ชั้นแผนที่ความหนาแน่น

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript
 1. ภาพรวม
 2. โหลดไลบรารีการแสดงข้อมูลผ่านภาพ
 3. เพิ่มจุดข้อมูลแบบถ่วงน้ำหนัก
 4. ปรับแต่งเลเยอร์แผนที่ความหนาแน่น

เลเยอร์แผนที่ความหนาแน่นแสดงการแสดงผลฝั่งไคลเอ็นต์ของแผนที่ความหนาแน่น

ภาพรวม

แผนที่ความหนาแน่นคือการแสดงภาพที่ใช้เพื่อแสดงความเข้มของข้อมูลที่จุดทางภูมิศาสตร์ เมื่อเปิดใช้เลเยอร์แผนที่ความร้อน การวางซ้อนสีจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแผนที่ โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่ที่มีความเข้มสูงจะเป็นสีแดง และพื้นที่ที่มีความเข้มต่ำจะปรากฏเป็นสีเขียว

โหลดไลบรารีการแสดงข้อมูลผ่านภาพ

เลเยอร์แผนที่ความร้อนเป็นส่วนหนึ่งของไลบรารี google.maps.visualization และไม่ได้โหลดโดยค่าเริ่มต้น คลาสการแสดงข้อมูลผ่านภาพเป็นไลบรารีที่มีมาในตัวซึ่งแยกจากโค้ด Maps JavaScript API หลัก หากต้องการใช้ฟังก์ชันการทำงานที่มีในไลบรารีนี้ ก่อนอื่นคุณต้องโหลดโดยใช้พารามิเตอร์ libraries ใน URL เปิดเครื่อง JavaScript API ของ Maps ดังนี้

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&libraries=visualization&callback=initMap">
</script>

เพิ่มเลเยอร์แผนที่ความหนาแน่น

หากต้องการเพิ่มเลเยอร์แผนที่ความหนาแน่น คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ HeatmapLayer ใหม่ก่อน และระบุข้อมูลทางภูมิศาสตร์บางส่วนในรูปแบบของอาร์เรย์หรือออบเจ็กต์ MVCArray[] ข้อมูลอาจเป็นออบเจ็กต์ LatLng หรือออบเจ็กต์ WeightedLocation ก็ได้ หลังจากเริ่มต้นออบเจ็กต์ HeatmapLayer แล้ว ให้เพิ่มรายการดังกล่าวลงในแผนที่โดยเรียกใช้เมธอด setMap()

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเพิ่มจุดข้อมูล 14 จุดลงในแผนที่ซานฟรานซิสโก

/* Data points defined as an array of LatLng objects */
var heatmapData = [
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.447),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.445),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.443),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.441),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.439),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.437),
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.435),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.447),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.445),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.443),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.441),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.439),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.437),
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.435)
];

var sanFrancisco = new google.maps.LatLng(37.774546, -122.433523);

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
 center: sanFrancisco,
 zoom: 13,
 mapTypeId: 'satellite'
});

var heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
 data: heatmapData
});
heatmap.setMap(map);

เพิ่มจุดข้อมูลแบบถ่วงน้ำหนัก

แผนที่ความหนาแน่นอาจแสดงผลออบเจ็กต์ LatLng หรือ WeightedLocation อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่างรวมกัน ออบเจ็กต์ทั้ง 2 รายการจะแสดงจุดข้อมูลเดียวบนแผนที่ แต่ออบเจ็กต์ WeightedLocation ช่วยให้คุณระบุน้ำหนักของจุดข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้ การใช้น้ำหนักกับจุดข้อมูลจะทำให้ระบบแสดงผล WeightedLocation ด้วยความหนาแน่นที่มากกว่าออบเจ็กต์ LatLng แบบง่าย น้ำหนักคือมาตราส่วนเชิงเส้น ซึ่งออบเจ็กต์ LatLng แต่ละรายการมีน้ำหนักโดยนัยเป็น 1 ดังนั้นการเพิ่ม WeightedLocation 1 ครั้งจาก {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.441), weight: 3} จะมีผลเหมือนกับการเพิ่ม google.maps.LatLng(37.782, -122.441) 3 ครั้ง คุณผสมออบเจ็กต์ weightedLocation และ LatLng ในอาร์เรย์เดียวได้

