Yapılandırma

Google Ads API istemci kitaplığı, kitaplık davranışını özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli yapılandırma ayarları sağlar.

Kitaplığı çalışma zamanında yapılandırma

İstemci kitaplığını yapılandırmanın tercih edilen yolu, çalışma zamanında bir GoogleAdsConfig nesnesini başlatmaktır:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig()
{
  DeveloperToken = "******",
  OAuth2Mode = "APPLICATION",
  OAuth2ClientId = "******.apps.googleusercontent.com",
  OAuth2ClientSecret = "******",
  OAuth2RefreshToken = "******"
};

GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Alternatif yapılandırma seçenekleri

Ayrıca, istemci kitaplığını yapılandırmak için bazı ek seçenekler de sağlarız: Bunları etkinleştirmek için projenizdeki Google.Ads.GoogleAds.Extensions paketine Nuget referansı ekleyin.

Bu seçeneklerden birini kullanırsanız yapılandırma ayarları otomatik olarak alınmaz: Bunları aşağıda gösterildiği gibi açıkça yüklemeniz gerekir.

App.config kullanarak yapılandırma

Google Ads API ürününe özgü tüm ayarlar, App.config dosyasının GoogleAdsApi düğümünde saklanır. Tipik bir App.config yapılandırması aşağıdaki gibidir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="GoogleAdsApi" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler" />
 </configSections>
 <GoogleAdsApi>
  <!-- Set the service timeout in milliseconds. -->
  <add key="Timeout" value="2000" />

  <!-- Proxy settings for library. -->
  <add key="ProxyServer" value="http://localhost:8888"/>
  <add key="ProxyUser" value=""/>
  <add key="ProxyPassword" value=""/>
  <add key="ProxyDomain" value=""/>

  <!-- API-specific settings -->
  <add key="DeveloperToken" value="******"/>

  <!-- OAuth2 settings -->
  <add key = "OAuth2Mode" value="APPLICATION"/>
  <add key = "OAuth2ClientId" value = "******.apps.googleusercontent.com" />
  <add key = "OAuth2ClientSecret" value = "******" />
  <add key = "OAuth2RefreshToken" value = "******" />
 </GoogleAdsApi>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
 </startup>
</configuration>

Yapılandırma ayarlarını bir App.config dosyasından yüklemek için bir GoogleAdsConfig nesnesinde LoadFromDefaultAppConfigSection yöntemini çağırın:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromDefaultAppConfigSection();
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Ayrı bir App.config dosyası belirtin

App.config öğenizi karmaşık hale getirmek istemiyorsanız configSource özelliğini kullanarak kitaplığa özel yapılandırmayı kendi yapılandırma dosyasına taşıyabilirsiniz.

1. Adım: App.config dosyanızda bir configSource belirtin

App.config ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirin:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="GoogleAdsApi" type="System.Configuration.DictionarySectionHandler"/>
 </configSections>
 <GoogleAdsApi configSource="GoogleAdsApi.config"/>
...
</configuration>

2. Adım: Yapılandırma dosyanızın içeriğini belirtin

Şimdi, configSource kaynağında belirttiğiniz adla başka bir yapılandırma dosyası oluşturun ve yapılandırma düğümünü App.config konumundan şu dosyaya taşıyın:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<GoogleAdsApi>
 ... More settings.
</GoogleAdsApi>

3. Adım: CSS'nizdeki derleme kurallarını düzeltin

Son olarak, yeni yapılandırma dosyasını projenize ekleyin. Bu dosyanın özelliklerini Her zaman çıkış klasörüne kopyala olarak değiştirin.

Şimdi projenizi derleyip çalıştırın. Uygulamanız yeni yapılandırma dosyasından değerler almaya başlar.

Özel JSON dosyası kullanarak yapılandırma

İstemci kitaplığını yapılandırmak için IConfigurationRoot örneği kullanabilirsiniz.

JSON dosyası oluşturma

App.config dosyasıyla benzer yapıya sahip GoogleAdsApi.json adında bir JSON dosyası oluşturun.

