TypeScript ve Google Haritalar

TypeScript, düz JavaScript'e derlenen, türü belirtilmiş bir JavaScript üst kümesidir. Aşağıdaki snippet'te TypeScript kullanılarak Google Haritalar'ın basit kullanımı gösterilmektedir.

let map: google.maps.Map;
const center: google.maps.LatLngLiteral = {lat: 30, lng: -110};

function initMap(): void {
 map = new google.maps.Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center,
  zoom: 8
 });
}

Başlarken

DefinitelyTyped projesi, Google Haritalar dahil birçok paket için beyan dosyaları barındıran açık kaynaklı bir projedir. Google Haritalar JavaScript bildirim dosyaları (GitHub'daki kaynak dosyalara bakın), @types/google.maps paketi üzerinden NPM kullanılarak yüklenebilir.

npm i -D @types/google.maps

Alfa ve Beta Özellikler

Türler, genellikle alfa veya beta sürümlerinde bulunan özelliklere, işlevlere veya sınıflara sahip değildir. Bu durumların çoğunda, nesne doğru türe yayınlanabilir.

Aşağıdaki hata, MapOptions için mapId beta özelliğinden kaynaklanmaktadır.

error TS2345: Argument of type '{ center: google.maps.LatLng; zoom: number;
mapId: string; }' is not assignable to parameter of type 'MapOptions'. Object
literal may only specify known properties, and 'mapId' does not exist in type
'MapOptions'.

Yukarıdaki hata aşağıdaki yayınlama işleviyle düzeltilebilir.

{ center: {lat: 30, lng: -110}, zoom: 8, mapId: '1234' } as google.maps.MapOptions

@types paketleri çakışıyor

Bazı kitaplıklar, çakışmalara neden olabilecek @types/google.maps dışında bir paket kullanabilir. Tutarsız türlerle ilgili sorunları önlemek için skipLibCheck derleyici seçeneğini kullanın.

{
 "compilerOptions": {
  "skipLibCheck": true
 }
}

typeRoots belirtme

Angular gibi bazı çerçeveler, @types/google.maps ve diğer tüm "@types" paketlerinden yüklenen türleri dahil etmek için typeRoots derleyici seçeneğinin belirtilmesini gerektirebilir.

{
  ...
  "compilerOptions": {
    ...
    "typeRoots": [
      "node_modules/@types",
    ],
    ...
  }
}