סיווג: אירוע

יצרן

אירוע

new Event(type, data)

פרמטר

סוג

cast.framework.system.EventType

סוג אירוע.

הערך לא יכול להיות ריק.

נתונים

(הערך יכול להיות null בכל סוג או שהוא לא מוגדר)

נתוני אירועים (הוצאו משימוש).

נכס

סוג

non-null cast.framework.system.EventType

סוג האירוע.