Przepływ konta usługi OAuth

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować protokół OAuth2 na potrzeby dostępu do interfejsu API za pomocą własnych danych logowania przy użyciu kont usługi. Te czynności trzeba wykonać tylko raz, chyba że unieważnisz lub usuniesz swoje dane uwierzytelniające OAuth2.

Tworzenie danych logowania OAuth2

Wygeneruj identyfikator konta usługi i plik *.JSON, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w linku, a potem wróć na tę stronę.

Konfigurowanie biblioteki klienta za pomocą pliku JSON

Skonfiguruj następujące klucze w: App.config / Web.config. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po konfiguracji.

<add key="OAuth2Mode" value="SERVICE_ACCOUNT" />
<add key="OAuth2SecretsJsonPath" value="INSERT_OAUTH2_SECRETS_JSON_FILE_PATH_HERE" />

<!-- Supply the email address of the user to impersonate. -->
<add key="OAuth2PrnEmail" value="INSERT_OAUTH2_USER_EMAIL_HERE" />