ספריית תצוגה חזותית

סקירה כללית

ב-JavaScript API של מפות Google נעשה שימוש בספריות כדי לספק תכונות משלימות. הספרייה visualization כוללת את המחלקה HeatmapLayer, שאפשר להשתמש בה כדי להציג את עוצמת הנתונים בנקודות גיאוגרפיות שונות.

לדוגמה, במדריך למיפוי של רעידות אדמה נעשה שימוש בשיעור HeatMapLayer כדי לתעד את המיקומים והעוצמה של רעידות האדמה, ולקבל הדרכה מפורטת לגבי הקוד.

שימוש בספרייה

ספריית התצוגה החזותית היא ספרייה בפני עצמה, שנפרדת מקוד ה-API הראשי של JavaScript במפות Google. כדי להשתמש בפונקציונליות שכלולה בספרייה הזו, קודם צריך לטעון אותה באמצעות הפרמטר libraries בכתובת ה-URL לאתחול ה-API של JavaScript של מפות Google:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>