การใช้ออบเจ็กต์ WeightedLocation แทน LatLng มีประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้

 • เพิ่มข้อมูลจํานวนมากจากสถานที่เดียว การแสดงผลออบเจ็กต์ WeightedLocation รายการเดียวที่มีน้ำหนัก 1,000 จะเร็วกว่าการแสดงผลออบเจ็กต์ LatLng 1,000 รายการ
 • การเน้นข้อมูลของคุณตามมูลค่าที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณใช้ออบเจ็กต์ LatLng เมื่อพล็อตข้อมูลแผ่นดินไหวได้ แต่อาจต้องการใช้ WeightedLocation เพื่อวัดขนาดของแผ่นดินไหวแต่ละครั้งตามมาตราส่วนที่กว้างขึ้น
/* Data points defined as a mixture of WeightedLocation and LatLng objects */
var heatMapData = [
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.447), weight: 0.5},
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.445),
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.443), weight: 2},
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.441), weight: 3},
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.439), weight: 2},
 new google.maps.LatLng(37.782, -122.437),
 {location: new google.maps.LatLng(37.782, -122.435), weight: 0.5},

 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.447), weight: 3},
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.445), weight: 2},
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.443),
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.441), weight: 0.5},
 new google.maps.LatLng(37.785, -122.439),
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.437), weight: 2},
 {location: new google.maps.LatLng(37.785, -122.435), weight: 3}
];

var sanFrancisco = new google.maps.LatLng(37.774546, -122.433523);

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
 center: sanFrancisco,
 zoom: 13,
 mapTypeId: 'satellite'
});

var heatmap = new google.maps.visualization.HeatmapLayer({
 data: heatMapData
});
heatmap.setMap(map);

ปรับแต่งเลเยอร์แผนที่ความหนาแน่น

คุณปรับแต่งวิธีแสดงผลแผนที่ความหนาแน่นได้ด้วยตัวเลือกแผนที่ความหนาแน่นต่อไปนี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของ HeatmapLayerOptions

 • dissipating: ระบุว่าแผนที่ความร้อนกระจายเมื่อซูมหรือไม่ เมื่อการกระจายค่าเป็นความเท็จ รัศมีของอิทธิพลจะเพิ่มขึ้นตามระดับการซูมเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้มของสีจะยังคงอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่กำหนด ค่าเริ่มต้นคือ true
 • gradient: การไล่ระดับสีของแผนที่ความหนาแน่นที่ระบุเป็นอาร์เรย์ของสตริงสี CSS ระบบรองรับสี CSS3 ทั้งหมด รวมถึง RGBA ยกเว้นค่าสีที่มีชื่อแบบขยายและ HSL(A)
 • maxIntensity: ความเข้มสูงสุดของแผนที่ความหนาแน่น โดยค่าเริ่มต้น สีของแผนที่ความหนาแน่นจะถูกปรับขนาดแบบไดนามิกตามความเข้มข้นสูงสุดของจุดบนพิกเซลหนึ่งๆ บนแผนที่ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณระบุค่าสูงสุดคงที่ได้ การตั้งค่าความเข้มสูงสุดนั้นมีประโยชน์เมื่อชุดข้อมูลของคุณมีค่าผิดปกติ 2-3 ค่า
 • radius: รัศมีอิทธิพลของจุดข้อมูลแต่ละจุด หน่วยเป็นพิกเซล
 • opacity: ความทึบแสงของแผนที่ความหนาแน่นซึ่งแสดงเป็นตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 1

ตัวอย่างด้านล่างแสดงตัวเลือกการปรับแต่งที่พร้อมใช้งานบางส่วน

ดูตัวอย่าง