Biblioteka klienta .NET

Biblioteka klienta .NET jest hostowana na GitHubie i rozpowszechniana jako pakiet NuGet. Oferuje on kilka funkcji, które ułatwiają korzystanie z interfejsu API, między innymi łatwiejsze zarządzanie danymi logowania i tworzenie klientów usługi interfejsu Google Ads API.

Biblioteka obsługuje te platformy .NET Framework:

  • .NET Framework 4.7.2 lub nowsze (net472)
  • .NET Standard 2.0 (netstandard2.0)
  • .NET 5.0 (net5.0)
  • .NET Core 3.1 (netcoreapp3.1)

Biblioteka nie ma jeszcze jawnego celu kompilacji dla języka .NET 6.0 (net6.0). Możesz jednak użyć biblioteki z plikiem binarnym utworzonym dla .NET 6.0, ponieważ netstandard2.0 jest zgodny z .NET 6.0.

Aby zacząć korzystać z tej biblioteki, sprawdź wymagania wstępne i zapoznaj się z przewodnikiem dla początkujących.

Informacje o tokenach odświeżania OAuth2 znajdziesz w artykule Przepływy aplikacji komputerowych i internetowych OAuth. Informacje o wywoływaniu interfejsu API przy użyciu kont usługi OAuth2 znajdziesz w artykule Przepływ konta usługi OAuth.

Informacje o funkcjach i narzędziach dostępnych w bibliotece znajdziesz w tych przewodnikach: