מרחב שמות: מערכת

מחלקות

ספירות

DeviceCapabilities

סטטי

מחרוזת

מתאר את היכולות של ההגדרה הנוכחית, שמורכבת מהמכשיר שתומך ב-Cast, ובמקרים הרלוונטיים במכשיר המסך שאליו הוא מחובר.

Value

AUDIO_ASSISTANT

מחרוזת

תמיכה באסיסטנט האודיו. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast עם תמיכה באודיו Assistant כוללות את Google Home ואת Google Home Mini.

BLUETOOTH_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה ב-Bluetooth.

DISPLAY_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בפלט התצוגה. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast עם תמיכה במסך כוללות Chromecast ו-Cast TV. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast שאין בהם תמיכה במסך כוללות את Chromecast Audio ואת Google Home.

HI_RES_AUDIO_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה באודיו ברזולוציה גבוהה (עד 24 סיביות / 96KHz).

IS_DV_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה ב-Dolby Vision.

IS_HDR_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בסרטוני HDR.

TOUCH_INPUT_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בקלט מגע. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast שתומך בקלט מגע כוללות את Google Nest Hub ואת Google Nest Hub Max.

IS_GROUP

מחרוזת

אם המכשיר הוא מכשיר וירטואלי ומייצג יעד קבוצתי ולא מכשיר פיזי.

IS_DEVICE_REGISTERED

מחרוזת

כשהוא מוגדר ל-true, הסימון הזה מציין שמכשיר ה-CAST רשום ב-Cast Developer Console

IS_CBCS_SUPPORTED

מחרוזת

כשהערך הוא true, הסימון הזה מציין שסכמת CBCS (דוגמה-AES) נתמכת.

IS_DOLBY_ATMOS_SUPPORTED

מחרוזת

כשהוא מוגדר כ-true, הסימון הזה מציין שיש תמיכה ב-Dolby Atmos באמצעות העברת אודיו.

DisconnectReason

סטטי

מחרוזת

מייצג את סיבת הניתוק.

Value

REQUESTED_BY_SENDER

מחרוזת

אפליקציית השולח ביקשה באופן פעיל לסגור את החיבור (בדרך כלל היא הופעלה על ידי המשתמש).

שגיאה

מחרוזת

אירעה שגיאה בפרוטוקול.

לא ידוע

מחרוזת

לא ידוע אם השולח ביקש להתנתק בקלות על ידי התקשרות אל close() (סביר להניח שהוא לא עשה זאת, אבל ייתכן שההודעה 'סגירה' אבדה). זה קורה בדרך כלל כשיש זמן קצוב לתפוגה של הרשת, כשאפליקציית השולח קורסת או כשמערכת ההפעלה של השולח סוגרת את השקע.

EventType

סטטי

מחרוזת

אירועי מערכת נשלחים על ידי cast.framework.CastReceiverContext.

Value

מוכנה

מחרוזת

מופעל כשהמערכת מוכנה.

SHUTDOWN

מחרוזת

מופעל כשהאפליקציה נסגרת.

SENDER_CONNECTED

מחרוזת

מופעל כששולח חדש מתחבר.

SENDER_DISCONNECTED

מחרוזת

הופעל כששולח התנתק.

שגיאה

מחרוזת

מופעל כשיש שגיאת מערכת.

SYSTEM_VOLUME_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשעוצמת הקול של המערכת משתנה.

VISIBILITY_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשהחשיפה של האפליקציה משתנה (לדוגמה, לאחר שינוי בקלט HDMI או כשהטלוויזיה כבויה או מופעלת ומכשיר ה-CAST מופעל באופן חיצוני). הערה: ל-API הזה יש אותה השפעה כמו לאירוע webkitvisibilitychange' שהועלה על ידי הדפדפן. הוא מסופק בתור ה-API cast.framework.CastReceiverContext לנוחות ולמניעת תלות באירוע עם תחילית webkit.

STANDBY_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשמצב ההמתנה של הטלוויזיה משתנה. האירוע הזה קשור לאירוע cast.framework.system.EventType.VISIBILITY_CHANGED, כי אם הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, החשיפה תהיה false.

מצבי החשיפה מפורטים יותר ממצבי המתנה (כי החשיפה כוללת גם אפשרות בחירה של ערוץ טלוויזיה), אבל לא מזוהים באופן מהימן בכל הטלוויזיות. במקרים כאלה אפשר להשתמש במצב המתנה, כי רוב הטלוויזיות מטמיעות זאת.

MAX_VIDEO_RESOLUTION_CHANGED

מחרוזת

FEEDBACK_STARTED

מחרוזת

מופעל כשהמערכת מתחילה ליצור דוח משוב.

LaunchedFrom

סטטי

מחרוזת

הנתון הזה מייצג את סוג הבקשה שהופעלה הנמען.

Value

לא ידוע

מחרוזת

לא ניתן היה לקבוע מי הבעלים של ההפעלה.

