Yapılandırma

Google Ads API istemci kitaplığı, kitaplık davranışını özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli yapılandırma ayarları sunar.

Çalışma zamanında kitaplığı yapılandırma

İstemci kitaplığını yapılandırmanın tercih edilen yolu, çalışma zamanında bir GoogleAdsConfig nesnesi başlatmaktır:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig()
{
  DeveloperToken = "******",
  OAuth2Mode = "APPLICATION",
  OAuth2ClientId = "******.apps.googleusercontent.com",
  OAuth2ClientSecret = "******",
  OAuth2RefreshToken = "******"
};

GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Alternatif yapılandırma seçenekleri

İstemci kitaplığını yapılandırmak için de ek seçenekler sunuyoruz: Bu API'leri etkinleştirmek için projenizdeki Google.Ads.GoogleAds.Extensions paketine bir Nuget referansı ekleyin.

Bu seçeneklerden birini kullanırsanız yapılandırma ayarları otomatik olarak alınmaz. Bu ayarları aşağıda gösterildiği gibi açıkça yüklemeniz gerekir.

App.config kullanarak yapılandırma

Google Ads API hesabına özgü tüm ayarlar App.config dosyasının GoogleAdsApi düğümünde depolanır. Tipik bir App.config yapılandırması aşağıdaki gibidir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="GoogleAdsApi" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
 </configSections>
 <GoogleAdsApi>
  <!-- Set the service timeout in milliseconds. -->
  <add key="Timeout" value="2000" />

  <!-- Proxy settings for library. -->
  <add key="ProxyServer" value="http://localhost:8888"/>
  <add key="ProxyUser" value=""/>
  <add key="ProxyPassword" value=""/>
  <add key="ProxyDomain" value=""/>

  <!-- API-specific settings -->
  <add key="DeveloperToken" value="******"/>

  <!-- OAuth2 settings -->
  <add key = "OAuth2Mode" value="APPLICATION"/>
  <add key = "OAuth2ClientId" value = "******.apps.googleusercontent.com" />
  <add key = "OAuth2ClientSecret" value = "******" />
  <add key = "OAuth2RefreshToken" value = "******" />
 </GoogleAdsApi>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
 </startup>
</configuration>

Yapılandırma ayarlarını App.config dosyasından yüklemek için bir GoogleAdsConfig nesnesinde LoadFromDefaultAppConfigSection yöntemini çağırın:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromDefaultAppConfigSection();
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Ayrı bir App.config dosyası belirtin

App.config hesabınızın dağınık olmasını istemiyorsanız configSource özelliğini kullanarak kitaplığa özel yapılandırmayı kendi yapılandırma dosyasına taşıyabilirsiniz.

1. Adım: App.config dosyanızda bir configSource belirtin

App.config seçiminizi aşağıdaki gibi değiştirin:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="GoogleAdsApi" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler"/>
 </configSections>
 <GoogleAdsApi configSource="GoogleAdsApi.config"/>
...
</configuration>

2. Adım: Yapılandırma dosyanızın içeriğini belirtin

Şimdi configSource adresinde belirttiğiniz adla başka bir yapılandırma dosyası oluşturun ve yapılandırma düğümünü App.config dosyanızdan bu dosyaya taşıyın:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GoogleAdsApi>
 ... More settings.
</GoogleAdsApi>

3. Adım: csproj'unuzdaki derleme kurallarını düzeltin

Son olarak, projenize yeni yapılandırma dosyası ekleyin. Bu dosyanın özelliklerini, Her zaman çıkış klasörüne kopyala olarak değiştirin.

Şimdi projenizi oluşturun ve çalıştırın. Uygulamanız, yeni yapılandırma dosyasından değerler almaya başlar.

Özel bir JSON dosyası kullanarak yapılandırma

İstemci kitaplığını yapılandırmak için bir IConfigurationRoot örneği kullanabilirsiniz.

JSON dosyası oluşturma

App.config dosyasına benzer bir yapıya sahip GoogleAdsApi.json adlı bir JSON dosyası oluşturun.

{
  "Timeout": "2000",

  "ProxyServer": "http://localhost:8888",
  "ProxyUser": "",
  "ProxyPassword": "",
  "ProxyDomain": "",

  "DeveloperToken": "******",

  "OAuth2Mode": "APPLICATION",
  "OAuth2ClientId": "******.apps.googleusercontent.com",
  "OAuth2ClientSecret": "******",
  "OAuth2RefreshToken": "******",
}

Yapılandırmayı yükleme

Ardından, JSON dosyasını bir IConfigurationRoot dosyasına yükleyin.

ConfigurationBuilder builder = new ConfigurationBuilder()
  .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
  .AddJsonFile("GoogleAdsApi.json");
IConfigurationRoot configRoot = builder.Build();

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromConfigurationRoot(configRoot);
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

settings.json kullanarak yapılandırma

Buradaki süreç, özel bir JSON kullanmaya benzer. Tek fark, anahtarların GoogleAdsApi adlı bir bölümde bulunmasıdır:

{
  "GoogleAdsApi":
  {
    "DeveloperToken": "******",
    "OAuth2Mode": "APPLICATION",
    "OAuth2ClientId": "******.apps.googleusercontent.com",
    "OAuth2ClientSecret": "******",
    "OAuth2RefreshToken": "******",
    ...
  }
  // More settings...
}

Daha sonra, sayfanızda IConfiguration örneğini kullanabilirsiniz:

IConfigurationSection section = Configuration.GetSection("GoogleAdsApi");
GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromConfigurationSection(section);
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Ortam değişkenlerini kullanarak yapılandırma

Ortam değişkenlerini kullanarak GoogleAdsClient öğesini de başlatabilirsiniz:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromEnvironmentVariables();
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Desteklenen ortam değişkenlerinin tam listesini inceleyin.

