Vai trò của đối tác

Google hợp tác với hai nhóm đối tác để tạo ra trải nghiệm Android Automotive OS: nhà sản xuất ô tô (và một số nhà cung cấp của họ) và nhà phát triển ứng dụng. Mỗi vai trò có vai trò riêng biệt trong việc đóng góp vào thiết kế tổng thể, giống như Google.

Dưới đây là thông tin tổng quan về những vai trò này:

Vai trò thiết kế của nhà sản xuất ô tô Vai trò thiết kế của Google Vai trò thiết kế của nhà phát triển ứng dụng
  • Xây dựng hệ thống thông tin giải trí dựa trên phần mềm và thông số kỹ thuật của Google
  • Tuỳ chỉnh giao diện người dùng để phản ánh thương hiệu và cấu hình của xe ô tô cụ thể
  • Cung cấp nền tảng giao diện người dùng, bao gồm các ứng dụng hệ thống và mẫu cho các ứng dụng bên thứ ba
  • Cung cấp các nguyên tắc thiết kế để nhà sản xuất ô tô tuỳ chỉnh giao diện người dùng
  • Cập nhật thiết kế giao diện người dùng khi ô tô phát triển
  • Làm việc với các nhà phát triển ứng dụng để cập nhật các tính năng mới cho mẫu ứng dụng
  • Tạo các phiên bản ứng dụng có dịch vụ, logic và nội dung tự động cụ thể dựa trên các nguyên tắc và mẫu của Google
  • Cung cấp các thành phần thiết kế như biểu tượng ứng dụng, màu nhấn và thao tác tuỳ chỉnh

Để biết thông tin chi tiết về vai trò của các vai trò này đối với ứng dụng đa phương tiện, hãy xem bài viết Phân loại vai trò trong phần tổng quan về ứng dụng đa phương tiện.