חיוג

מחרוזת

האפליקציה הופעלה באמצעות בקשת DIAL.

CAST

מחרוזת

האפליקציה הופעלה בעקבות בקשת Cast V2.

ענן

מחרוזת

האפליקציה הופעלה באמצעות בקשה מ-Assistant (לדוגמה, על ידי פקודה של Google Assistant).

MessageType

סטטי

מחרוזת

סוגים של הודעות בהתאמה אישית.

Value

מחרוזת

מחרוזת

הודעות הן מחרוזות בפורמט חופשי. האפליקציה אחראית לקידוד/לפענוח המידע שמועבר.

JSON

מחרוזת

ההודעות מקודדות בפורמט JSON. התעבורה הבסיסית תשתמש במחרוזת מקודדת של JSON.

StandbyState

סטטי

מחרוזת

המצב הזה מייצג את מצב ההמתנה הנוכחי שדווח על ידי הפלטפורמה. אם פלטפורמת ההעברה לא תוכל לקבוע את המצב, ייתכן UNKNOWN.

Value

בהמתנה

מחרוזת

NOT_STANDBY

מחרוזת

לא ידוע

מחרוזת

SystemState

סטטי

מחרוזת

הערך הזה מייצג את המצב הנוכחי של המערכת.

Value

NOT_STARTED

מחרוזת

עדיין לא נשלחה בקשה להפעלת האפליקציה.

STARTING_IN_BACKGROUND

מחרוזת

האפליקציה מופעלת אבל המשתמש לא יכול לראות אותה.

בתהליך הפעלה

מחרוזת

הגשת הבקשה מתחילה.

מוכנה

מחרוזת

האפליקציה נמצאת בחזית ומוכנה לשליחה ולקבלה של הודעות.

STOPPING_IN_BACKGROUND

מחרוזת

האפליקציה מפסיקה לפעול ברקע.

מתבצעת הפסקה

מחרוזת

האפליקציה מפסיקה.

VisibilityState

סטטי

מחרוזת

הערכים האלה מייצגים את מצב החשיפה הנוכחי שדווח על ידי הפלטפורמה. אם לפלטפורמת ההעברה לא תהיה אפשרות לקבוע את מצב החשיפה, יכול להיות UNKNOWN.

Value

גלוי

מחרוזת

NOT_VISIBLE

מחרוזת

לא ידוע

מחרוזת

תכונות

DeviceCapabilities

סטטי

מחרוזת

מתאר את היכולות של ההגדרה הנוכחית, שמורכבת מהמכשיר שתומך ב-Cast, ובמקרים הרלוונטיים במכשיר המסך שאליו הוא מחובר.

Value

AUDIO_ASSISTANT

מחרוזת

תמיכה באסיסטנט האודיו. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast עם תמיכה באודיו Assistant כוללות את Google Home ואת Google Home Mini.

BLUETOOTH_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה ב-Bluetooth.

DISPLAY_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בפלט התצוגה. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast עם תמיכה במסך כוללות Chromecast ו-Cast TV. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast שאין בהם תמיכה במסך כוללות את Chromecast Audio ואת Google Home.

HI_RES_AUDIO_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה באודיו ברזולוציה גבוהה (עד 24 סיביות / 96KHz).

IS_DV_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה ב-Dolby Vision.

IS_HDR_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בסרטוני HDR.

TOUCH_INPUT_SUPPORTED

מחרוזת

תמיכה בקלט מגע. דוגמאות למכשירים שתומכים ב-Cast שתומך בקלט מגע כוללות את Google Nest Hub ואת Google Nest Hub Max.

IS_GROUP

מחרוזת

אם המכשיר הוא מכשיר וירטואלי ומייצג יעד קבוצתי ולא מכשיר פיזי.

IS_DEVICE_REGISTERED

מחרוזת

כשהוא מוגדר ל-true, הסימון הזה מציין שמכשיר ה-CAST רשום ב-Cast Developer Console

IS_CBCS_SUPPORTED

מחרוזת

כשהערך הוא true, הסימון הזה מציין שסכמת CBCS (דוגמה-AES) נתמכת.

IS_DOLBY_ATMOS_SUPPORTED

מחרוזת

כשהוא מוגדר כ-true, הסימון הזה מציין שיש תמיכה ב-Dolby Atmos באמצעות העברת אודיו.

DisconnectReason

סטטי

מחרוזת

מייצג את סיבת הניתוק.

Value

REQUESTED_BY_SENDER

מחרוזת

אפליקציית השולח ביקשה באופן פעיל לסגור את החיבור (בדרך כלל היא הופעלה על ידי המשתמש).

שגיאה

מחרוזת

אירעה שגיאה בפרוטוקול.

