Nguyên tắc hình ảnh

Nội dung được thiết kế cho màn hình ô tô phải dễ đọc và có thể xem nhanh, có giao diện người dùng nhất quán và các mục tiêu cảm ứng lớn mà người lái xe có thể xác định trong mọi điều kiện xem.

Phần này mô tả cách bạn có thể:


Làm cho nội dung dễ đọc

Để đảm bảo người lái xe có thể nhanh chóng quét và hiểu nội dung trên màn hình, nội dung phải được trình bày sao cho dễ đọc khi đang lái xe:

Hiện phông chữ dễ đọc

Văn bản chính và văn bản phụ được trình bày trực quan phải phù hợp với các nguyên tắc về phông chữ và kích thước của Android cho Ô tô. Văn bản chính thường được dùng cho những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định, chẳng hạn như tên bài hát hoặc tên người liên hệ và phải có kích thước 32 dp. Văn bản phụ thường được dùng cho thông tin hỗ trợ, chẳng hạn như tên nghệ sĩ hoặc loại cuộc gọi (chẳng hạn như “thiết bị di động”) và phải là 24 dp.

Giới hạn độ dài văn bản

Các mục văn bản sử dụng bảng chữ cái La Mã không được vượt quá 120 ký tự, bao gồm cả dấu câu và dấu cách. (Lưu ý để tham khảo: Câu trước có 101 ký tự.) Các mục văn bản bằng tiếng Nhật không được vượt quá tổng cộng 31 ký tự La Mã, kana hoặc kanji.

Tuân theo tỷ lệ tương phản cho văn bản, biểu tượng và nền

Biểu tượng, văn bản và các hình ảnh khác phải đạt tỷ lệ tương phản tối thiểu là 4, 5:1. Yêu cầu này áp dụng cho mọi mục được hiển thị và có truyền tải thông tin, bao gồm cả các mục đã chọn trong phương thức nhập dữ liệu xoay và các mục tương tự. Tuy nhiên, nếu cung cấp thông tin thừa (chẳng hạn như biểu tượng và văn bản truyền tải cùng một ý nghĩa), thì chỉ một phần tử cần đáp ứng nguyên tắc về độ tương phản. Đối với phương thức nhập dữ liệu xoay, nguyên tắc về độ tương phản phải đáp ứng cho vùng nổi bật so với nền.

Mang lại khả năng xem nhanh vào ban đêm

Độ cực của nội dung hiển thị vào ban ngày có thể là cực dương (văn bản tối trên nền sáng) hoặc tiêu cực (văn bản sáng trên nền tối), còn nội dung hiển thị vào ban đêm phải là cực âm.


Làm cho các mục tiêu dễ chạm vào

Người lái xe có thể dễ bị phân tâm hoặc mắc lỗi khi cố gắng chạm vào các mục tiêu trên màn hình quá nhỏ hoặc gần nhau:

Hiển thị đích chạm có kích thước phù hợp

Đích chạm phải tuân thủ nguyên tắc của Android Automotive với kích thước tối thiểu là 76 x 76 dp. Đối với các trường hợp đặc biệt, chiều rộng có thể được thay đổi một chút để ưu tiên chiều cao (trong khi vẫn giữ nguyên diện tích tổng thể) để thích ứng tốt hơn với độ rung của xe khi di chuyển lên xuống.

Tránh chồng chéo đích chạm

Đích chạm không được chồng chéo nhau. Tuỳ chọn thu phóng có thể giúp giảm thiểu các vấn đề trùng lặp bằng cách tách các mục tiêu. Nếu có thể, hãy cho phép các đích chạm tối thiểu là 23 dp.


Đảm bảo tính nhất quán của các thành phần trên giao diện người dùng

Để giúp người lái xe nhanh chóng hiểu được các lựa chọn trên màn hình, giao diện người dùng phải rõ ràng và nhất quán:

Sử dụng biểu tượng bản đồ, thuật ngữ và mẫu tương tác nhất quán

Các biểu tượng và thuật ngữ phải ánh xạ một với một đến chức năng của chúng một cách nhất quán. Tương tự như vậy, các mẫu tương tác phải nhất quán và có thể dự đoán được.

Làm rõ các tính năng đang hoạt động và không hoạt động khi di chuyển

Giao diện phải phân biệt rõ ràng các tính năng được phép và không được phép – ví dụ: bằng cách làm mờ nội dung nghe nhìn gây mất tập trung. Giao diện cũng phải phân biệt được các tính năng chỉ sử dụng khi đang lái xe với các tính năng chỉ sử dụng khi không lái xe. Ví dụ: hộp tìm kiếm phải được ẩn khi đang lái xe.