Yapılandırma alanları

Google Ads .NET kitaplığı tarafından desteklenen ayarların listesi aşağıda verilmiştir.

Bağlantı ayarları

 • Timeout: Hizmet zaman aşımını milisaniye olarak ayarlamak için bu anahtarı kullanın. Varsayılan değer, googleads_grpc_service_config.json içindeki method_config/timeout ayarına göre ayarlanır. Bir API çağrısı için maksimum süre üzerinde daha kısa bir sınır uygulamanız gerekiyorsa daha düşük bir değer belirleyin. Zaman aşımını 2 saat veya daha fazla olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak API aşırı uzun süreli istekleri zaman aşımına uğratabilir ve DEADLINE_EXCEEDED hatası döndürebilir.
 • ProxyServer: İnternete bağlanmak için proxy kullanıyorsanız bu alanı HTTP proxy sunucu URL'si olarak ayarlayın.
 • ProxyUser: Bu adı, proxy sunucuda kimlik doğrulaması yapmak için gereken kullanıcı adına ayarlayın. Kullanıcı adı gerekmiyorsa bu alanı boş bırakın.
 • ProxyPassword: ProxyUser için bir değer belirlediyseniz bu ayarı ProxyUser şifresi olarak belirleyin.
 • ProxyDomain: Proxy sunucunuz için bir alanda bir alanın ayarlanması gerekiyorsa bu alanı ProxyUser için ayarlayın.
 • MaxReceiveMessageLengthInBytes: İstemci kitaplığının işleyebileceği API yanıtının maksimum boyutunu artırmak için bu ayarı kullanın. Varsayılan değer 64 MB'tır.
 • MaxMetadataSizeInBytes: İstemci kitaplığının işleyebileceği API hatası yanıtının maksimum boyutunu artırmak için bu ayarı kullanın. Varsayılan değer 16 MB'tır.

Belirli ResourceExhausted hatalarını düzeltmek için MaxReceiveMessageLengthInBytes ve MaxMetadataSizeInBytes ayarlarını yapın. Bu ayarlar, Status(StatusCode="ResourceExhausted",Detail="Received message larger than max (423184132 versus 67108864)" formundaki hataları ele alır.

Bu örnekte hata, mesaj boyutunun (423184132 bytes) kitaplığın işleyebileceğinden (67108864 bytes) daha büyük olmasıdır. Bu hatayı önlemek için MaxReceiveMessageLengthInBytes değerini 500000000 değerine yükseltin.

Hatanın, kodunuzun çok büyük bir Yanıt nesnesini (büyük SearchGoogleAdsResponse gibi) işlediğini de gösterir. Bu durum, .NET'in Büyük Nesne Yığını nedeniyle kodunuzun performansını etkileyebilir. Bu durum bir performans sorunu haline gelirse API çağrılarınızı nasıl yeniden düzenleyeceğinizi veya uygulamanızın bölümlerini nasıl yeniden tasarlayacağınızı araştırmanız gerekebilir.

OAuth2 ayarları

Google Ads API sunucularına çağrılarınızı yetkilendirmek için OAuth2 kullanırken aşağıdaki yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir:

 • AuthorizationMethod: OAuth2 olarak ayarlanır.
 • OAuth2Mode: APPLICATION veya SERVICE_ACCOUNT olarak ayarlanır.
 • OAuth2ClientId: Bu değeri OAuth2 istemci kimliğinize ayarlayın.
 • OAuth2ClientSecret: Bu değeri OAuth2 istemci gizli anahtarınız olarak ayarlayın.
 • OAuth2Scope: OAuth2 jetonlarını birden fazla API için yetkilendirmek istiyorsanız bu değeri farklı kapsamlar olarak ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.

OAuth2Mode == APPLICATION kullanıyorsanız aşağıdaki ek yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir.

 • OAuth2RefreshToken: OAuth2 jetonlarını yeniden kullanmak istiyorsanız bu değeri önceden oluşturulmuş bir OAuth2 yenileme jetonuna ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.
 • OAuth2RedirectUri: Bu değeri OAuth2 yönlendirme URL'sine ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzları inceleyin:

OAuth2Mode == SERVICE_ACCOUNT kullanıyorsanız aşağıdaki ek yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir.

 • OAuth2PrnEmail: Bu değeri, kimliğine büründüğünüz hesabın e-posta adresine ayarlayın.
 • OAuth2SecretsJsonPath: Bu değeri OAuth2 JSON yapılandırma dosyası yoluna ayarlayın.

Daha fazla ayrıntı için OAuth hizmet hesabı akışı kılavuzuna bakın.

Ulaşım ayarları

 • UseGrpcCore: Grpc.Core kitaplığını temel taşıma katmanı olarak kullanmak için bu ayarı true olarak belirleyin. Daha fazla ayrıntı için gRPC destek kılavuzuna bakın.

Google Ads API ayarları

Aşağıdaki ayarlar Google Ads API'ye özeldir.

 • DeveloperToken: Bunu geliştirici jetonunuza ayarlayın.
 • LoginCustomerId: Bu, istekte kullanılacak yetkili müşterinin kısa çizgi (-) olmadan müşteri kimliğidir.
 • LinkedCustomerId: Bu başlık yalnızca Google Ads kullanıcı arayüzündeki Bağlı Hesaplar (Google Ads API'deki AccountLink kaynağı) üzerinden izin verildiğinde bir varlığın kaynaklarını güncelleyen yöntemler için gereklidir. Bu değeri, belirtilen müşteri kimliğinin kaynaklarını güncelleyen veri sağlayıcının müşteri kimliğine ayarlayın. Kısa çizgi (-) olmadan ayarlanmalıdır. Bağlı Hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.