מחלקה: SenderניתוקedEvent

יצרן

SenderDisconnectedEvent

new SenderLogedEvent(senderId, userAgent, reason)

פרמטר

senderId

מחרוזת

מזהה השולח

userAgent

מחרוזת

סוכן המשתמש.

סיבה

cast.framework.system.DisconnectReason

הסיבה שבגללה השולח נותק.

הערך לא יכול להיות ריק.

מורחב
cast.framework.system.Event

תכונות

סיבה

non-null cast.framework.system.DisconnectReason

הסיבה לניתוק השולח.

senderId

מחרוזת

המזהה של השולח שהתנתק.

סוג

non-null cast.framework.system.EventType

סוג האירוע.

עבר בירושה
cast.framework.system.Event#type

userAgent

מחרוזת

סוכן המשתמש של השולח.