מחלקה: StandbyChangedEvent

יצרן

StandbyChangedEvent

new StandbyChangedEvent(isStandby)

פרמטר

isStandby

boolean

המצב הנוכחי הוא true כשהטלוויזיה במצב המתנה, או false כשהטלוויזיה לא במצב המתנה או כשהמצב לא ידוע.

מורחב
cast.framework.system.Event

תכונות

isStandby

boolean

הערך הוא true כשהטלוויזיה במצב המתנה. אם היא לא במצב המתנה, false.

סוג

non-null cast.framework.system.EventType

סוג האירוע.

עבר בירושה
cast.framework.system.Event#type