ספריית תצוגה חזותית

סקירה כללית

ה-API ל-JavaScript של מפות Google משתמש בספריות כדי לספק תכונות משלימות. הספרייה visualization כוללת את המחלקה HeatmapLayer, שבה אפשר להשתמש כדי להמחיש את עוצמת הנתונים בנקודות גיאוגרפיות.

לדוגמה, במדריך למיפוי של רעידות אדמה נעשה שימוש בכיתה HeatMapLayer כדי להציג את המיקומים והעוצמה של רעידות האדמה, ומנחה אתכם שלב אחר שלב בקוד.

שימוש בספרייה

ספריית התצוגה החזותית היא ספרייה בפני עצמה, בנפרד מהקוד הראשי של ממשק ה-API של JavaScript במפות Google. כדי להשתמש בפונקציונליות בספרייה הזו, קודם צריך לטעון אותה באמצעות הפרמטר libraries בכתובת ה-URL לאתחול JavaScript של API של מפות Google:

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>