Android cho Ô tô cung cấp hai cách bổ sung để nhà phát triển cung cấp trải nghiệm ứng dụng trên ô tô:

  • Android Auto: Hệ thống thông tin giải trí dựa trên điện thoại chiếu lên màn hình các ô tô tương thích
  • Android Automotive OS (AAOS): Nền tảng thông tin giải trí được tích hợp trên ô tô và được các nhà sản xuất ô tô tuỳ chỉnh
  • Các nhà sản xuất ô tô cũng có thể ký hợp đồng với Google để cung cấp các dịch vụ như Maps và Trợ lý Google trên ô tô của họ thông qua Dịch vụ ô tô của Google.

Android Auto mang đến cho người dùng điện thoại Android trải nghiệm ứng dụng được thiết kế dành cho ô tô. Nếu đầu phát trung tâm của ô tô có hỗ trợ Android Auto, người dùng có thể truy cập ứng dụng ngay trên màn hình ô tô bằng cách kết nối điện thoại.

Nhà phát triển ứng dụng có thể hỗ trợ Android Auto bằng cách thêm dịch vụ vào ứng dụng dành cho điện thoại của họ. Sau đó, Android Auto sẽ dùng những dịch vụ đó để hiển thị một giao diện được thiết kế để hoạt động hiệu quả trên các cấu hình màn hình của mọi ô tô tương thích.

AAOS là một hệ thống thông tin giải trí do các nhà sản xuất ô tô tích hợp vào trong xe. Bạn có thể tải các ứng dụng Android hỗ trợ yêu cầu AAOS từ Cửa hàng Google Play xuống bất kỳ ô tô nào do đối tác Dịch vụ ô tô của Google (GAS) sản xuất. Thay vì dùng một ứng dụng điện thoại cụ thể, người dùng sẽ cài đặt phiên bản ứng dụng dành cho ô tô ngay trên đầu phát trung tâm.

Các nhà sản xuất ô tô muốn cung cấp các dịch vụ của Google như Maps, Cửa hàng Play, Trợ lý và các dịch vụ khác có thể làm việc trực tiếp với Google để hỗ trợ GAS. GAS bao gồm phần mềm được xây dựng dựa trên Android Automotive OS nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ đó.

Tài liệu liên quan

Nguyên tắc thiết kế cho mọi khía cạnh của Android dành cho Ô tô:
  • Nền tảng thiết kế
  • Android Auto
  • Android Automotive OS
  • Tùy chỉnh GAS (chỉ dành cho các đối tác GAS)
Tài nguyên phát triển ứng dụng dành cho Android cho Ô tô, bao gồm:
  • Thông tin chi tiết về cách triển khai ứng dụng
  • Mã mẫu
  • Tài liệu tham khảo
Mã Nền tảng nguồn mở Android (AOSP) và hướng dẫn kỹ thuật để phát triển ứng dụng trên Automotive OS.
Để biết thông tin về các loại đối tác Android cho Ô tô và quyền truy cập sớm mà bạn có thể sử dụng, hãy trao đổi với đầu mối liên hệ của bạn tại Google.