הוספת מפת Google עם סמן לאתר שלך

מבוא

במדריך הזה תלמדו איך להוסיף לדף אינטרנט מפת Google פשוטה עם סמן. האתר מתאים לאנשים בעלי ידע מתחילים או בינוני ב-HTML וב-CSS, ומעט ידע ב-JavaScript. לקבלת מדריך מתקדם ליצירת מפות, קראו את המדריך למפתחים.

בהמשך מוצגת המפה שתיווצר בעזרת המדריך הזה. הסמן ממוקם באולורו (שנקרא גם איירס רוק) בפארק הלאומי אולורו-קאטה ג'וטה.


TypeScript

// Initialize and add the map
let map;
async function initMap(): Promise<void> {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(
  document.getElementById('map') as HTMLElement,
  {
   zoom: 4,
   center: position,
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: 'Uluru'
 });
}

initMap();

JavaScript

// Initialize and add the map
let map;

async function initMap() {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: "Uluru",
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Add Map</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h3>My Google Maps Demo</h3>
  <!--The div element for the map -->
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "beta"});</script>
 </body>
</html>

ניסוי לדוגמה

איך מתחילים

יש שלושה שלבים ליצירת מפת Google עם סמן בדף האינטרנט שלך:

 1. יצירת דף HTML
 2. הוספת מפה עם סמן
 3. קבלת מפתח API

צריך דפדפן אינטרנט. בחרו דפדפן מוכר כמו Google Chrome (מומלץ), Firefox, Safari או Edge בהתאם לפלטפורמה שלכם, מתוך רשימת הדפדפנים הנתמכים.

שלב 1: יצירת דף HTML

זהו הקוד לדף אינטרנט בסיסי ב-HTML:

<!doctype html>
<!--
 @license
 Copyright 2019 Google LLC. All Rights Reserved.
 SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
-->
<html>
 <head>
  <title>Add Map</title>
  <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=default"></script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h3>My Google Maps Demo</h3>
  <!--The div element for the map -->
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "beta"});</script>
 </body>
</html>

חשוב לשים לב שזהו דף בסיסי מאוד עם כותרת ברמת כותרת שלוש (h3) ורכיב div יחיד. אפשר להוסיף לדף האינטרנט כל תוכן שרוצים.

הבנת הקוד

הקוד הבא יוצר דף HTML שמכיל ראש וגוף.

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

אפשר להוסיף כותרת ברמה 3 מעל למפה באמצעות הקוד הבא.

<h3>My Google Maps Demo</h3>

הקוד הבא מגדיר אזור בדף עבור מפת Google שלך.

<!--The div element for the map -->
<div id="map"></div>

בשלב הזה של המדריך, div מופיע כבלוק אפור כי עדיין לא הוספתם מפה. בקוד שבהמשך מתואר ה-CSS שמגדיר את הגודל והצבע של div.

/* Set the size of the div element that contains the map */
#map {
  height: 400px; /* The height is 400 pixels */
  width: 100%; /* The width is the width of the web page */
}

בקוד שלמעלה, הרכיב style מגדיר את גודל div של המפה. מגדירים את הרוחב והגובה של div ליותר מ-0 פיקסלים כדי שהמפה תוצג. במקרה כזה, div מוגדר לגובה של 400 פיקסלים ולרוחב של 100% להצגה לכל רוחב דף האינטרנט.

טוען האתחול מכין את ה-API של JavaScript למפות Google לטעינה (לא נטענו ספריות עד להפעלת importLibrary()).

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

לקבלת הוראות לקבלת מפתח API משלכם, קראו את שלב 3: קבלת מפתח API.

שלב 2: הוספת מפה עם סמן

בקטע הזה מוסבר איך לטעון את Maps JavaScript API בדף האינטרנט, ואיך לכתוב JavaScript משלכם, שמשתמש ב-API כדי להוסיף מפה עם סמן.

TypeScript

// Initialize and add the map
let map;
async function initMap(): Promise<void> {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(
  document.getElementById('map') as HTMLElement,
  {
   zoom: 4,
   center: position,
   mapId: 'DEMO_MAP_ID',
  }
 );

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: 'Uluru'
 });
}

initMap();

JavaScript

// Initialize and add the map
let map;

async function initMap() {
 // The location of Uluru
 const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
 // Request needed libraries.
 //@ts-ignore
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
 const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

 // The map, centered at Uluru
 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: "DEMO_MAP_ID",
 });

 // The marker, positioned at Uluru
 const marker = new AdvancedMarkerElement({
  map: map,
  position: position,
  title: "Uluru",
 });
}

initMap();

בקוד שלמעלה, הספריות Map ו-AdvancedMarkerView נטענות כשהפונקציה initMap() מופעלת.

הבנת הקוד

הקוד הבא בונה אובייקט חדש של מפות Google ומוסיף מאפיינים למפה, כולל רמת המרכז ורמת הזום. עיינו במסמכי התיעוד בנושא אפשרויות אחרות של נכסים.

