Biblioteka klienta PHP

Biblioteka klienta PHP jest hostowana na https://github.com/googleads/google-ads-php i dostępna w systemach zarządzania zależnościami:

Możesz sprawdzić minimalną wersję PHP obsługiwaną przez tę bibliotekę w composer.json. Wersja jest określona jako wartość klucza php klucza require. Biblioteka jest zgodna z harmonogramem wyłączenia PHP i aktualizuje plik composer.json do 5 miesięcy po osiągnięciu końca wymaganego okresu wersji PHP. Na podstawie obecnie obsługiwanych wersji PHP aktualizacja następuje mniej więcej raz na rok.

Jak określono w composer.json, biblioteka zależy od gRPC i ma inne wymagania wstępne. Zapoznaj się też z artykułami Pierwsze kroki i Podstawowe wykorzystanie, zanim użyjesz tej biblioteki.

Aby skonfigurować bibliotekę klienta przy użyciu protokołu OAuth, zapoznaj się z tymi przewodnikami:

Zapoznaj się z tymi przewodnikami, w których znajdziesz funkcje biblioteki i narzędzia: