Nguyên tắc cốt lõi của Android dành cho Ô tô là: Thiết kế dành cho lái xe. Điều đó nghĩa là lái xe an toàn là trách nhiệm đầu tiên của người lái xe. Mọi thiết kế của nhà sản xuất ô tô và nhà phát triển ứng dụng đều phải phản ánh mức độ ưu tiên này.

Nội dung ứng dụng và các hoạt động tương tác phải bổ trợ cho trải nghiệm lái xe và giảm thiểu sự phân tâm của người lái xe. Giao diện người dùng phải được đơn giản hoá để giúp người lái xe vẫn tập trung quan sát đường và tay lái.

Phần này đưa ra các nguyên tắc và mẹo thiết kế giao diện cho ô tô, cùng với thông tin tổng quan về các phương pháp định kiểu mà Android Auto và Android Automotive OS (AAOS) sử dụng.