Chào mừng bạn đến với Design for Driving, trung tâm thiết kế dành cho nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất ô tô làm việc với hai hệ thống Android cho Ô tô:

  • Android Auto: Hệ thống thông tin giải trí dựa trên điện thoại chiếu lên màn hình các ô tô tương thích
  • Android Automotive OS (AAOS): Nền tảng thông tin giải trí mà các nhà sản xuất ô tô có thể tuỳ chỉnh, tích hợp vào xe và (nếu các đối tác GAS của họ) tích hợp với Dịch vụ của Google Automotive (GAS)

Trang web này cung cấp hướng dẫn thiết kế cho những hệ thống này. (Nếu bạn đang tìm hướng dẫn kỹ thuật, hãy sử dụng danh sách tài liệu liên quan tại Android cho Ô tô để tìm nguồn phù hợp.)

Hãy xem các chủ đề dưới đây phù hợp với nhu cầu của bạn – hoặc truy cập vào trang có gì mới.

Tạo ứng dụng cho ô tô

Tìm hiểu về cách thiết kế giao diện cho màn hình ô tô:
Tạo ứng dụng cho Android Automotive OS:

Thiết kế hệ thống thông tin giải trí trên xe

Tìm hiểu về các mô hình tương tác người dùng cho AAOS:

Tìm tài nguyên trên trang web

Các tài nguyên được đánh dấu ở đây cũng có sẵn ở cuối mỗi trang.
Hãy truy cập trang Có gì mới để tìm hiểu về nội dung mới và thời điểm thêm nội dung này vào trang web.
Tìm nội dung giải thích về những vấn đề sau: