Perl İstemci Kitaplığı

Perl istemci kitaplığı GitHub'da barındırılır. Paket ise CPAN'de kullanılabilir.

Kitaplık, Perl'in 5.28.1 veya sonraki sürümlerini destekler. Bu kitaplığı kullanmak için önce ön koşulları tamamlayın.

REST API protokolü

Perl istemci kitaplığındaki hizmet, kaynak, numaralandırma ve hata gibi sınıf varlıkları, protokol arabelleği tanımları ayrıştırılarak oluşturulur. Yapılandırılmış verilerin nasıl serileştirildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için protokol arabelleği belgelerine bakın.

İstemci kitaplığı, Google Ads API ile bağlantı kurmak için JSON'da bir HTTP isteği oluşturur, isteği HTTP 1.1 üzerinden REST uç noktasına gönderir, yanıtı bir JSON nesnesi olarak seri durumdan çıkarır ve sonuçları yorumlar.

Kullanım

Bu kitaplığı kullanmaya başlamak için Başlarken ve Temel kullanım bölümlerine bakın.

OAuth2 yenileme jetonlarını almak için aşağıdaki rehberlere bakın:

OAuth2 hizmet hesaplarını kullanarak API çağrıları yapmak için OAuth hizmet hesabı akışı kılavuzuna bakın.