Harita ekleme

Platform seçin: Android iOS JavaScript

Bu konuda, Android için Haritalar SDK'sını kullanmak üzere projeyi yapılandırdıktan sonra Android uygulamasına nasıl temel bir harita ekleyeceğiniz açıklanmaktadır. Harita ekledikten sonra harita türünü ve özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Genel bakış

Android için Haritalar SDK'sı, uygulamanızın bir haritanın yaşam döngüsünü, işlevlerini ve verilerini yönetmek için kullanabileceği çeşitli sınıflar sunar. Sınıflar, haritanın ilk durumunu ayarlama ve çalışma zamanında kullanıcının hareket girişine yanıt verme gibi Android kullanıcı arayüzü modeline dayanan kullanıcı etkileşimlerini destekler.

Haritaları işlemek için ana arayüz ve sınıflar:

 • GoogleMap: Temel harita özelliklerini ve verilerini yönetmek için kullanılan giriş noktası. Uygulamanız bir GoogleMap nesnesine ancak bu nesne bir SupportMapFragment veya MapView nesnesinden alındıktan sonra erişebilir.

 • SupportMapFragment: GoogleMap nesnesinin yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılan bir parçadır.

 • MapView: Bir GoogleMap nesnesinin yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılan bir görünüm.

 • OnMapReadyCallback: GoogleMap nesnesine ilişkin etkinlikleri ve kullanıcı etkileşimini işleyen bir geri çağırma arayüzü.

Bir GoogleMap nesnesi şu işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir:

 • Google Haritalar hizmetine bağlanılıyor.
 • Harita desenleri indiriliyor.
 • Cihaz ekranında karolar gösteriliyor.
 • Kaydırma ve yakınlaştırma gibi çeşitli kontroller görüntüleniyor.
 • Haritayı hareket ettirip yakınlaştırarak veya uzaklaştırarak kaydırma ve yakınlaştırma hareketlerine yanıt verme.

Uygulamanızda GoogleMap nesnesi kullanmak için haritanın kapsayıcı nesnesi olarak SupportMapFragment veya MapView nesnesi kullanmanız, ardından GoogleMap nesnesini container'dan almanız gerekir. Container sınıfları bir Android parçasından veya görünümünden türetildiği için haritaya Android temel sınıflarının yaşam döngüsü yönetimi ve kullanıcı arayüzü özelliklerini sunar. SupportMapFragment sınıfı, bir GoogleMap nesnesi için daha modern ve yaygın kullanılan kapsayıcıdır.

Kodu göster

Aşağıdaki kod, bir parçayı statik olarak eklerken bu konuda kullanılan tam Java etkinliğinden alınmıştır. Android projesi, Boş proje şablonundan oluşturulmuş ve daha sonra proje yapılandırma kılavuzuna göre güncellenmiştir. Bu konudaki adımları uyguladıktan sonra kodunuz proje şablonuna göre farklılık gösterebilir.

 package com.example.mapsetup;

 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

 import android.os.Bundle;

 import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
 import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
 import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
 import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
 import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

 // Implement OnMapReadyCallback.
 public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     // Set the layout file as the content view.
     setContentView(R.layout.activity_main);

     // Get a handle to the fragment and register the callback.
     SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
         .findFragmentById(R.id.map);
     mapFragment.getMapAsync(this);

   }

   // Get a handle to the GoogleMap object and display marker.
   @Override
   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
     googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
         .position(new LatLng(0, 0))
         .title("Marker"));
   }
 }

Harita eklemek için

Bu bölümde, bir parçayı harita kapsayıcısı olarak kullanarak temel bir haritayı nasıl ekleyeceğiniz anlatılmaktadır; ancak, bunun yerine bir görünüm kullanabilirsiniz. Örnek için GitHub'da RawMapViewDemoActivity sayfasına bakın.

Temel adımlar:

 1. SDK'yı almak, API anahtarı edinmek ve gerekli çerçeveleri eklemek için şu adımları uygulayın:

  1. Google Cloud Console'da Kurulum

  2. API anahtarı kullanma

  3. Android Studio projesi oluşturma

 2. Etkinliğe, haritayı işleyecek bir SupportMapFragment nesnesi ekleyin. Parçayı statik veya dinamik olarak ekleyebilirsiniz.