{
  "Timeout": "2000",

  "ProxyServer": "http://localhost:8888",
  "ProxyUser": "",
  "ProxyPassword": "",
  "ProxyDomain": "",

  "DeveloperToken": "******",

  "OAuth2Mode": "APPLICATION",
  "OAuth2ClientId": "******.apps.googleusercontent.com",
  "OAuth2ClientSecret": "******",
  "OAuth2RefreshToken": "******",
}

Yapılandırmayı yükle

Ardından, JSON dosyasını bir IConfigurationRoot içine yükleyin.

ConfigurationBuilder builder = new ConfigurationBuilder()
  .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
  .AddJsonFile("GoogleAdsApi.json");
IConfigurationRoot configRoot = builder.Build();

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromConfigurationRoot(configRoot);
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

settings.json kullanarak yapılandırma

Buradaki işlem özel bir JSON kullanmaya benzer, tek fark anahtarların GoogleAdsApi adlı bir bölümde olması gerekir:

{
  "GoogleAdsApi":
  {
    "DeveloperToken": "******",
    "OAuth2Mode": "APPLICATION",
    "OAuth2ClientId": "******.apps.googleusercontent.com",
    "OAuth2ClientSecret": "******",
    "OAuth2RefreshToken": "******",
    ...
  }
  // More settings...
}

Ardından, sayfanızda IConfiguration örneğini kullanabilirsiniz:

IConfigurationSection section = Configuration.GetSection("GoogleAdsApi");
GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromConfigurationSection(section);
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Ortam değişkenlerini kullanarak yapılandırma

GoogleAdsClient öğesini, ortam değişkenlerini kullanarak da başlatabilirsiniz:

GoogleAdsConfig config = new GoogleAdsConfig();
config.LoadFromEnvironmentVariables();
GoogleAdsClient client = new GoogleAdsClient(config);

Desteklenen ortam değişkenlerinin tam listesini inceleyin.

Yapılandırma alanları

Google Ads .NET kitaplığı tarafından desteklenen ayarların listesi aşağıda verilmiştir.

Bağlantı ayarları

 • Timeout: Milisaniye cinsinden hizmet zaman aşımını ayarlamak için bu anahtarı kullanın. Varsayılan değer, googleads_grpc_service_config.json dosyasındaki method_config/timeout ayarına göre belirlenir. API çağrısı için maksimum süre konusunda daha kısa bir sınır uygulamanız gerekiyorsa daha düşük bir değer belirleyin. Zaman aşımını 2 saat veya daha uzun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak API, aşırı uzun süren istekleri yine de zaman aşımına uğratabilir ve DEADLINE_EXCEEDED hatası döndürebilir.
 • ProxyServer: İnternete bağlanmak için bir proxy kullanıyorsanız bunu HTTP proxy sunucu URL'sine ayarlayın.
 • ProxyUser: Bu değeri, proxy sunucuda kimlik doğrulaması yapmak için ihtiyaç duyduğunuz kullanıcı adı olarak ayarlayın. Kullanıcı adı gerekmiyorsa bu alanı boş bırakın.
 • ProxyPassword: ProxyUser için bir değer ayarlarsanız bunu ProxyUser öğesinin şifresi olarak ayarlayın.
 • ProxyDomain: Proxy sunucunuz bir tane ayarlanmasını gerektiriyorsa bunu ProxyUser için alan adı olarak ayarlayın.
 • MaxReceiveMessageLengthInBytes: İstemci kitaplığının işleyebileceği maksimum API yanıtı boyutunu artırmak için bu ayarı kullanın. Varsayılan değer 64 MB'tır.
 • MaxMetadataSizeInBytes: İstemci kitaplığının işleyebileceği API hata yanıtının maksimum boyutunu artırmak için bu ayarı kullanın. Varsayılan değer 16 MB'tır.

