מחלקה: שולח

יצרן

השולח

new Sender()

תכונות

id

מחרוזת

מזהה השולח

largeMessageSupported

(בוליאני או לא מוגדר)

true מציין שהשולח תומך בהודעות גדולות (יותר מ-64KB).

userAgent

מחרוזת

השולח userAgent.