 3. OnMapReadyCallback arayüzünü uygulayın.

 4. Düzen dosyasını içerik görünümü olarak ayarlayın.

 5. Parçayı statik olarak eklediyseniz parçaya bir herkese açık kullanıcı adı ekleyin.

 6. Geri çağırmayı kaydedin.

 7. GoogleMap nesnesinin bir tanıtıcısını alın.

SupportMapFragment nesnesi ekle

Uygulamanıza statik veya dinamik olarak bir SupportMapFragment nesnesi ekleyebilirsiniz. En basit yol, etiketi statik olarak eklemektir. Parçayı dinamik olarak eklerseniz parça üzerinde çalışma zamanında kaldırma ve değiştirme gibi ek işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Bir parçayı statik olarak eklemek için

Haritayı işleyecek etkinliğin düzen dosyasında:

 1. Bir fragment öğesi ekleyin.
 2. Ad beyanını ekleyin xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto". Bu, maps özel XML özelliklerinin kullanımını etkinleştirir.
 3. fragment öğesinde android:name özelliğini com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment olarak ayarlayın.
 4. fragment öğesine android:id özelliğini ekleyin ve R.id.map kaynak kimliğine (@+id/map) ayarlayın.

Örneğin, fragment öğesi içeren eksiksiz bir düzen dosyasını burada bulabilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  android:id="@+id/map"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Dinamik olarak parça eklemek için

Etkinlikte:

 1. SupportMapFragment örneği oluşturun.
 2. Parçayı etkinliğe ekleyen bir işlem gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için Parça İşlemler bölümünü inceleyin.

Örneğin:

Java


SupportMapFragment mapFragment = SupportMapFragment.newInstance();
getSupportFragmentManager()
  .beginTransaction()
  .add(R.id.my_container, mapFragment)
  .commit();

   

Kotlin


val mapFragment = SupportMapFragment.newInstance()
supportFragmentManager
  .beginTransaction()
  .add(R.id.my_container, mapFragment)
  .commit()

   

OnMapReadyCallback arayüzünü uygulama

Etkinlik beyanını aşağıdaki gibi güncelleyin:

Java


class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnMapReadyCallback {
  // ...
}

   

Kotlin


class MainActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback {

  // ...
}

   

İçerik görünümünü ayarlama

Etkinliğinizin onCreate yönteminde setContentView yöntemini çağırın ve düzen dosyasını içerik görünümü olarak ayarlayın.

Örneğin, düzen dosyasının adı main.xml ise:

Java


@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);
}

   

Kotlin


override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.main)
}

   

Parça için bir işleyici alma ve geri çağırmayı kaydetme

 1. Parçanın bir tanıtıcısını almak için FragmentManager.findFragmentById yöntemini çağırın ve düzen dosyanızdaki parçanın kaynak kimliğini iletin. Parçayı dinamik olarak eklediyseniz tutma yerini zaten aldığınız için bu adımı atlayın.

 2. Parçada geri çağırmayı ayarlamak için getMapAsync yöntemini çağırın.

Örneğin, parçayı statik olarak eklediyseniz:

Java


SupportMapFragment mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
  .findFragmentById(R.id.map);
mapFragment.getMapAsync(this);

   

Kotlin


val mapFragment = supportFragmentManager
  .findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment
mapFragment.getMapAsync(this)

   

GoogleMap nesnesinin bir tanıtıcısını alın

GoogleMapNesnenin işleyicisini almak için onMapReady geri çağırma yöntemini kullanın. Harita, kullanıcı girişini almaya hazır olduğunda geri çağırma tetiklenir. Haritayı güncellemek için kullanabileceğiniz GoogleMap sınıfının boş olmayan bir örneğini sağlar.

Bu örnekte onMapReady geri çağırma işlemi, GoogleMap nesnesine bir tutma yeri getirir ve ardından haritaya bir işaretçi eklenir:

Java


@Override
public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
    .position(new LatLng(0, 0))
    .title("Marker"));
}

   

Kotlin


override fun onMapReady(googleMap: GoogleMap) {
  googleMap.addMarker(
    MarkerOptions()
      .position(LatLng(0.0, 0.0))
      .title("Marker")
  )
}

   

Harita ve işaretçi Null Adası&#39;nı merkeze alan ekran görüntüsü.

Uygulamayı başarılı bir şekilde oluşturup çalıştırdığınızda, Null Adası'nda bir işaretçi (sıfır derece, enlem ve sıfır derece boylam) içeren bir harita görüntülenir.

Etkinliğin tamamını içeren kodu görüntüleyin:

Tüm Etkinliği Göster


Sırada ne var?

Bu adımları tamamladıktan sonra harita ayarlarını yapılandırabilirsiniz.