לא ידוע

מחרוזת

לא ידוע אם השולח ביקש להתנתק בקלות על ידי התקשרות אל close() (סביר להניח שהוא לא עשה זאת, אבל ייתכן שההודעה 'סגירה' אבדה). זה קורה בדרך כלל כשיש זמן קצוב לתפוגה של הרשת, כשאפליקציית השולח קורסת או כשמערכת ההפעלה של השולח סוגרת את השקע.

EventType

סטטי

מחרוזת

אירועי מערכת נשלחים על ידי cast.framework.CastReceiverContext.

Value

מוכנה

מחרוזת

מופעל כשהמערכת מוכנה.

SHUTDOWN

מחרוזת

מופעל כשהאפליקציה נסגרת.

SENDER_CONNECTED

מחרוזת

מופעל כששולח חדש מתחבר.

SENDER_DISCONNECTED

מחרוזת

הופעל כששולח התנתק.

שגיאה

מחרוזת

מופעל כשיש שגיאת מערכת.

SYSTEM_VOLUME_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשעוצמת הקול של המערכת משתנה.

VISIBILITY_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשהחשיפה של האפליקציה משתנה (לדוגמה, לאחר שינוי בקלט HDMI או כשהטלוויזיה כבויה או מופעלת ומכשיר ה-CAST מופעל באופן חיצוני). הערה: ל-API הזה יש אותה השפעה כמו לאירוע webkitvisibilitychange' שהועלה על ידי הדפדפן. הוא מסופק בתור ה-API cast.framework.CastReceiverContext לנוחות ולמניעת תלות באירוע עם תחילית webkit.

STANDBY_CHANGED

מחרוזת

מופעל כשמצב ההמתנה של הטלוויזיה משתנה. האירוע הזה קשור לאירוע cast.framework.system.EventType.VISIBILITY_CHANGED, כי אם הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, החשיפה תהיה false.

מצבי החשיפה מפורטים יותר ממצבי המתנה (כי החשיפה כוללת גם אפשרות בחירה של ערוץ טלוויזיה), אבל לא מזוהים באופן מהימן בכל הטלוויזיות. במקרים כאלה אפשר להשתמש במצב המתנה, כי רוב הטלוויזיות מטמיעות זאת.

MAX_VIDEO_RESOLUTION_CHANGED

מחרוזת

FEEDBACK_STARTED

מחרוזת

מופעל כשהמערכת מתחילה ליצור דוח משוב.

LaunchedFrom

סטטי

מחרוזת

הנתון הזה מייצג את סוג הבקשה שהופעלה הנמען.

Value

לא ידוע

מחרוזת

לא ניתן היה לקבוע מי הבעלים של ההפעלה.

חיוג

מחרוזת

האפליקציה הופעלה באמצעות בקשת DIAL.

CAST

מחרוזת

האפליקציה הופעלה בעקבות בקשת Cast V2.

ענן

מחרוזת

האפליקציה הופעלה באמצעות בקשה מ-Assistant (לדוגמה, על ידי פקודה של Google Assistant).

MessageType

סטטי

מחרוזת

סוגים של הודעות בהתאמה אישית.

Value

מחרוזת

מחרוזת

הודעות הן מחרוזות בפורמט חופשי. האפליקציה אחראית לקידוד/לפענוח המידע שמועבר.

JSON

מחרוזת

ההודעות מקודדות בפורמט JSON. התעבורה הבסיסית תשתמש במחרוזת מקודדת של JSON.

StandbyState

סטטי

מחרוזת

המצב הזה מייצג את מצב ההמתנה הנוכחי שדווח על ידי הפלטפורמה. אם פלטפורמת ההעברה לא תוכל לקבוע את המצב, ייתכן UNKNOWN.

Value

בהמתנה

מחרוזת

NOT_STANDBY

מחרוזת

לא ידוע

מחרוזת

SystemState

סטטי

מחרוזת

הערך הזה מייצג את המצב הנוכחי של המערכת.

Value

NOT_STARTED

מחרוזת

עדיין לא נשלחה בקשה להפעלת האפליקציה.

STARTING_IN_BACKGROUND

מחרוזת

האפליקציה מופעלת אבל המשתמש לא יכול לראות אותה.

בתהליך הפעלה

מחרוזת

הגשת הבקשה מתחילה.

מוכנה

מחרוזת

האפליקציה נמצאת בחזית ומוכנה לשליחה ולקבלה של הודעות.

STOPPING_IN_BACKGROUND

מחרוזת

האפליקציה מפסיקה לפעול ברקע.

מתבצעת הפסקה

מחרוזת

האפליקציה מפסיקה.

VisibilityState

סטטי

מחרוזת

הערכים האלה מייצגים את מצב החשיפה הנוכחי שדווח על ידי הפלטפורמה. אם לפלטפורמת ההעברה לא תהיה אפשרות לקבוע את מצב החשיפה, יכול להיות UNKNOWN.

Value

גלוי

מחרוזת

NOT_VISIBLE

מחרוזת

לא ידוע

מחרוזת