PHP İstemci Kitaplığı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

PHP istemci kitaplığı https://github.com/googleads/google-ads-php adresinde barındırılır ve bağımlı yönetim sistemleri üzerinden de kullanılabilir:

Kitaplık artık PHP 7.3 veya sonraki sürümleri desteklemektedir. gTB'ye ve composer.json dosyasında görebileceğiniz bazı diğer kitaplıklara bağlıdır. Ayrıca, Ön koşullar bölümünde listelenen diğer bilgilere de ihtiyacınız vardır.

Bu kitaplığı kullanmaya başlamak için Kullanmaya başlama ve Temel kullanım bölümlerine bakın.

İstemci kitaplığını OAuth ile ayarlamak için aşağıdaki kılavuzları ziyaret edin:

Kitaplığın özellikleri ve yardımcı programları için aşağıdaki kılavuzları ziyaret edin: