คลังการแสดงภาพ

ภาพรวม

Maps JavaScript API ใช้ไลบรารีเพื่อมอบฟีเจอร์เสริม ไลบรารี visualization มีคลาส HeatmapLayer ซึ่งใช้เพื่อแสดงความเข้มของข้อมูล ณ จุดทางภูมิศาสตร์ได้

ตัวอย่างเช่น บทแนะนำการทำแผนที่แผ่นดินไหวใช้คลาส HeatMapLayer เพื่อพล็อตตำแหน่งและความเข้มของแผ่นดินไหว และแนะนำรหัสแบบทีละขั้นตอน

การใช้ไลบรารี

ไลบรารีการแสดงภาพเป็นไลบรารีที่มีในตัว ซึ่งแยกจากโค้ด Maps JavaScript API หลัก หากต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงานที่อยู่ในไลบรารีนี้ ก่อนอื่นคุณต้องโหลดโดยใช้พารามิเตอร์ libraries ใน URL เริ่มต้นระบบของ Maps JavaScript API ดังนี้

<script async
    src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>