản Gmail cá nhân thông qua Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps. Thay vào đó, hãy sử dụng địa chỉ email của công ty bạn, như được giải thích bên dưới.

Đang kiểm tra xem bạn có tài khoản hay chưa

Nếu trước đó bạn đã sử dụng địa chỉ email của công ty để đăng nhập vào các dịch vụ khác của Google, chẳng hạn như G Suite hoặc Google Analytics, thì có thể bạn đã có Tài khoản Google. Hãy thử đăng nhập vào Cloud Console.

Nếu không nhớ mật khẩu Google của mình, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của mình trên trang hỗ trợ mật khẩu bằng cách chọn “Tôi không biết mật khẩu của mình”.

Tạo Tài khoản Google

Bạn có thể tạo Tài khoản Google mới bằng địa chỉ email công ty của mình tại đây:

Tạo Tài khoản Google mà không cần Gmail

Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email đến địa chỉ bạn đã nhập để xác minh rằng bạn sở hữu tài khoản đó và làm việc tại công ty được đề cập. Nhấp vào liên kết trong email đó để xác minh rằng bạn sở hữu địa chỉ này. Chúng tôi không thể cung cấp gói cao cấp cho bạn cho đến khi tài khoản được xác minh.

Trợ giúp xác minh Tài khoản Google