Nền móng kiểu

Kiểu cho hai hệ thống Android cho Ô tô – Android AutoAndroid Automotive OS (AAOS) – dựa trên cùng một nguyên tắc thiết kế tương tácthiết kế trực quan. Tuy nhiên, chi tiết về kiểu và bố cục của các hệ thống này khác nhau theo một số cách, dựa trên ngữ cảnh riêng cho từng hệ thống.

Dưới đây là tổng quan về sự khác biệt liên quan đến kiểu giữa các hệ thống này. Để biết thông tin chi tiết về kiểu và bố cục của từng kiểu, hãy truy cập vào hệ thống thiết kế Android Autohệ thống thiết kế AAOS.

Android Auto AAOS (Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh)
Ngữ cảnh kiểu
 • Google xây dựng và kiểm soát giao diện người dùng
 • Chiếu giao diện người dùng từ điện thoại lên màn hình ô tô
 • Giao diện người dùng có giao diện giống nhau trong tất cả các ô tô
 • Chi tiết về kiểu dáng thể hiện thương hiệu của Google, với điểm nhấn là thương hiệu của ứng dụng
 • Các nhà sản xuất ô tô xây dựng giao diện người dùng dựa trên AAOS
 • Giao diện người dùng được tích hợp sẵn vào hệ thống thông tin giải trí trên ô tô
 • Giao diện người dùng được tùy chỉnh cho từng mẫu xe
 • Chi tiết về phong cách thể hiện thương hiệu của nhà sản xuất ô tô, với điểm nhấn là thương hiệu của ứng dụng
Mục đích của kiểu và bố cục
 • Giải thích suy nghĩ đằng sau các lựa chọn kiểu trong giao diện người dùng
 • Đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho bất kỳ lựa chọn thiết kế nào mà nhà phát triển ứng dụng có thể thực hiện
 • Giải thích suy nghĩ đằng sau các đề xuất về kiểu dáng dành cho nhà sản xuất ô tô
 • Hướng dẫn chi tiết dành cho nhà sản xuất ô tô tạo bố cục và kiểu tuỳ chỉnh cho giao diện người dùng
 • Đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho bất kỳ lựa chọn thiết kế nào mà nhà phát triển ứng dụng có thể thực hiện
Những điểm khác biệt chính
 • Màu của Google
 • Phông chữ Google Sans cho các kích thước loại lớn hơn
 • Bố cục do Google xác định thích ứng với các loại ô tô
 • Màu sắc của nhà sản xuất ô tô
 • Phông chữ tiêu chuẩn cho tất cả các loại kích thước (Roboto hoặc Noto Sans)
 • Bố cục tuỳ chỉnh