API Anahtarlarını Kullan

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google Haritalar Platformu ürünleri, API çağrılarını uygun kimlik doğrulama bilgisi sağlayanlarla sınırlandırarak yetkisiz kullanıma karşı korunur. Bu kimlik bilgileri API anahtarı biçimindedir. API anahtarı, Google faturalandırma hesabınızı projenizle ve belirli bir API veya SDK ile ilişkilendiren benzersiz bir alfanümerik dizedir.

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu için API Anahtarınızı nasıl oluşturacağınız, kısıtlayacağınız ve kullanacağınız hakkında bilgi verilmektedir.

Başlamadan önce

Maps JavaScript API'yi kullanmaya başlamadan önce faturalandırma hesabı ve Maps JavaScript API'nin etkin olduğu bir proje gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için Cloud Console'da kurma başlıklı makaleye bakın.

API anahtarları oluşturma

API anahtarı, kullanım ve faturalandırma amaçları için projenizle ilişkilendirilen isteklerin kimliğini doğrulayan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Projenizle ilişkilendirilmiş en az bir API anahtarınız olmalıdır.

API anahtarı oluşturmak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik Bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgisi sayfasına git

 2. Kimlik bilgileri sayfasında Kimlik bilgisi oluştur ve API anahtarı'nı tıklayın.
  API anahtarı oluşturuldu iletişim kutusunda yeni oluşturduğunuz API anahtarı gösterilir.
 3. Kapat'ı tıklayın.
  Yeni API anahtarı, Kimlik bilgileri sayfasında API anahtarları altında listelenir.
  (API'yi üretimde kullanmadan önce anahtarı kısıtlamayı unutmayın.)

Google Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarlarını kısıtlama

Google, API anahtarlarınızın kullanımını yalnızca uygulamanız için gereken API'lerle sınırlandırarak önemle tavsiye eder. API anahtarlarının kısıtlanması, uygulamanızı istenmeyen isteklerden koruyarak uygulamanıza güvenlik ekler. Daha fazla bilgi için API güvenliğiyle ilgili en iyi uygulamalar bölümüne bakın.

Bir API anahtarını kısıtlamak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik Bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgisi sayfasına git

 2. Kısıtlama ayarlamak istediğiniz API anahtarını seçin. API anahtarı mülk sayfası görünür.
 3. Anahtar kısıtlamaları altında, aşağıdaki kısıtlamaları ayarlayın:
  • Uygulama kısıtlamaları:
   1. Sağladığınız web siteleri listesinden gelen istekleri kabul etmek için Uygulama kısıtlamaları listesinden HTTP yönlendirenler (web siteleri) seçeneğini belirleyin.
   2. Bir veya daha fazla yönlendiren web sitesi belirtin. Joker karakterleri tüm alt alan adlarını yetkilendirmek için kabul edilebilir (örneğin, *.google.com, .google.com ile biten tüm siteleri kabul eder). https:// ve http:// değerlerini olduğu gibi belirtin. Diğer yönlendiren URL protokolü türleri için özel bir temsil kullanmanız gerekir. Örneğin, file:///path/to/ biçimini __file_url__//path/to/* olarak ayarlayın. Yönlendirenleri etkinleştirdikten sonra, beklentilerinizi karşıladığından emin olmak için kullanımınızı izleyin. Şu yönlendiren protokolleri desteklenir: about://, app://, applewebdata://, asset://, chrome://, content://, file://, ftp://, ionic://, local://, ms-appx://, ms-appx-web://, ms-local-stream://, prism://, qrc://, res://, saphtmlp://.
  • API kısıtlamaları:
   1. Anahtarı kısıtla'yı tıklayın.
   2. API'leri seç açılır listesinden Maps JavaScript API'yi seçin. Maps JavaScript API listede yoksa bunu etkinleştirmeniz gerekir.
   3. Projeniz Yerler Kitaplığı'nı kullanıyorsa Places API'yi de seçin. Benzer şekilde, projeniz JavaScript API'sinde diğer hizmetleri (Yol Tarifi Hizmeti, Mesafe Matrisi Hizmeti, Yükseklik Hizmeti ve/veya Coğrafi Kodlama Hizmeti'ni kullanıyorsa bu listede ilgili API'yi de etkinleştirip seçmeniz gerekir.
 4. Değişikliklerinizi tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.

Google Cloud SDK

Mevcut anahtarları listeleyin.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Mevcut anahtardaki mevcut kısıtlamaları temizleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Mevcut anahtar için yeni kısıtlamalar belirleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api_target="maps-backend.googleapis.com"
  --allowed-referrers="referer

Google Cloud SDK, Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarını isteğinize ekleme

Her Maps JavaScript API isteğine bir API anahtarı eklemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte YOUR_API_KEY öğesini API anahtarınızla değiştirin.

 <script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"></script>

API anahtarı kullanan istekler için HTTPS gerekir.