Android Studio projesi oluşturma

Bu sayfada, Hızlı Başlangıç bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan Google Haritalar şablonunu kullanmadan Android için Haritalar SDK'sını kullanmak üzere bir Android Studio projesini nasıl yapılandıracağınız açıklanmaktadır.

Google Haritalar şablonu otomatik olarak yeni bir Android Studio projesi için temel bir harita yapılandırır ve bu projeye ekler. Ancak farklı bir Android Studio şablonu kullanan Android projelerine harita da ekleyebilirsiniz. Bunun için projenizi manuel olarak yapılandırmanız ve ardından haritayı eklemeniz gerekir.

1. Adım: Android Studio'yu ayarlayın

 1. Android Studio Arctic Fox veya daha yeni bir sürüm gerekir. Henüz yapmadıysanız indirin ve yükleyin.
 2. Android Studio'da Android Gradle eklentisini 7.0 veya daha yeni bir sürümünü kullandığınızdan emin olun.

2. adım: SDK'yı ayarlayın

Android için Haritalar SDK'sı kitaplığına Google'ın Maven deposu üzerinden erişebilirsiniz. SDK'yı uygulamanıza eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Üst düzey settings.gradle dosyanıza, pluginManagement blokunun altına Gradle eklenti portalı, Google Maven deposu ve Maven merkezi deposu'nu ekleyin. pluginManagement bloğu, komut dosyasındaki diğer ifadelerden önce görünmelidir.
  pluginManagement {
    repositories {
      gradlePluginPortal()
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 2. Üst düzey settings.gradle dosyanıza dependencyResolutionManagement bloğunun altında Google Maven deposunu ve Maven merkezi deposunu ekleyin:
  dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  } 
 3. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanıza, Android için Haritalar SDK'sı ile ilgili Google Play Hizmetleri bağımlılığını ekleyin.
  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0'
    // ...
  } 
 4. Modül düzeyindeki build.gradle dosyanızda, compileSdk ve minSdk değerlerini şu değerlere ayarlayın:
  android {
    compileSdk 31
  
    defaultConfig {
      minSdk 19
      // ...
    }

3. Adım: API anahtarınızı projeye ekleyin

Bu bölümde, uygulamanızın güvenli bir şekilde başvuruda bulunabilmesi için API anahtarınızı nasıl depolayacağınız açıklanmaktadır. API anahtarınızı sürüm kontrol sisteminize kontrol etmemeniz gerekir. Bu nedenle, projenizin kök dizininde bulunan local.properties dosyasında saklamanızı öneririz. local.properties dosyası hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gradle özellik dosyaları bölümüne bakın.

Bu görevi kolaylaştırmak için Android için Secrets Gradle Plugin'i kullanmanızı öneririz. Eklentiyi yüklemek ve API anahtarınızı depolamak için:

 1. Android Studio'da proje düzeyindeki build.gradle dosyanızı açın ve aşağıdaki kodu buildscript altındaki dependencies öğesine ekleyin.
  plugins {
    // ...
    id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin' version '2.0.1' apply false
  }
 2. Daha sonra modül düzeyindeki build.gradle dosyanızı açıp aşağıdaki kodu plugins öğesine ekleyin.
  id 'com.google.android.libraries.mapsplatform.secrets-gradle-plugin'
    
 3. Dosyayı kaydedin ve projenizi Gradle ile senkronize edin.
 4. Proje düzeyindeki dizininizde local.properties dosyasını açın ve ardından aşağıdaki kodu ekleyin. YOUR_API_KEY öğesini API anahtarınızla değiştirin.
  MAPS_API_KEY=YOUR_API_KEY
    
 5. Dosyayı kaydedin.
 6. AndroidManifest.xml dosyanızda com.google.android.geo.API_KEY bölümüne gidip android:value attribute değerini şu şekilde güncelleyin:
  <meta-data
    android:name="com.google.android.geo.API_KEY"
    android:value="${MAPS_API_KEY}" />
    

Not: Yukarıda gösterildiği gibi, API anahtarı için önerilen meta veri adı com.google.android.geo.API_KEY'dir. Bu ada sahip bir anahtar, Android için Haritalar SDK'sı dahil olmak üzere Android platformundaki birden fazla Google Haritalar tabanlı API'nin kimliğini doğrulamak için kullanılabilir. API, geriye dönük uyumluluk için com.google.android.maps.v2.API_KEY adını da destekler. Bu eski ad, yalnızca Android Maps API v2 ile kimlik doğrulaması yapılmasına izin verir. Bir uygulama, API anahtarı meta veri adlarından yalnızca birini belirtebilir. Her ikisi de belirtilirse API bir istisna oluşturur.

4. Adım: Uygulama manifestini güncelleyin

Bu bölümde AndroidManifest.xml dosyanıza ekleyeceğiniz ayarlar açıklanmaktadır.

Google Play Hizmetleri sürüm numarası

application öğesinin içine aşağıdaki açıklamayı ekleyin. Bu işlem, uygulamanın derlendiği Google Play Hizmetleri sürümünü yerleştirir.

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

Konum izni

Uygulamanızın kullanıcının konumuna erişmesi gerekiyorsa AndroidManifest.xml dosyanızdan konum izni istemeniz gerekir. Seçenekler, tam cihaz konumunu sağlayan ACCESS_FINE_LOCATION ve daha az kesin olan ACCESS_COARSE_LOCATION şeklindedir. Ayrıntılı bilgi için konum verileri kılavuzuna bakın.

ACCESS_FINE_LOCATION iznini istemek için bu kodu manifest öğesine ekleyin:

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>

Harici depolama izni

Google Play Hizmetleri SDK'sının 8.3 veya sonraki bir sürümünü hedefliyorsanız WRITE_EXTERNAL_STORAGE iznine ihtiyacınız yoktur. Google Play Hizmetleri SDK'sının daha eski sürümlerini hedefliyorsanız manifest öğesinde WRITE_EXTERNAL_STORAGE iznini istemeniz gerekir.

<uses-permission
    android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Apache HTTP Eski kitaplığı

com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0 veya önceki bir sürümü kullanıyorsanız ve uygulamanız API düzeyi 28 (Android 9.0) veya üstünü hedefliyorsa aşağıdaki beyanı AndroidManifest.xml öğesinin <application> öğesine eklemeniz gerekir. Aksi takdirde bu beyanı atlayın.

<uses-library
  android:name="org.apache.http.legacy"
  android:required="false" />

5. Adım: Android cihaz kurun

Android için Haritalar SDK'sını kullanan bir uygulamayı çalıştırmak istiyorsanız bu uygulamayı, Google API'lerini içeren ve Android 4.0 ya da sonraki bir sürümü temel alan bir Android cihaza ya da Android emülatörüne dağıtmanız gerekir.

 • Android cihaz kullanmak için Uygulamaları donanım cihazında çalıştırma başlıklı makaledeki talimatları uygulayın.
 • Android emülatörü kullanmak için sanal bir cihaz oluşturabilir ve Android Studio ile birlikte gelen Android Virtual Device (AVD) Manager'ı kullanarak emülatörü yükleyebilirsiniz.

Sonraki adımlar

Projeniz yapılandırıldıktan sonra harita ekleyebilirsiniz.