Belirli ResourceExhausted hatalarını düzeltmek için MaxReceiveMessageLengthInBytes ve MaxMetadataSizeInBytes ayarlarını yapın. Bu ayarlar, Status(StatusCode="ResourceExhausted",Detail="Received message larger than max (423184132 versus 67108864)" formundaki hataları ele alır.

Bu örnekte hata, ileti boyutunun (423184132 bytes) kitaplığın işleyebileceğinden (67108864 bytes) daha büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hatayı önlemek için MaxReceiveMessageLengthInBytes boyutunu 500000000 olacak şekilde artırın.

Bu hata, kodunuzun önemli ölçüde büyük bir Yanıt nesnesini (büyük bir SearchGoogleAdsResponse gibi) işlediğini de belirtir. Bu durum, .NET'in Büyük Nesne Yığını nedeniyle kodunuz üzerinde performans etkileri olabilir. Bu durum bir performans sorunu haline gelirse API çağrılarınızı nasıl yeniden düzenleyeceğinizi veya uygulamanızın bölümlerini nasıl yeniden tasarlayacağınızı keşfetmeniz gerekebilir.

OAuth2 ayarları

Google Ads API sunucularına yönelik çağrılarınızı yetkilendirmek için OAuth2 kullanırken aşağıdaki yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir:

 • AuthorizationMethod: OAuth2 olarak ayarlanır.
 • OAuth2Mode: APPLICATION veya SERVICE_ACCOUNT olarak ayarlayın.
 • OAuth2ClientId: Bu değeri OAuth2 istemci kimliğiniz olarak ayarlayın.
 • OAuth2ClientSecret: Bu değeri OAuth2 istemci gizli anahtarınız olarak ayarlayın.
 • OAuth2Scope: OAuth2 jetonlarını birden fazla API için yetkilendirmek istiyorsanız bu değeri farklı kapsamlara ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.

OAuth2Mode == APPLICATION kullanıyorsanız aşağıdaki ek yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir.

 • OAuth2RefreshToken: OAuth2 jetonlarını yeniden kullanmak istiyorsanız bu değeri önceden oluşturulmuş bir OAuth2 yenileme jetonu olarak ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.
 • OAuth2RedirectUri: Bu değeri OAuth2 yönlendirme URL'sine ayarlayın. Bu ayar isteğe bağlıdır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzları inceleyin:

OAuth2Mode == SERVICE_ACCOUNT kullanıyorsanız aşağıdaki ek yapılandırma anahtarlarını ayarlamanız gerekir.

 • OAuth2PrnEmail: Bu değeri, kimliğine büründüğünüz hesabın e-posta adresine ayarlayın.
 • OAuth2SecretsJsonPath: Bu değeri OAuth2 JSON yapılandırma dosyası yoluna ayarlayın.

Daha fazla ayrıntı için OAuth hizmet hesabı akışı kılavuzuna bakın.

Ulaşım ayarları

 • UseGrpcCore: Temel aktarım katmanı olarak Grpc.Core kitaplığını kullanmak için bu ayarı true olarak belirleyin. Daha ayrıntılı bilgi için gRPC destek kılavuzuna bakın.

Google Ads API ayarları

Aşağıdaki ayarlar Google Ads API'ye özeldir.

 • DeveloperToken: Bunu geliştirici jetonunuz olarak ayarlayın.
 • LoginCustomerId: İstekte kullanılacak yetkili müşterinin müşteri kimliğidir, kısa çizgi (-) kullanılmaz.
 • LinkedCustomerId: Bu üst bilgi yalnızca Google Ads kullanıcı arayüzündeki Bağlı Hesaplar (Google Ads API'deki AccountLink kaynağı) üzerinden izin verildiğinde bir varlığın kaynaklarını güncelleyen yöntemler için gereklidir. Bu değeri, belirtilen müşteri kimliğinin kaynaklarını güncelleyen veri sağlayıcının müşteri kimliğine ayarlayın. Kısa çizgi (-) olmadan ayarlanmalıdır. Bağlı Hesaplar hakkında daha fazla bilgi edinin.