Transport

Istnieją 2 typy środków transportu, których można używać podczas wysyłania żądań do interfejsu API. Nasza biblioteka klienta wybiera optymalną z tych opcji:

  • Preferowany: gRPC. Wymaga zainstalowania rozszerzenia PHP gRPC i korzysta ono z protokołu HTTP/2.
  • Alternatywnie używane, gdy gRPC jest niedostępne: REST. Nie wymaga instalowania żadnych rozszerzeń PHP i korzysta z protokołu HTTP/1.1.

Jeśli wolisz określać typ transportu samodzielnie, zamiast polegać na opisanych powyżej regułach domyślnych, możesz ustawić właściwość transport w sekcji CONNECTION pliku google_ads_php.ini:

[CONNECTION]
; Optional transport settings.
; By default, "grpc" is used if available otherwise "rest".
transport = "grpc"

Ustawienie transportu możesz też skonfigurować automatycznie, tak jak wszystkie pozostałe:

$googleAdsClient = (new GoogleAdsClientBuilder())
    ...
    ->withTransport('grpc')
    ->build();