TypeScript

// The location of Uluru
const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };

// Request needed libraries.
//@ts-ignore
const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker") as google.maps.MarkerLibrary;

// The map, centered at Uluru
map = new Map(
 document.getElementById('map') as HTMLElement,
 {
  zoom: 4,
  center: position,
  mapId: 'DEMO_MAP_ID',
 }
);

JavaScript

// The location of Uluru
const position = { lat: -25.344, lng: 131.031 };
// Request needed libraries.
//@ts-ignore
const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");
const { AdvancedMarkerElement } = await google.maps.importLibrary("marker");

// The map, centered at Uluru
map = new Map(document.getElementById("map"), {
 zoom: 4,
 center: position,
 mapId: "DEMO_MAP_ID",
});

בקוד שלמעלה, new Map() יוצר אובייקט חדש של מפות Google. המאפיין center מורה ל-API היכן למרכז את המפה.

למידע נוסף על קבלת קואורדינטות של קווי אורך ורוחב, או המרת כתובת לקואורדינטות גיאוגרפיות.

המאפיין zoom מציין את רמת המרחק מהתצוגה של המפה. זום: הוא הערך הנמוך ביותר של מרחק התצוגה, ומציג את כדור הארץ כולו. הגדירו את ערך הזום גבוה יותר כדי להתקרב ל-Earth ברזולוציה גבוהה יותר.

הקוד הבא מציב סמן על המפה. המאפיין position קובע את מיקום הסמן.

TypeScript

// The marker, positioned at Uluru
const marker = new AdvancedMarkerElement({
 map: map,
 position: position,
 title: 'Uluru'
});

JavaScript

// The marker, positioned at Uluru
const marker = new AdvancedMarkerElement({
 map: map,
 position: position,
 title: "Uluru",
});

מידע נוסף על סמנים:

שלב 3: קבלת מפתח API

בקטע הזה מוסבר איך לאמת את האפליקציה ב-API של JavaScript של מפות Google באמצעות מפתח API משלכם.

כך מקבלים מפתח API:

 1. נכנסים אל מסוף Google Cloud.

 2. יוצרים או בוחרים פרויקט.

 3. לוחצים על המשך כדי להפעיל את ה-API ואת כל השירותים הקשורים.

 4. בדף Credentials, מקבלים API key (ומגדירים את ההגבלות על מפתחות ה-API). שימו לב: אם יש לכם מפתח API בלתי מוגבל או מפתח עם הגבלות על הדפדפן, תוכלו להשתמש בו.

 5. במאמר שימוש במפתחות API מוסבר איך למנוע גניבת מכסות ולאבטח את מפתח ה-API.

 6. מפעילים את החיוב. למידע נוסף, קראו את המאמר שימוש וחיוב.

 7. מעתיקים את כל הקוד של המדריך מהדף הזה לעורך הטקסט.

 8. מחליפים את הערך של הפרמטר key שמופיע בכתובת ה-URL במפתח API משלכם (כלומר, מפתח ה-API שקיבלתם).

  <script>
   (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
    key: "YOUR_API_KEY",
    v: "weekly",
    // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
    // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
   });
  </script>
  
 9. שומרים את הקובץ בשם שמסתיים ב-.html, למשל index.html.

 10. טוענים את קובץ ה-HTML בדפדפן אינטרנט על ידי גרירתו משולחן העבודה לדפדפן. לחלופין, לחיצה כפולה על הקובץ פועלת ברוב מערכות ההפעלה.

טיפים ופתרון בעיות

 • אפשר לשנות אפשרויות כמו סגנון ומאפיינים כדי להתאים אישית את המפה. מידע נוסף על התאמה אישית של מפות זמין במדריכים לעיצוב המפה ולשרטוט במפה.
 • אפשר להשתמש במסוף הכלים למפתחים בדפדפן האינטרנט כדי לבדוק ולהריץ את הקוד, לקרוא דוחות שגיאות ולפתור בעיות בקוד.
 • כדי לפתוח את המסוף ב-Chrome, משתמשים במקשי הקיצור הבאים:
  Command+Option+J (ב-Mac) או Control+Shift+J (ב-Windows).
 • כדי להציג את הקואורדינטות של קו הרוחב וקו האורך של מיקום במפות Google,

  1. פותחים את מפות Google בדפדפן.
  2. לוחצים לחיצה ימנית על המיקום המדויק במפה שעבורו רוצים למצוא קואורדינטות.
  3. בוחרים באפשרות מה נמצא כאן בתפריט ההקשר שמופיע. במפה מופיע כרטיס בתחתית המסך. מוצאים את הקואורדינטות של קו הרוחב וקו האורך בשורה האחרונה של הכרטיס.
 • תוכלו להמיר כתובת לקואורדינטות של קווי אורך ורוחב באמצעות שירות הקידוד הגיאוגרפי. המדריכים למפתחים מספקים מידע מפורט על תחילת השימוש בשירות קידוד גיאוגרפי.