Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Android Automotive OS (AAOS) là một nền tảng thông tin giải trí được các nhà sản xuất ô tô tích hợp sẵn trong ô tô. Người lái xe có thể tải các ứng dụng đa phương tiện tương thích trực tiếp xuống xe ô tô mà không cần điện thoại, và sử dụng giao diện được thiết kế cho màn hình ô tô.

Mục này cung cấp thông tin tổng quan về trải nghiệm AAOS và hướng dẫn thiết kế để tạo các ứng dụng chạy trên ô tô có tích hợp AAOS.

Để tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android dựa trên điện thoại hoạt động trên các xe tương thích với Android Auto, hãy truy cập Android Auto.